СОЛ на граждански договор

11.07.2013, 11:58 11629 20

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


mariqivanova

 • Публикации: 31 / 0
Здравейте, съдружник в ООД ,който е СОЛ иска да извършва услуги на други фирми на граждански договор.Доколкото прочетох СОЛ трябва да представи декл.на възложителя че е самоосиг. се, за да не му удържат осигуровки и данък и СОЛ трябва да издава някъкъв документ-разписка , фактура на възложителя за ивършената услуга.Въпроса ми е в годишната декл.по чл.50 за СОЛ какво трябва да декларира след като не му е удържано нищо?

irenabrili

 • Публикации: 6009 / 934
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 1 | 11.07.2013, 12:18
Данъка върху дохода се декларира и внася авансово на тримесичие (без четвъртото) с декл. по чл. 55.
За дължимите осигуровки ще направи годишно изравняване с Таблица 1 и 2 към ГДД по чл. 50

mariqivanova

 • Публикации: 31 / 0
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 2 | 11.07.2013, 13:36
кой подава тази декларация СОЛ ли?възложителя не удържа нищо ,така че той не би следвало да подава?

irenabrili

 • Публикации: 6009 / 934
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 3 | 11.07.2013, 13:42
кой подава тази декларация СОЛ ли?възложителя не удържа нищо ,така че той не би следвало да подава?
      чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
........................ ..
           (6) Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.
          (7) Данъкът по ал. 3 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.
   

чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.
          (2) Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода.
          (3) В декларацията по ал. 1 не се посочва удържаният данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация по реда на чл. 73, ал. 6.

мима 56

 • Публикации: 97 / 6
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 4 | 04.09.2013, 11:10
Здравейте, земеделски производител ФЛ, е извършвало услуга на общината. Сега за да му изплатят искат да им издаде документ - фактура за извършената услуга. Защото те вече на СОЛ не издавали служебна бележка и трябвало да има документ съдържащ реквизитите по Закона за счетоводството? Надявам се да получа отговор как се процедира сега?  Благодаря предварително.

delphine

 • Публикации: 7877 / 1303
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 5 | 04.09.2013, 11:15
Правилно са си поискали фактура от лицето. Даже да не е точно фактура - документ , съдържащ необходимите реквизити. Фактурата изпълнява чудесно тази роля. :smile1:

мима 56

 • Публикации: 97 / 6
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 6 | 04.09.2013, 11:36
Благодаря за бързия отговор. Сега, купува си един кочан фактура, номерира, прошнурова, и издава фактура на общината за извършената услуга. Касова бележка - ръчна също от кочан ли? Или те ще му дадат сумата с Разходен касов ордер, нещо не ми се връзва... дайте още малко инфо.... моля Ви.

delphine

 • Публикации: 7877 / 1303
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 7 | 04.09.2013, 11:41
СОЛ не е задължен да има касов апарат . Би следвало да му платят с РКО.

Pupeshche

 • Публикации: 2167 / 225
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 8 | 18.03.2015, 14:24
Чудех се, дали качеството на СОЛ се гледа към момента на изплащането на дохода или към момента на периода, за който се отнася доходът? Т.е. ако лицето е извършвало услуга през април, през май става СОЛ, а през юни му изплащат извършената услуга за април, дали следва то да се третира като СОЛ за целите на това изплащане...? По-скоро клоня към не...

vanya57

 • Публикации: 149 / 1
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 9 | 20.04.2015, 06:37
Добро утро,
Моля  отговорете ми а какъв документ се прилага от СОЛ-ът, който е получил възнаграждение по гр.договор, към ГДД ПО ЧЛ.50?

irenabrili

 • Публикации: 6009 / 934
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 10 | 20.04.2015, 07:28
Добро утро,
Моля  отговорете ми а какъв документ се прилага от СОЛ-ът, който е получил възнаграждение по гр.договор, към ГДД ПО ЧЛ.50?
Никакъв.  :smile1:
Ще се засече със справката по чл.73 на платеца на дохода по ГД.

pupa05

 • Публикации: 135 / 2
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 11 | 13.03.2018, 14:27
Здравейте , СОЛ не е декларирал пред платец на доход , че е такъв и същият му е удържал данък и ЗО. При попълване на ГДД тези суми остават в код 307, но дали се  включват  в Т1 и Т2 за изравнителните осигуровки , тъй като в графа 5 пише - дейност СОЛ - той е извършвал услуга , идентична на дейността си като СОЛ - колебая се заради служебната бележка  :blush:

delphine

 • Публикации: 7877 / 1303
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 12 | 13.03.2018, 14:29
Не, тези суми не участват в изравняването на осигурителния доход и не се попълват в Т1 и Т2.

pupa05

 • Публикации: 135 / 2
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 13 | 13.03.2018, 14:32
Благодаря delphine,

kukla

 • Публикации: 4 / 0
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 14 | 14.03.2018, 12:41
Здравейте!
СОЛ собственик на две ЕООД-та. Осигурява се само в едното ЕООД на 510 лева и всеки месец подава Д1. През месец февруари 2018 г сключва ГД с двете ЕООД както следва: В това, в което се осигурява сумата по ГД е 100 лева, в другото в което не се осигурява сумата е 50 лева. Към двата ГД има декларация че е СОЛ. Какви осигуровки и данъци дължат като възложител ЕООД и изпълнител СОЛ?

marpan_64

 • Публикации: 5381 / 435
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 15 | 14.03.2018, 12:51
Собственик с две ЕООД-та и без счетоводител?

kukla

 • Публикации: 4 / 0
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 16 | 14.03.2018, 12:55
Има си счетоводител, но исках да чуя и други мнения

iva88

 • Публикации: 5 / 0
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 17 | 14.03.2018, 15:00
И в двете дружества това е личен труд на съдружник, който е приравнен в данъчно отношение на трудов договор. В ЕООД-то, в което се осигурява месечната данъчна основа е доходът минус  авансовите осигуровки, подава се Д1 с код 12 и Д6 за данъка. В другото дружество данъкът е директно върху месечния доход, Д1 с код 90 и Д6 за данъка.

kukla

 • Публикации: 4 / 0
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 18 | 14.03.2018, 15:17
Сумата по ГД е 100 лв. а авансовите осигуровки са 141,78 така се получава отрицателна величина, върху която няма как да се начисли данък или бъркам

ХХХХХ

 • Публикации: 5385 / 753
Re: СОЛ на граждански договор
Отговор 19 | 14.03.2018, 15:21
При тези суми в първата фирма няма данък, но при втората има 10% от 50 лв=5 лв.
Пък догодина с ГДД може да се наложи да Ви ги връщат.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook