Осигуровки при граждански договор

14.10.2010, 23:44 40336 80

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


coolp

 • Публикации: 2 / 0
Здравейте,
Искам да ви попитам как се изчисляват осигуровките и данъците при граждански договор. По-конкретно ме интересува има ли правило, според което ако заплатата пада под минималната не се вназят осигуровки при граждански договор?

Благодаря ви предварително за бързия отговор!!!

nnnadia

 • Публикации: 4 / 0
Когато лицето работи на граждански договор и това е единствения му доход и е под прага на минималната заплата, след нормативно признатите разходи от 25% не подлежи на осигуряване.

ELENA 27

 • Публикации: 1 / 0
ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪМ, ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА РАБОТЯ, КАТО СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР?

Снежана

 • Публикации: 8 / 0
Имате право да извършвате счетоводна услуга по граждански договор, без той да ви ограничава с работно място и работно време.

coolp

 • Публикации: 2 / 0
Здравейте,
Интересува ме ако съм студент и ме осигуряват за здраве от университета и съм работил на граждански договор, но сумата по него е под една минимална работна заплата след приспадане на нормативно признатите разходи, трябва ли да внасям осигуровки за ДОО, ДЗПО и здарвно на база гражданския договор?
Благодаря Ви за бързия отговор!!!

elena48

 • Публикации: 1 / 0
Здравейте,
Интересува ме ако съм студент и ме осигуряват за здраве от университета и съм работил на граждански договор, но сумата по него е под една минимална работна заплата след приспадане на нормативно признатите разходи, трябва ли да внасям осигуровки за ДОО, ДЗПО и здарвно на база гражданския договор?
Благодаря Ви за бързия отговор

lookfor_didi

 • Публикации: 1 / 0
Привет на всички  :hi: Работя с Бизнес Навигатор и търся съвет... За първи път имам лице на Граждански договор и много ще съм  благодарна ако някой ми каже как да го вкарам в програмата...какво се отбелязва...има ли някакви особености...и др.подобни тънкости...

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
Здравейте,
Интересува ме ако съм студент и ме осигуряват за здраве от университета и съм работил на граждански договор, но сумата по него е под една минимална работна заплата след приспадане на нормативно признатите разходи, трябва ли да внасям осигуровки за ДОО, ДЗПО и здарвно на база гражданския договор?
Благодаря Ви за бързия отговор
Не, не трябва да внасяте никакви осигуровки. Но не забравяйте да си подадете ГДД тази година :)

mimetu_koleva

 • Публикации: 1 / 0
Здравейте,
Искам да ви попитам как се изчисляват осигуровките и данъците при граждански договор. По-конкретно ме интересува има ли правило, според което ако заплатата пада под минималната не се вназят осигуровки при граждански договор?

Благодаря ви предварително за бързия отговор!!!

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
Здравейте,
Искам да ви попитам как се изчисляват осигуровките и данъците при граждански договор. По-конкретно ме интересува има ли правило, според което ако заплатата пада под минималната не се вназят осигуровки при граждански договор?

Благодаря ви предварително за бързия отговор!!!

Не се внасят осигуровки след нормативно признати разходи и възнаграждението падне под МРЗ, когато лицето е пенсионер, когато няма други доходи през месеца, за който се отнася ГД.

aniri

 • Публикации: 1 / 0
Здравейте.
Искам да попитам следното: в отпуск по майчинство съм и получавам обезщетение за гледане на дете до 2 г. (240лв.). Получавам и доход по граждански договор, който след приспадането на нормативнопризнатите разходи е под МРЗ. Питането ми е : обезщетението от 240 лв включва ли се в дохода за месеца, трябва ли да плащам осигуровки или да си подам само годишна данъчна декларация за дохода по гражданския договор?

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
Подавате ГДД само за дохода от граждански договор.Като представите сл.бележка от работодател, че се намирате в отпуск по чл.164 от КТ.

naska

 • Публикации: 6 / 0
Лице пенсионер през 2010 е получило доход по гражд. договор под мин РЗ не му е  удържано ЗО. При подаване на ГДД  прави ли изравняване на ЗО  в таблицата за получен доход /пенсия + гр договор/

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
Не.

JIvanova

 • Публикации: 35 / 1
Трябва ли да се удържа ЗО на пенсионер по граждански договор, ако сумата след приспадане на НПР е под МРЗ? Мисля, че не трябва да му удържам, но той казва че винаги са му удържали и сега и аз да му удържа.

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
Не, не трябва, защото е осигурен на друго основание. А че другите са превеждали, те отговарят за тях си. А може да е имал и други доходи тогава, когато са го превеждали ЗО, така че..............това другите, ми звучи, като ЕЖК :)

JIvanova

 • Публикации: 35 / 1
Да, аз също мисля, че не трябва да му удържам ЗО, но и колежката твърди, че трябва да се удържа ЗО и той човека иска даа му удържа...Попълнил ми е декларация, че е пенсионер и няма други доходи освен пенсията. Няма да удържам.

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
чл.40 от ЗЗО
ал. 1
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за лицата, работещи без трудово правоотношение:
а) (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) ако не се осигуряват по реда на т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на ал. 5;

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Изх. № 91-01-76/12.03.2005 г.

ОТНОСНО: допълнение на писмо № 91-01-298 от 21 декември 2004 г. на ГД “ОВКО” във връзка с промените в ЗЗО


І. По прилагането на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО (ДВ, бр. 111 от 2004 г.) в сила от 1.01.2005 г.:

1. За лицата, които работят без трудово правоотношение и не подлежат на осигуряване на друго основание по ЗЗО:
а) здравноосигурителни вноски се внасят, ако полученото от тях възнаграждение (от един или повече възложители) за календарния месец е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи. Вноските се дължат от възложителя на работата и изпълнителя в съотношение 70:30;
б) когато работещите без трудово правоотношение, които не се осигуряват на друго основание по ЗЗО, получават възнаграждение (от един или повече възложители) за календарния месец по-ниско от минималната работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи, те се осигуряват сами по реда на чл. 40, ал. 4 от ЗЗО. Възложителите на работата в тези случаи не удържат и не внасят здравноосигурителни вноски за изплатените от тях възнагражднения.

2. За осигурените на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, които получават едновременно с това и възнаграждение за работа без трудово правоотношение се дължат здравноосигурителни вноски, независимо от размера на възнаграждението, след намаляването му с нормативно признатите разходи, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход за съответния период. Частта от вноската, която е за сметка на наетото лице, се удържа при изплащане на възнаграждението за извършената работа.

3. За самоосигуряващите се лица (упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители) при получаване на възнаграждение за работа без трудово правоотношение здравноосигурителни вноски не се внасят от възложителя и не се удържат от възнаграждението. Самоосигуряващите се декларират тези доходи в годишната данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ и внасят осигурителни вноски върху тях при определяне на окончателния размер на осигурителния доход.

4. За получаващите пенсии, които полагат труд без трудово правоотношение, се внасят здравноосигурителни вноски, ако полученото от тях възнаграждение (от един или повече възложители) за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи. Дължимата от наетото лице част се удържа при изплащане на възнаграждението, независимо че лицето се осигурява по реда на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО. В тези случаи сборът от получаваната пенсия и възнаграждението не трябва да бъде по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определен за периода.
Когато пенсионерите, работещи без трудово правоотношение, получат възнаграждение за месеца по-ниско от минималната работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи, здравни вноски за тази дейност не се дължат. Вноски по реда на чл. 40, ал. 4 от ЗЗО в случая не се внасят, тъй като за получаващите пенсии осигуряването се извършва за сметка на републиканския бюджет.
Пенсионерите, които работят по трудов договор или упражняват дейност като самоосигуряващи се лица и едновременно с това получават доходи за работа без трудови правоотношения, се осигуряват съответно по реда на т. 2 и т. 3.

5. За лицата, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЗО и получават доходи за работа без трудово правоотношение, се внасят здравноосигурителни вноски, ако полученото от тях възнаграждение (от един или повече възложители) за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи. Дължимата част от вноските за сметка на лицата се  удържат при изплащане на възнаграждението.
Когато осигурени от републиканския бюджет лица, работещи без трудово правоотношение, получат възнаграждение за месеца по-ниско от минималната работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи, здравни осигуровки за тази дейност не се дължат. Осигуряване по реда на чл. 40, ал. 4 от ЗЗО не се извършва, тъй като лицата са осигурени за сметка на републиканския бюджет.


ІІ. Здравно осигуряване на лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗЗО (ДВ, бр. 49 от 2004 г.) в сила от 1 януари 2005 г.

Вноската се определя в размер 6 на сто върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО и се внася както следва:

1.За сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, а именно в случаите по чл. 160, ал. 1, 170, ал. 2 и чл. 171 от Кодекса на труда:
   - Чл. 160 (1) – Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск, независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.

Здравноосигурителните вноски са за сметка на работодателя, когато са налице безспорни доказателства, че неплатеният отпуск е разрешен поради производствена необходимост или престой.
   
   - Чл. 170 (1) – Когато със съгласието на работодателя работникът или служителят кандидатства в училище, приемането в което става с изпит, работникът или служителят има право на платен отпуск, както следва:
   1. при кандидатстване в средно училище – 6 работни дни;
   2. при кандидатстване във висше училище или за докторантура – 12 работни дни.
   (2) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина, който се признава за трудов стаж.
   - Чл. 171 (1) – Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери:
   1. за подготовка и явяване на изпит – до 20 работни дни за учебна година;
   2. за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения – до 30 работни дни;
   3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 4 месеца;
   4. за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка – до 4 месеца.
   (2) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина.

2. За сметка на осигурителя – когато неплатеният отпуск е поради производствена необходимост и престой, както и в случаите, когато лицето ползва отпуск по чл. 162, 163 и 164 от КТ за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и няма право на парично обезщетение. За сметка на осигурителя са и здравноосигурителните вноски, когато лицето ползва неплатен отпуск по чл. 165 и 167а от КТ.

За сметка на осигурителите са и вноските в случаите, в които осигурените лица ползват отпуск по чл. 161 от КТ.
- Чл. 161 (1) – На работника или служителя може да се разрешава платен или неплатен служебен или творчески отпуск при условия и по ред, установени в колективен трудов договор или в споразумение между страните по трудовото правоотношение.
(2) Ако друго не е уговорено в колективен трудов договор, щатните изборни синдикални дейци се считат в неплатен отпуск за времето, докато заемат съответната синдикална длъжност.

В случаите, в които самоосигуряващите се лица, осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, нямат право да получават парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност, раждане или отглеждане на дете до 2-годишна възраст или ползват неплатен отпуск по реда на чл. 165 и 167а от КТ, внасят здравноосигурителни вноски в размер 6 на сто върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се, определен със ЗБДОО.

3. От 1 януари 2005 г, когато осигурените на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО са в неплатен отпуск по свое желание и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да се възползват от разпоредбите на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО.


ІІІ. Относно внесени суми по § 280217 от ЕБК на основание § 13, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО, следва да имате предвид:

1. В случаите, в които лица с непрекъснати здравноосигурителни права, по смисъла на чл. 109, ал. 1 от ЗЗО, са внесли суми по §280217 от ЕБК и поискат тяхното възстановяване, следва да се извърши проверка за наличие на задължения преди 15-месечния период по чл. 109, ал. 1. Когато се установят такива задължения се съставят ревизионни актове за начет и внесената сума се прехвърля по §280205 за погасяване на тези задължения.

2. Не се допуска прехвърляне на суми от §280217 в §280205 в случаите, в които лицата са с прекъснати здравноосигурителни права по смисъла на чл. 109, ал. 1 от ЗЗО.

3. Когато в платежния документ, с който е внесена сумата по §280217, е допусната техническа грешка при попълването на ЕГН, сумата се прехвърля служебно на лицето, за което се отнася. За целта осигуреният подава молба, като посочва действителния си единен граждански номер.

4. При внесена сума по §280217 след законоустановения срок 31.01.2005 г., здравноосигурителните права на лицата не се възстановяват. Извършва се проверка за наличие на задължения и в случай, че такива се установят, на лицата се съставят ревизионни актове за начет. Внесената сума се прехвърля по §280205 за погасяване на тези задължения.

5. Когато лице, внесло сума по §280217, впоследствие докаже, че всичките му стари задължения са по вина на трето лице, внесената сума се възстановява.

6. При внесена сума по §280217 в по-малък размер от предвидения по ЗОО здравноосигурителните права не се възстановяват. В тези случаи се извършва проверка за наличие на задължения и ако се установят такива, на лицата се съставят ревизионни актове за начет. Внесената сума се прехвърля по §280205 за погасяване на тези задължения.

ГЛ. ДИРЕКТОР:
/Д. АСЕНОВА/

Съгласувано с:

ГД “ПРАВНА”:
/Й. МИЛОШЕВ/

ГЛ. МЕТОДОЛОГ:
            /И. КАРАНОВСКИ/

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски по КСО и ЗЗО и данък по ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения по извънтрудови правоотношения на студенти и пенсионери


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……….,

В отговор на Ваше запитване, ………, Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването, дружеството, което представлявате, ще ползва услугите на пенсионери и студенти по граждански договори. Възнаграждението, което ще им заплащате, след приспадане на нормативно признатите разходи, е под минималната работна заплата за страната. Интересувате се за следното:
1. Следва ли да се начисляват осигурителни вноски върху така получените суми по гражданските договори?
2. Ако не се дължат осигурителни вноски, лицата задължени ли са сами да се осигуряват здравно?
3. Следва ли да се удържа ДОД от облагаемия доход по договорите?
Предвид описаната фактическа обстановка, изразяваме следното становище по така формулираните въпроси:
Въпрос 1:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и не са осигурени на друго основание през съответния месец подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, ако получаваното от тях месечно възнаграждение след намаляването му с нормативно признатите разходи, е равно или по-голямо от минималната за страната работна заплата.
Когато лицата са осигурени на друго основание, се дължат вноски върху възнаграждението по гражданския договор, независимо от неговия размер (чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО).
Дължимите осигурителните вноски се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношение 60:40 за 2008 г. (чл. 6, ал. 3, т. 6 от КСО) като се внасят чрез възложителите. При изплащане на суми за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващи се лица осигурителни вноски не се дължат от възложителите и не се удържат от изплатените възнаграждения. В чл. 11 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ) е указано, че самоосигуряващите се лица внасят дължимите осигурителни вноски върху получените през календарната година доходи по извънтрудови правоотношения по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО - при деклариране на доходите с годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ.
Редът за внасяне на здравноосигурителни вноски при работа без трудово правоотношение е регламентиран в чл. 40, ал. 1, т. 3, букви „а” - „в” от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и е уеднаквен с осигурителния режим по КСО, с изключение на случаите когато лицата получават пенсия.
Съгласно чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧ лицата, на които е отпусната пенсия, в случаите когато упражняват дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от КСО, включително работа без трудово правоотношение (т. 5 и т. 6), се осигуряват само по свое желание. В ЗЗО липсва аналогичен текст по отношение на пенсионерите, които работят по извънтрудови правотношения. Ето защо, здравни вноски следва да се внасят и когато изпълнителят по граждански договор е пенсионер. Предвид изложеното, здравни вноски за лице, което полага труд без трудови правоотношения и получава пенсия, няма да се дължат само в случаите, при които изплащаната сума, след намаляването й с нормативно признатите разходи, е под минималната работна заплата, и лицето не е осигурено здравно на някое от основанията, изброени в чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗО (чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО).

НАП - ПЛОВДИВ

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook