Раздели > ТРЗ и Осигуряване

Заявление за отпадане на задължения поради давност

<< < (2/27) > >>

Елена-:
Дори и на мен ще ми се наложи, за едни 2 месеца здравни от 2006 година :)

пасат:
От бланката :
"Отнася се за задължения, възникнали до 01.01.2008г. и които подлежат на
погасяване по реда на чл.169, ал.4 от ДОПК след 01.01.2014 г."

Какво значи - след 01.01.2014? Нима тази година няма да бъдат погасени?
И...ако има задължения, напр. 07.2008 - ще бъдат погасени през 2015г.?

Елена-:
Не, сега ще погасяват за минали години до 01.01.2008г.

mpbv:
УТОЧНЯВАМ ТЕМАТА КОЛЕЖКИ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПАДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПОРАДИ ДАВНОСТ - Т.Е ДО 31.12.2007  - ТОВА ЗАЯВЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА Е СЪС СВОБОДЕН ТЕКСТ.
ТОВА ЗАЯВЛЕНИЕ КОЕТО ГО ИМА В НАП Е ЗА ТЕЗИ КОИТО ИМАТ ВЕЧЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, И ТЕЗИ КОИТО ЗАЯВЯВАТ ,ЧЕ ИМАТ НЕВНЕСЕНИ ,НО ИЗИСКУЕМИ ВНОСКИ И ЧЕ ГИ ОТСРОЧВАТ С ЗАЯВЛЕНИЕТО по чл.169, ал.4 от ДОПК-Т.Е  ВНОСКИТЕ ОТ 01.01.2008-ДО31.12.2012 КОИТО НЕ СА ВНЕСЕНИ.

А ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ОТПАДАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПОРАДИ ДАВНОСТ СЪГЛ. ЧЛ. 171 И ЧЛ. 173 ОТ ДОПК -
Давност
Чл. 171. (1) Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.
(2) С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Отписване на вземанията
Чл. 173. Вземанията се отписват, когато са погасени по давност, както и в случаите, предвидени със закон.
МОЛЯ ДА КОМЕНТИРАМЕ

alfa:
Аз подадох 3 такива декларации за подасяване по давност днес / не тази бланка от сайта на НАП/ , свободен текст , входират се при секретарката на НАП

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия