Помощ Протокол по чл.117 от ЗДДС

12.03.2012, 16:38 29956 9

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


gizdova

  • Публикации: 185 / 1
За пръв път ще издавам протокол по чл.117 от ЗЗДС . От толкова много указания и становища нищо не разбрах.
- Извършено плащане  за ВОП  - на 09/02/12 г
- Издаден фактура от доставчика на  13/02/12
- Издадена фактура за транспорт  от българска фирма на 17/02/12
Въпросът ми е: с коя дата да издам Протокола , коя е датата на данъчното събитие.

Мадам Божка

  • Публикации: 1015 / 57
1.Коя е датата на данъчното събитие и на коя дата трябва да бъде издаден протокола почл. 117 от ЗДДС?

По отношение на първия въпрос следва да имате предвид, че съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчно събитие при доставка натериторията на страната по реда на чл. 25 от ЗДДС, т.е. на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена.
Данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването, на основание чл. 84 от ЗДДС. Изискуемостта на данъка настъпва:
- на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното
събитие /чл. 63, ал. 3 от ЗДДС/ или
- на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден намесеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие /чл. 63, ал. 4 от ЗДДС/.
Съгласно чл. 117, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС начисляването на данъка при ВОП се извършва с протокол, който се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.


http://www.bgstuff.net/zakoni-i-normativni-aktove/drugi2/6978-otnosno-dokumentirane-na-vop-po-zdds

gizdova

  • Публикации: 185 / 1
Благодаря Ви. Щом дата на данъчното събитие е 17.02 то протокола би следва да го издам с дата 02.03.2012 и да го включа в двата дневика за м.март. Ако  го издам с по ранна дата т.е м.февруари   нямам право да го включа в дневика за покупки м. февруари.
Съвсем се обърках.
Приятна вечер.

didididi

  • Публикации: 48 / 1
използвам темата да не отварям нова, имам документ- известие за доставка с количества, но без стойност от 20,02,2013 и реална доставка на 22,02,2013 на стоката, но фактурата още я нямам, очаквам 12,03,2013 да я получа.   Получава се разминаване между дата на данъчно събитие и дата на фактурата и не знам кога да издам протокола по чл.117.

p_lami

  • Публикации: 88 / 1
Колеги ,имам инвойс от Белгия,но нямам документ за транспортирането  на стоката.С коя дата да съставя протокола и имам ли право да го направя.Собсвеника казва че ги е превозил сам.

Kaktus15

  • Публикации: 129 / 7
От въпроса разбирам, че собственика БГ фирмата е закупил стока в друга държава членка. Следователно момента на прехвърлянето на собствеността е датата, на която е издадена фактурата. С тази дата трябва да направите протокола. Не забравяйте, че трябва да изпратите писмено потвърждени до доставчика за пристигането на стоката в България. (Реципрочно на нашия чл. 45, т. 2 ППЗДДС за доставчика ви е необходимо да притежава такъв документ за да се счита, че има ВОД за него.)

create

  • Публикации: 1824 / 323
За доказване на транспортирането на стоката от държава в ЕС до БГ служат и пътният лист, както и командировката,  има и фактури за гориво от ЕС, вероятно и някакви такси. Всички обстоятелства, касаещи придобиването са от полза. На инвойса вероятно има и текст за обратно начисляване.....

Лена Вълчева

  • Публикации: 3 / 0
хора помогнете имам придобиване на зърна от физически лица кога трябва да се подаде протокола не е ли с подаване на дневниците

zkdobrotika

  • Публикации: 2 / 1
Зърнопроизводител регистриран по ДДС издава фактура за продажба на царевица без ДДС на основание чл.163а ал.2 на регистриран по  ДДС получател.Въпроса ми е  - В кои колони в дневника за продажби ще се отрази фактурата.

irenabrili

  • Публикации: 5682 / 831
Зърнопроизводител регистриран по ДДС издава фактура за продажба на царевица без ДДС на основание чл.163а ал.2 на регистриран по  ДДС получател.Въпроса ми е  - В кои колони в дневника за продажби ще се отрази фактурата.

Документиране и отчитане на доставките
Чл. 97а. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Доставките на стоки и/или услуги, описани в приложение № 2 от закона, се посочват в колона 8а "Доставка по чл. 163а от ЗДДС" на отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код "01" за доставки на стоки и/или услуги по част І на приложение № 2 от закона;

б) код "02" за доставки на стоки по част ІІ на приложение № 2 от закона.

(2) Регистрирано лице, което извършва доставка по ал. 1, посочва в издадената фактура и известията към нея като основание за неначисляване на данъка "обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС".

(3) Лицето по ал. 2 отразява издадените фактури и известията към тях в дневника за продажби, като не попълва колони 10 и 12, когато получателят по доставката е регистрирано лице.

(4) Регистрираното лице, което е получател по доставките по ал. 1, отразява издадените протоколи по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона, като задължително посочва:

а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите;

б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(5) Регистрираното лице, получател по доставките по ал. 1, отразява получената фактура и известия към нея в дневника за покупките, като попълва само данните в колони от 1 до 8а на дневника за покупките.

Това значи, че попълвате колона 8а с код 02 и колона 9 със сумата по фактурата.

Копирах този текст от ППЗДДС, защото е важен и е добре всички, работещи с обратното начисляване да го прочетат!!!

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook