Заплащане на отпуск при едномесечно сумирано изчисляване на РВ

06.03.2019, 16:17 425 1

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


partizanina

  • Публикации: 26 / 0
Здравейте,
Някой може ли да ми каже как е правилно да се изчисли сумата ,която трябва да се изплати за отпуска при следния случай:
Служителя е на основно месечно трудово възнаграждение от 560 лева.
През месец Януари трудовото възнаграждение му е 580 лв.,защото има нощен труд.
През Февруари си пуска отпуск 20 работни дни, т.е. целия месец.
Изплащането на отпуската върху база от 580 лв. ли е или върху 560 лева?

Благодаря!

P.G.H.R.

чл.18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец.
Брутното за предходния месец се разделя на отработените дни през предходния месец.
БТВ трябва да се преизчисли с коефициент, който е равен на отношението на дните от предходния и текущия месец.
 
Чл.17 на НСОРЗ изброява изчерпателно възнагражденията, които се включват в брутното трудово възнаграждение за определяне заплащането на платения годишен отпуск по чл.177 КТ:
-    основната работна заплата за отработеното време
-    възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда
-    допълнителните трудови възнаграждения, определени по реда на НСОРЗ. Възнаграждението, изплатено по реда на чл.259 от Кодекса на труда (трудово възнаграждение при вътрешно заместване)
-    възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда (трудово възнаграждение при неизпълнение на трудовите норми не по вина на работника)
-    възнаграждението при престой или поради производствена необходимост, изплатено по реда на чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда
-    възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда (трудово възнаграждение при некачествена продукция)

Недопустимо е при определяне на брутното трудово възнаграждение да бъдат включвани плащания, които имат епизодичен или еднократен характер – плащания за извънреден труд, нощен труд, празнични дни, за работа през официални празници, награди и прочие.

Среднодневното брутно трудово възнаграждение има минимален задължителен размер, който е нормативно гарантиран и не може да бъде по-малък от размера, определен въз основа на минималната работна заплата за страната при заетост на пълен работен ден (чл.19,ал.2 НСОРЗ).

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook