Опис на наличните активи

02.07.2013, 10:48 14130 16

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Нина Димитрова

 • Публикации: 261 / 3
 :wave: При подаване на описа на наличните активи след рег. по ЗДДС трябва ли да представя и копия на фактурите по които искаме ДДС  към описа? И друго мога ли да искам да ми върнат ДДС по фактура издадена от Германия и ДДС платено там ?

SILVINA

 • Публикации: 105 / 1
Re: Опис на наличните активи
Отговор 1 | 05.08.2013, 15:58
Здравейте, и на мен ми предстои попълване и подаване на този опис, та да попитам искат ли прилагането на фактурите към този опис? И как правят проверката - по документи  или на място броят наличните стоки и материали?
Предварително се извинявам за елементарните въпроси , но ми е за първи път и съм леко притеснена.

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080
Re: Опис на наличните активи
Отговор 2 | 05.08.2013, 16:16
Фактурите не се прилагат към описа, а самата проверка е по усмотрение на проверяващите - в повечето случаи е по документи.

SILVINA

 • Публикации: 105 / 1
Re: Опис на наличните активи
Отговор 3 | 05.08.2013, 16:21
Благодаря Ви, а фактурите за наем и ток /услуги/ могат ли да се включат в описа? питам, защото в закона пише "услуги свързани с рег. по ТЗ"

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080
Re: Опис на наличните активи
Отговор 4 | 05.08.2013, 16:25
" Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 74 ЗДДС "

Да, би трябвало да може.nikiboss

 • Публикации: 2 / 0
Re: Опис на наличните активи
Отговор 5 | 05.08.2013, 19:58
не може да се ползва ДК по фактури за услуги преди датата на рег. по ЗДДС (разбирай датата на която си си подписал акта за рег.)единственото изкл. са услуги свърз. с рег. на фирмата - разбирай адв.възнагр. по фактури и нотар. такси с ддс. конс.разходи преди рег. не могат да се ползват освен ако не са аванс. плащания

nikiboss

 • Публикации: 2 / 0
Re: Опис на наличните активи
Отговор 6 | 05.08.2013, 20:01
за ДК по фактури от други членки на ЕС се прилага специална процедура за възст. - чрез ел.портал на НАП се изпраща искане за възст. до другата държава.не се включват в БГ ДДС дневници

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Re: Опис на наличните активи
Отговор 7 | 06.08.2013, 07:10
не може да се ползва ДК по фактури за услуги преди датата на рег. по ЗДДС (разбирай датата на която си си подписал акта за рег.)единственото изкл. са услуги свърз. с рег. на фирмата - разбирай адв.възнагр. по фактури и нотар. такси с ддс. конс.разходи преди рег. не могат да се ползват освен ако не са аванс. плащания
Бихте ли цитирали нормативното основание за това твърдение?

Kaktus15

 • Публикации: 129 / 7
Re: Опис на наличните активи
Отговор 8 | 06.08.2013, 09:07
(3) Регистрираното лице по ал. 1 има право на приспадане на данъчен кредит и за получените услуги преди датата на регистрацията му по този закон, когато са налице едновременно следните условия:

1. услугите са пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон;

2. услугите са получени не по-рано от един месец преди регистрацията на лицето по Търговския закон;

3. лицето е подало заявление за регистрация по този закон в 30-дневен срок от вписването му в регистъра по чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. за получените услуги лицето притежава фактура по чл. 71, т. 1;

5. доставчикът на услугата е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

6. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) регистрационният опис по образец за получените услуги е съставен към датата на регистрация по този закон и е подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация

alfa

 • Публикации: 2020 / 233
Re: Опис на наличните активи
Отговор 9 | 06.08.2013, 09:47
(3) Регистрираното лице по ал. 1 има право на приспадане на данъчен кредит и за получените услуги преди датата на регистрацията му по този закон, когато са налице едновременно следните условия:

1. услугите са пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон;

2. услугите са получени не по-рано от един месец преди регистрацията на лицето по Търговския закон;

3. лицето е подало заявление за регистрация по този закон в 30-дневен срок от вписването му в регистъра по чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. за получените услуги лицето притежава фактура по чл. 71, т. 1;

5. доставчикът на услугата е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

6. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) регистрационният опис по образец за получените услуги е съставен към датата на регистрация по този закон и е подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация


Така е  :ok: . Само за услуги свързани с регистрацята в ТР.

delphine

 • Публикации: 6532 / 1080
Re: Опис на наличните активи
Отговор 10 | 06.08.2013, 13:38
Толкова много думи , за да се каже не ! :laugh:
предавам се  :bow:

Kaktus15

 • Публикации: 129 / 7
Re: Опис на наличните активи
Отговор 11 | 06.08.2013, 14:05
Толкова много думи , за да се каже не ! :laugh:
предавам се  :bow:

За съжаление  :yes3:

SILVINA

 • Публикации: 105 / 1
Re: Опис на наличните активи
Отговор 12 | 12.08.2013, 15:19
В този опис може ли да се посочат избирателно фактури, т.е. не всички по които има налични количества примерно материали, а фактурите за обурудване, инструменти / с две думи по малко фактури с налични активи/ или трябва всички активи по инвентаризационен опис например.
Питам, защото дейността на фирмата е производство и има много материали.

create

 • Публикации: 1824 / 323
Re: Опис на наличните активи
Отговор 13 | 12.08.2013, 15:28
Имате право за наличните активи да ползвате данъчен кредит, така че е изгодно да посочите за всички налични активи , ако имате фактури и то с начислен ДДС. Проверяващия има право да поиска да посочите наличности, ако се съмнява в описа ви.

SILVINA

 • Публикации: 105 / 1
Re: Опис на наличните активи
Отговор 14 | 12.08.2013, 16:28
 :give_rose: Благодаря Ви, разбрах - имаме право, но не е задължително да е за всички налични активи. Може само за някои, разбира се ще съгласувам със собственика.

Ваня Чалъкова

 • Публикации: 140 / 30
Re: Опис на наличните активи
Отговор 15 | 13.08.2013, 19:27
Добре, че нападжиите са по-незапознати от мен със законите, чието изпълнение съблюдават. През 2008 г възстановиха ДДС за предоставени услуги на ЗП, включени в описа за наличните активи: за извършено пръскане с хеликоптер и за  изготвяне на бизнесплан. Още повече, че тази разпоредба не е променяна от влизането  в сила  на новия ЗДДС през 2007г. Извод: могат да грешат и в наша полза, за жалост- изключително рядко.

Ваня Чалъкова

 • Публикации: 140 / 30
Re: Опис на наличните активи
Отговор 16 | 13.08.2013, 19:42
А за тези, които не са обърнали внимание: правото на данъчен кредит по представения в 45-дневен срок опис на наличните активи се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода.

Аз доскоро си мислех, че и тука срокът за ползване е до 12 месеца, както в общия случай на ползване на данъчен кредит. Добре, че никога не се е налагало да задържам ползването повече от законоустановеното.

Благодаря на kaktus15, че неволно ме накара да си прочета отново тази част от закона и да ми се набие в очите този чл.75, ал.2 от ЗДДС и чл.61 от ППЗДДС. :bow:

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook