Документи - 50% майчинство

20.03.2015, 10:20 191909 301

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


marpan_64

 • Публикации: 5686 / 479
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 160 | 20.03.2015, 10:20
Обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете
Чл. 54. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако:
1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) самоосигуряващото се лице с право на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Ако майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника.Обезщетението се изплаща, ако лицето, поело отглеждането на детето, е осигурено за общо заболяване и майчинство.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., изм., бр. 89 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) Обезщетението по ал. 1 и 2 не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

Вече 100% съм сигурна, че се подава приложение № 4 за 50% от обезщетението от майката.

toni0091

 • Публикации: 1 / 0
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 161 | 16.04.2015, 21:03
Здравейте! Детето ми е на 9 м., но трябва да се върна на работа, не мога да прехвърля майчинството, но ако се върна на работа ще мога ли да вземам половината майчинство, като детето няма да посещава ясла? Благодаря Ви предварително за отговора!

niniv

Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 162 | 17.04.2015, 07:59
Ще имате право на 50 % майчинство когато детето стане на една годинка т.е изтекат 410 дни

jojo03

 • Публикации: 35 / 0
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 163 | 08.05.2015, 10:26
майчинството на наша служителка изтича на 20,06,2015. Тъй като обекта в който работеше е закрит, няма да може да се върне на работа и договорът и ще бъде прекратен. Служителката си е намерила нова работа и иска да и прекратим договора по рано, за да започне на новото място и да не изгуби работата там. Освен, че трябва да подадем прил.12 / от датата на заповедта и за прекратяване / следва ли да се подават др. документи в НОИ. Реално тя не би следвало за оставащите дни до юни да и се превежда обезщетение дори и на 50% тъй като договорът и се прекратява, а на новото място мисля, че няма да има право да ползва 50%  по чл.54 от КСО,

Елена-

 • Публикации: 3354 / 252
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 164 | 08.05.2015, 10:38
Освен прил.12 може да приложите и заповед за освобождаване, но не е задължително. А за 50% майчинство от новата фирма, зависи кога започва там. Това си е техен ангажимент :)

Таня-ЛС

 • Публикации: 3167 / 243
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 165 | 08.05.2015, 11:41
а на новото място мисля, че няма да има право да ползва 50%  по чл.54 от КСО,

А това от къде Ви хрумна?

Chipolita

 • Публикации: 4 / 0
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 166 | 14.05.2015, 23:02
Налага се да се върна на работа, но детето ми е на 8 месеца. Имам ли право на 50 % от обезщетението за отглеждане на дете?

n_alex76

 • Публикации: 1525 / 167
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 167 | 15.05.2015, 09:43
Имате право само след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане.

Елена-

 • Публикации: 3354 / 252
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 168 | 15.05.2015, 09:54
Или да се прехвърли на бащата.

gina_nesheva

 • Публикации: 109 / 0
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 169 | 30.06.2015, 13:45
Здравейте, майка се върна на работа преди да й изтече периода 135-410 дни. От 12.06.2015г. трябваше да й започне периода за гледане на дете до 2г. и сега трябва от тази дата да пуснем документи за получаване на 50% от майчинството. Подава се доколкото разбрах приложение 4. В придружителното писмо към НОИ приложение 4 да го запиша срещу брой заявления-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете ли да го запиша?

marpan_64

 • Публикации: 5686 / 479
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 170 | 30.06.2015, 13:59
Точно така. Не ползвате ли програмата на НОИ?
Само да подскажа за приложение І№ 12.

gina_nesheva

 • Публикации: 109 / 0
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 171 | 30.06.2015, 14:12
Точно така. Не ползвате ли програмата на НОИ?
Само да подскажа за приложение І№ 12.
Не ползвам програмата на НОИ.
Приложение 12 подаде майката при връщане на работа. Сега пак ли трябва да се подава или само приложение 4 + придружителното писмо?

marpan_64

 • Публикации: 5686 / 479
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 172 | 30.06.2015, 14:34
Предполагам, че Вие (работодателя) представихте приложение № 12 в НОИ?
Сега само приложение № 4 + придружително писмо (2 бр.) + опис на документите (приложение № 9).

gina_nesheva

 • Публикации: 109 / 0
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 173 | 30.06.2015, 15:37
Предполагам, че Вие (работодателя) представихте приложение № 12 в НОИ?
Сега само приложение № 4 + придружително писмо (2 бр.) + опис на документите (приложение № 9).
Приложение 12 подадохме април, когато майката се върна на работа.

Елена-

 • Публикации: 3354 / 252
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 174 | 30.06.2015, 15:40
Сега не би следвало да подавате приложение 12.

gina_nesheva

 • Публикации: 109 / 0
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 175 | 01.07.2015, 09:37
Благодаря за отговорите!

Stanislav Traikov

 • Публикации: 7 / 0
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 176 | 17.09.2015, 11:39
 Прекъсване на майчинство поради втора бременност

Здравейте, искам да попитам майка в отпуск за отглеждане на дете до 2 години (до 17.05.2016 г) сега и е издаден болничен за 10 дни бременна е с второ дете с термин 04.04.2016 г. Документите в НОИ са приложение 12 до 3 дни и Приложение 4? Въпросите ми са:
Приложение 4 сега ли се подава с приложение 12?
Има ли други документи който майката трябва да даде на работодателя?
Документите в НОИ които трябва да се занесат са Приложение 12, Приложение 3, Болничния, Опис на документите и Придружително писмо?

marpan_64

 • Публикации: 5686 / 479
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 177 | 17.09.2015, 13:16
1. Този болничен за 10 дни е за заболяване и от него първите 3 работни дни са за сметка на работодателя - 70% от БТВ. (това е безплатно напомняне)
2. Майката подава заявление за прекратяване на отпуската за гледане на дете до 2 годишна възраст и работодателя издава заповед.
3. В срок от 3 работни дни от издаване на болничния, лицето подава във фирмата приложение № 12 за промяна на обстоятелствата.
4. В срок от 3 работни дни работодателя представя приложение № 12 в НОИ, заедно с копие на заповедта за прекратяване на отпуската, опис на документите и придружително писмо - 2 броя.
5. Лицето попълва и подава при работодателя приложение № 4 за 50% от обезщетението.
6. Болничният, приложение № 4, опис на документите и придружително писмо - 2 бр. се представят в НОИ до 15-то число на месеца, следващ този, през който документите са представени от лицето при работодателя.

dijit

 • Публикации: 484 / 45
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 178 | 17.09.2015, 14:12
Браво marpan_64! Много добре подредено.

nov_potrebitel

 • Публикации: 15 / 0
Re: Документи - 50% майчинство
Отговор 179 | 17.09.2015, 15:40
Здравейте и Честит Празник на всички именници!Нека имаме вяра, надежда и повече любов в сърцата си!
Аз от своя страна искам да попитам нещо по темата 50% майчинство.Когато се подава Прил.12 за промяна на обстоятелствата само заповедта за прекратяване на отпуската ли се описва и прилага или трябва и някакъв документ от яслата където е детето?

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook