Раздели > Счетоводство и Данъци

СМЪРТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ-ЕТ

<< < (2/2)

Таня-ЛС:
Не ми се вярва НАП да правят нещо, което не е в тяхната компетенция. Наследниците на ЕТ решават какво да правят и ако продължи ЕТ-то да работи, работниците остават, при промяна на булстати, работниците се прехвърлят на основание чл.123.
Кой  ще изплати обезщетенията на работниците, които им се полагат?

scaramouche:
Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 10 от КТ трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му.

Съвсем различно е, обаче ако има наследник, който желае да продължи търговската дейност на починалия собственик на ЕТ. В този случай работодател на работниците и служители се явява новия собственик – наследник, който поема предприятието. На основание чл. 123, ал. 1, т. 6 от КТ трудовото правоотношение с наетите лица може да бъде запазено.

Съгласно чл.123, ал.2 от КТ правата и задълженията, произтичащи от трудовите правоотношения с работниците и служителите към датата на промяната (датата на смъртта), се прехвърлят на новия работодател. Но това става след вписване на обстоятелството по прехвърляне на предприятието. И се появява един междинен период през който наследника няма ЕИК и няма как да осигурява работниците. Според становище на НАП няма проблем, през този междинен период осигурителните вноски на работниците в ЕТ да са по ЕИК на починалото лице.

aliki1958:
много благодаря за компетентния отговор,внесохте яснота по въпроса не само на мен!

Навигация

[0] Списък на темите

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия