Болнични в УП-2 (помагало)

27.04.2011, 10:53 67926 23

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


premier7008

 • Публикации: 1252 / 114
Здравейте! За общото благо, ако някой разполага с табличка (или нещо подобно), в която да са отразени по периоди %-тите за начисляване на  обещетенията по видове болнични спрямо годината на изваването им, моля, да я предостави т.к. е голяма каша, а при положение, че имаш начислението все пак най-лесен и верен вариант да стигнеш до основата е "стъпката назад", само че по-старите кадри знаят колко пъти е променяно това! Предварително благодаря!

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 1 | 27.04.2011, 13:27
ДОХОД, ОТ КОЙТО Е ИЗЧИСЛЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

КОДЕКС НА ТРУДА от 1951 г.  

В сила от 01.01.1999 г. до 01.01.2000 г.

   153.  (Изм. - Изв., бр. 92 от 1957 г., ДВ, бр. 24 от 1963 г., доп., бр. 99 от 1965 г., изм., бр. 46 от 1989 г., бр. 155 от 1998 г.) Паричното обезщетение за временна нетрудоспособност се изчислява от среднодневното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени осигурителните вноски за периода от шест календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на нетрудоспособността, но от не повече от 120 на сто от средната дневна основна заплата на работника или служителя за периода.
   За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако работникът или служителят:
   1.  не е бил осигурен за всички осигурителни случаи;
   2.  не е бил осигурен за всички осигурителни случаи без трудова злополука и професионално заболяване;
   3.  не е бил осигурен за временна и трайна нетрудоспособност съгласно Закона за чуждестранните инвестиции;
   4.  е ползвал неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж;
   5.  е ползвал отпуск за отглеждане на малко дете.
   За дните, включени в периода по ал. 1, през които работникът или служителят е получавал парично обезщетение за временна нетрудоспособност или за бременност и раждане от общественото осигуряване, се взема предвид среднодневното възнаграждение, определено по ал. 1 и 2, от което е изчислено обезщетението.
   Условията и редът за отпускане и изчисляване на паричните обезщетения се определят с правилник.

В сила от 20.06.1989 г. до 01.01.1999 г.

   153.  (Изм. - ДВ, бр. 46 от 1989 г.) Паричното обезщетение за временна нетрудоспособност се изчислява от полученото трудово възнаграждение през календарния месец, предхождащ настъпването на нетрудоспособността, но върху не повече от 120 на сто от основната заплата, определена с трудовия договор за работниците, и върху не повече от основната заплата, определена с трудовия договор за останалите категории персонал. Възнаграждението, от което се изчислява паричното обезщетение, не може да бъде по-малко от минималната работна заплата, установена за страната.
   (Ал. 2, отм.).
   Когато според условията на трудовия договор и характера на работата работникът или служителят не работи през целия месец, както и при самоволно отсъствие от работа, паричното обезщетение се изчислява от действително полученото трудово възнаграждение през преходния календарен месец, макар и да е по-малко от минималната работна заплата, установена за страната.
   При изчисляване паричното обезщетение за временна нетрудоспособност на работниците и служителите по реда, определен в предходните алинеи, се взема предвид и процентното увеличение, което им се дава върху заплатите като активни борци против фашизма и капитализма.
   С правилник се установява начинът на определяне паричното обезщетение на работници и служителите, които нямат определена основна заплата.

В сила от 01.01.1966 г. до 20.06.1989 г.

   153.  (Изм. и доп. - ДВ, бр.  99 от 1965 г.) Паричното обезщетение за временна нетрудоспособност на работници и служители, заплащани според изработеното, се изчислява от полученото трудово възнаграждение през календарния месец, предхождащ настъпването на временната нетрудоспособност, но върху не по-малко от тарифната ставка и върху не повече от 120% от същата. В трудовото възнаграждение се включва тарифната ставка и възнаграждението за преизпълнението на трудовите норми.    Паричното обезщетение за временна нетрудоспособност на работници и служители, които са на повременно заплащане, се изчислява от основната заплата, получавана към деня, предхождащ настъпването на временната нетрудоспособност.
   Когато според условията на трудовия договор и характера на работата работникът или служителят не работи през целия месец, както и при самоволно отсъствие от работа паричното обезщетение се изчислява от действително полученото среднодневно трудово възнаграждение през предходния календарен месец, макар и да е по-малко от тарифната ставка или основната заплата за извършената работа.
   (Нова) При изчисляване паричното обезщетение за временна нетрудоспособност на работниците и служителите по реда, определен в предходните алинеи, се вземат в предвид и процентното увеличение, което им се дава върху заплатите като активни борци против фашизма и капитализма.
   (Предишна ал. 4) С правилник се установява начинът на определяне паричното обезщетение на работници и служители, които нямат определена тарифна ставка или основна заплата.


1 януари 2000г. до 31 декември 2004г. – обезщетението, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски;
31.12.2004  до 31.12.2006 - се посочва осиг.доход от който е изчислено обезщетението.
След 31.12.2006г - в осиг.доход се посочва само дните от работодател . В забележка се описват дните на временна работоспособност.

premier7008

 • Публикации: 1252 / 114
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 2 | 27.04.2011, 14:15
Всичко това си е така, но може би не съм задал правилно въпроса. Имах предвид, ако някой си е систематизирал информацията и има готово помагало да го разпространи, но не сборник с нормативни извадки за начисляване през годините, а обратното: (пак ще обясня с пример) Имам примерно във ведомостта за 1986 г. крайно начислена сума 23,85 лв.( за която е посочено, че е обезщетение за временна неработоспособност до 15 дни) + 72,13 (болничен над 15 дни) + 9,20 лв (гледане на дете до 3 г.) + 18,40 лв. (гледане дете до ... г.) и т.н. и т.н. - всички варианти на плащания слещу болничен лист(трудова злополука, битова, професионално заболяване и де що се пресетите в цялото им разнообразие) като всяко си е със съответния % спрямо базовия доход изчислен по горните правила. Имам такива и за 2002 г. или, за която и да е друга година, но там сумите са си производни на съответните %-ти от базовия доход. Идеята е именно за такава хронологична, инфо-табличка, чрез която бързо, лесно и безгрешно да се напомня точно колко % от базата е начисленото обезщетение за съответния период и да се преизчисли по обратния ред към 100% за вписване в УП-то. :umnik: Спирам, че май и аз ще се объркам ...и то в пояснението си! :dirol:

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 3 | 27.04.2011, 16:05
Разбрах те. Ще се постарая, да го направя.

premier7008

 • Публикации: 1252 / 114
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 4 | 04.05.2011, 12:13
Побутвам темата! За общото благо залагам основата и нека всеки желаещ да се включи в изработването на помагалото като го копира, допълни с информация и отново публикува.

СТАЖ                     БОЛНИЧЕН ДО 15 ДНИ                 НАД 15 ДНИ
6 м.   - 10 г.                        70%                                           80%
10 г. - 15 г.                       80%                                          90%
над 15 г. и
трудови злополуки         90%                                          90%
за гледане на болен се полага до 90 к.д. в 1 к.г.
за гледане на болно дете то 16 г. се полага до 60 к.д. в 1 к.г.
гледане болно дете до 9 г.     - 100%
за бременност и раждане        - 100%

P.S.: За напредналите ето и въпрос с повишена трудност:
Трябва да определя iK(мах) обаче в периода преди 1997 имам майчинство с второ дете.
От март 93 г. работничката излиза в болничен за бременност и раждане до август. Септември не е представила д-т и има начислена заплата, а октомври освен за бр.+раждане представя и болничен също за предния месец, който е за гледане на болно дете до 2 г., прави и се сторно на част от заплатата за септември и излиза по майчинство с мин.р.з. От тогава до август 94 г. е все на минимална /по майчинство/. Септември прекратява майчинството и се връща на работа и до април 95 г. получава 1/2 от минималната.
До сега рядко съм попадал на майчинство в периода за базов коефициент, но явно от сега нататъка ще е все по често (растем...)  та ако някой е имал подобен случай да посъветва къде са опасните места и това 1/2 мин.р.з. изобщо вписва ли се и смята ли се при определяне на iK(мах)

fanita0713

 • Публикации: 1 / 2
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 5 | 12.05.2011, 13:56
  Всички данни в. т.ч. и майченството  преди 2007 г. се  взимат от разпл. ведомостта.Болничните до тази  година също ги има във ведомостта и се осигуряваха от работодателя ,и са осигурителен доход . Посочва   се  сумата от болничния.След 2007 год. се показва в УП2 осигурителния доход в/у дн. болнични/   от ДОО ,направете си справка с Декларация № 1 - от 2010 е 420лв, а преди 240.   Правете си засечка с Декларация № 1.Няма нужда от никакви таблици.

premier7008

 • Публикации: 1252 / 114
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 6 | 13.05.2011, 08:50
 Няма нужда от никакви таблици.

Права сте, но аз съм един от малкото изглежда, които са загрижени за дългогодишните си работници и на пук на общата практика им вадя всичките 15 години (дори ги карам да ми донесат от други предприятия на работен лист данните) за да им намеря iK(max) и изглежда поради тази причина не бе разбран правилно въпроса ми. Става дума за годините от базовия период. За тях имаме ведомости (фишове) изработвани в едни съществували тогава регионални изчислителни центрове и там са ползвали кодовете безобразно безразборно.
Така поне си мисля, че "прецаквам" системата на Индивидуалния коефициент, която е създадена с единствената цел да прецака родителите ни, а те не го заслужават след като са създали толкова много, че вече 20 години не можем да го разрушим и окрадем.

dani_h81

 • Публикации: 1 / 4
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 7 | 31.05.2011, 09:38
Ето аз какво ползвам, приемам критики и коментари :

1) до 31.03.1997

БТВ за предходния период делено на отработените дни за предходния период умножено по броя дни в болнични.

Пример: м.II - 20 дни, 420 лева
                  м. III - 18 раб. дни + 3 б.о = (420/20*3 или 63,00 за б.о


2) от 01.04.1997 до 31.12.1999
В зависимост от стажа на лицето, % сумата на болничния по ведомост:
 • до 10 г. - 70%
 • от 10 г. до 15 г. - 80%
 • над 15 г. - 90%
Пример - б.о по ведомост Х, стаж над 15 г. => Х *100 /90 = преизчислен болничен

3) от 01.01.2000 до 31.12.2004
Болничен по ведомост.

4) от 01.01.2005 до 31.12.2006
80 % - доходът от които е изчислено обезщетението за всички.
Пример - б.о по ведомост Х => Х *100 /80 = преизчислен болничен

5) след 01.01.2007
В осиг.доход се посочва само дните от работодател . В забележка се описват дните на временна работоспособност.

di84

 • Публикации: 33 / 0
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 8 | 13.08.2011, 11:56
Да го опишем с цифри:
за януари 2011 - 21 работни дни
10 отработени дни - 200.48 осигурителен доход
3 дни болнични за сметка на работодател - 29.50
останалите 8 дни за сметка на НОИ
В УП 2 за посочения месец за осигурителен доход вписвам 200.48 + 29.50 = 229.98 лв
Правилно ли съм разбрала?

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 9 | 13.08.2011, 12:12
Да, правилно. Не забравяй в забележка да запишеш дните в болнични, както са записани в самият болничен.

di84

 • Публикации: 33 / 0
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 10 | 13.08.2011, 12:25
В смисъл да го опиша като дати ли?

megivarna

 • Публикации: 31 / 0
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 11 | 13.09.2011, 14:34
Да, правилно. Не забравяй в забележка да запишеш дните в болнични, както са записани в самият болничен.

Без да махаме трите дни за сметка на работодателя ли?

dalila

 • Публикации: 5514 / 350
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 12 | 13.09.2011, 15:34
В смисъл да го опиша като дати ли?

Описва се в даденият месец колко работни дни болнични е ползвало лицето /без дните от работодател/

Живанка

 • Публикации: 56 / 1
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 13 | 13.09.2011, 15:49
Когато изчислявам базата за болнични през 1995 година само заплатата по щат от миналия месец ли се  взема или и класа?


Благодаря предварително

П.П за първи път ще правя УП и ми е доста трудно така че моля да ме извините за тъпите въпроси


megivarna

 • Публикации: 31 / 0
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 14 | 13.09.2011, 19:04
Изшинявам се но малко се обърках от различните мнения. В забележката се описват дните както са описани в болничния или само тези за сметка на НОИ? И ако болничните навлизат и в следващ месец по отделно ли се описват за всеки месц?
Благодаря предварително

dalila

 • Публикации: 5514 / 350
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 15 | 14.09.2011, 14:55
Изшинявам се но малко се обърках от различните мнения. В забележката се описват дните както са описани в болничния или само тези за сметка на НОИ? И ако болничните навлизат и в следващ месец по отделно ли се описват за всеки месц?
Благодаря предварително

 В забележка помесечно се посочват дните през годината, за които е изплащано обезщетение от териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Това е от Указанието на УП2

dalila

 • Публикации: 5514 / 350
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 16 | 14.09.2011, 14:56
Когато изчислявам базата за болнични през 1995 година само заплатата по щат от миналия месец ли се  взема или и класа?


Благодаря предварително

П.П за първи път ще правя УП и ми е доста трудно така че моля да ме извините за тъпите въпросиСумата върху, която са внасяни осигуровки т.е. брутната

Живанка

 • Публикации: 56 / 1
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 17 | 15.09.2011, 12:18
И още един въпрос за болничните през 1995.Когато напр. през м.май има  8 дни болничен изчислявам базата въз основа на заплатата за м.април.А когато и през юни има болнични 5 дни за база коя заплата вземам- за реално отработените дни през май или ...? И след това целия юли е в болнични.

Малко объркано го обясних, но дано ме разберете

premier7008

 • Публикации: 1252 / 114
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 18 | 15.09.2011, 13:05
И още един въпрос за болничните през 1995.Когато напр. през м.май има  8 дни болничен изчислявам базата въз основа на заплатата за м.април.А когато и през юни има болнични 5 дни за база коя заплата вземам- за реално отработените дни през май или ...? И след това целия юли е в болнични.

Малко объркано го обясних, но дано ме разберете


Намесвам се т.к. аз отворих темата с идеята за схематично помагало, където всеки да добавя конкретика, а не обсъждания. Сета помагалото се разводни и лично аз даже не разбирам какво всъщност изчислявате. Нашата задача не е да определяме наново бази и обезщетения по болнични листи. Който когато е трябвало го е свършил според действащите нормативи. Нашата задача е да преобразуваме сумата на обезщетението в базата, от която е изчислено то. Именно с тази цел  "запазване на общата памет", която губим  със всеки пенсиониран стар специалист и в помощ на младите колеги исках да направим табличка, с която ясно и просто да става преобразуването. Ето така например: Във ведомостта /фиша/ имаме сума 63,56 лв. изплатени за 11 дни болничен през юни 86 г. и лицето е със стаж 8 г., а болничния е за самия работник не е за гледане на дете или член от семейството - отиваме в табличката, намираме 1986 г. вида на болничния, стажа на лицето и броя на дните и стигаме до клетката, където пише, че се полата 80% обезщетение. Проста обратна формула (по бабешки на кръст Х) щом 63,56 лева са 80% то 100% (т.е. базата) ще е 63,56*100:80=79,45 лв. Идеята на това помагало е на едно место да се съберат по периоди %-тите за обезщетения при различните условия. Това е. 

Живанка

 • Публикации: 56 / 1
Re:Болнични в УП-2 (помагало)
Отговор 19 | 17.09.2011, 10:17
Побутвам темата! За общото благо залагам основата и нека всеки желаещ да се включи в изработването на помагалото като го копира, допълни с информация и отново публикува.

СТАЖ                     БОЛНИЧЕН ДО 15 ДНИ                 НАД 15 ДНИ
6 м.   - 10 г.                        70%                                           80%
10 г. - 15 г.                       80%                                          90%
над 15 г. и
трудови злополуки         90%                                          90%
за гледане на болен се полага до 90 к.д. в 1 к.г.
за гледане на болно дете то 16 г. се полага до 60 к.д. в 1 к.г.
гледане болно дете до 9 г.     - 100%
за бременност и раждане        - 100%Само да попитам тогава горната схема за кой период важи?

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook