Грешно подаден контрагент в Дневник продажби - как се коригира?

03.05.2019, 15:04 560 1

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


jjjenq

  • Публикации: 22 / 1
Здравейте,
установихме, че в Дневник продажби сме подали грешно пусната от нас фактура на друг получател. Клиентите са със сходни имена, но съвсем различни с различни ЕИК и поради това е станала грешка. ДДС-то е подадено и е платено за съответния месец, но с грешно подаден получател. Как да направя корекция за тази грешка, каква е процедурата?

tihomir.petrov

  • Публикации: 150 / 15
Здравейте,


Корекции след деклариране (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook