Неперсонифицирано дружество

12.08.2010, 13:15 3935 2

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


veska_delcheva

  • Публикации: 1 / 0
Пенсионерка съм и съм член на неперсонифицирано дружество , трябва ли да плащам осигурителни и здравни вноски ?

microfin

Re:неперсонифицирано дружество
Отговор 1 | 20.08.2010, 16:40
Съгласно КСО, физическите лица, извършващи дейност като членове на неперсонифицирани дружества, са включени в кръга на самоосигуряващите се лица, като задължението за самоосигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност в дружеството и продължава до нейното прекъсване или прекратяване, като не се обвързва с това дали лицето получава възнаграждения от дружеството. Осигуряването става чрез дружествата, като осигурителните вноски са изцяло за сметка на съдружниците и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
Прекратяването на осигуряването е материалноправна предпоставка за упражняване на придобитото право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или с други думи, за да бъде отпусната пенсия е необходимо да бъде прекратено осигуряването на лицето.

На основание чл. 4, ал. 6 от КСО лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6 от КСО, на които е отпусната пенсия, в т.ч. еднолични търговци и собственици или съдружници в търговски дружества, се осигуряват по свое желание. Правото за осигуряване по избор за лицата, обхванати от разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, възниква от датата на придобиване качеството „пенсионер”. Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО са длъжни да се осигуряват здравно и когато са пенсионери.

microfin

Re:неперсонифицирано дружество
Отговор 2 | 20.08.2010, 16:41
Накратко казано, може да се осигурявате само по собствено желание (чл. 4, ал. 6 от КСО), т.е. пенсионер, съдружник в неперсонифицирано дружество следва да се регистрира като самоосигуряващо се лице и да внася социални осигуровки по свое желание, докато здравното осигуряване е задължително.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook