Декларация за предприятие неизвършващо дейност

21.01.2019, 15:07 5380 37

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


hrisy79

 • Публикации: 19 / 0
Здравейте,
за предприятие което не извършва дейност - ЕТ, собственикът е с ТЕЛК и е назначен на работа като консултант на 2 часов работен ден към две фирми.
Трябва да подаде Декларация  към НСИ за предприятие без стопанска дейност и ГДД по чл.50 от Закон за данъци върху доходите на физически лица. ГДД се подава понеже собственикът е с ТЕЛК и му се връща годишния данък внесен от двете фирми в които е назначен като консултант.
Въпросът ми е: Подава ли се Декларация в Търговския регистър за не работещо предприятие, също така подава ли се Декларация Обр.1 и Обр.6

registrirana

 • Публикации: 224 / 25
"Въпросът ми е: Подава ли се Декларация в Търговския регистър за не работещо предприятие, също така подава ли се Декларация Обр.1 и Обр.6"

       И на трите въпроса - Не.

hrisy79

 • Публикации: 19 / 0
Благодаря,  И в ГДД  не се попълва Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ, нали?

registrirana

 • Публикации: 224 / 25

Таня Попова

 • Публикации: 100 / 14
Тази година неработещите ЕТ имат задължение до 31.03.2019г. да подават в търговския регистър Г2 с декларация за това че са били без дейност 2018г. Подаването на Г2 е без такса до 31.03.2019г.

mpetkova

 • Публикации: 5 / 0
Мисля, че има ново заявление в ТР -Г3, което е само за подаване на тази декларация по чл.38 от Зсч

ХХХХХ

 • Публикации: 6121 / 889
Тази година неработещите ЕТ имат задължение до 31.03.2019г. да подават в търговския регистър Г2 с декларация за това че са били без дейност 2018г. Подаването на Г2 е без такса до 31.03.2019г.

Това сигурно ли е?

sara_t

 • Публикации: 9 / 0
 • БАЛАНС КОНСУЛТ ЕООД
ДА - Чл. 38, ал. 9, т. 2 ЗСч 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

ХХХХХ

 • Публикации: 6121 / 889
ДА - Чл. 38, ал. 9, т. 2 ЗСч 2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат;

Този текст не беше ли същия и миналата година? Промяната е само в датата.
И пак го обсъждахме...

А може би бъркам? Все пак нямам ЕТ-та.

registrirana

 • Публикации: 224 / 25
Този текст не беше ли същия и миналата година? Промяната е само в датата.
И пак го обсъждахме...

А може би бъркам? Все пак нямам ЕТ-та.

       И аз се усъмних...
       Текстът е същият, няма промяна в ЗСч. в частта за ЕТ , а именно:
чл. 38 ал.(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит;

       

caspar1976

 • Публикации: 147 / 22
Според мен ЕТ, не упражняващи дейност не подават декларации във ТР,тъй като,те са регистрирани като ФЛ,според ЗДДФЛ и срока за подаване на декларацията за неактивност към НСИ е до 30.04.,а тези които са регистрирани според ЗКПО,техния срок за декларация за неактивност е 31.03./тази година е 01.04.2019г./
Ако не упражняващ дейност ЕТ,подаде декларация за неактивност към НСИ,примерно на 30.04.2019,как да подава във ТР до 31.03.,......,това е мое лично мнение.

Кейт

 • Публикации: 96 / 3
Не подават. Няма промяна.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит;

delphine

 • Публикации: 8562 / 1435
(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит;

и

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:

а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
........

Аз го разбирам така :
Алинеи 1 - 8 не се прилагат за...ЕТ, които не подлежат на одит И предприятия без дейност. Последното декларираме с подаване на декларация... Прочитът на текста ми говори това .

Отделен въпрос, че миналата година не се подаваше, но вече не помня дали някъде нещо се каза по въпроса или така го изтълкуваха всички / вкл. и институциите / . Като чета обаче разбирам друго , а именно че се подава .
А дали е така...кой ли ще каже ?

caspar1976

 • Публикации: 147 / 22
от страницата на УикипедиЯ,
За да бъде едно лице ЕТ, то задължително трябва да е физическо (не юридическо) лице и трябва да е дееспособно. Според Търговския закон във  България,търговците
са: физически лица - ЕТ
     юридически лица - АД,СД,КД,ООД,ЕООД,кооперации......,.
и според мен ЕТ,неизвършващи дейност,подават само в НСИ до 30.04., и  затова тези ЕТ които упражняват дейност също не публикуват отчети,защото според ТЗ са ФЛ,            а не ЮЛ
Прикавам файл,с по-подробна информация

caspar1976

 • Публикации: 147 / 22
Няма логика - не може работещо ЕТ,да не публикува годишен отчет,а неработещия ЕТ,да подава декларация че не работил в Търговския регистър

Galadriel

 • Публикации: 23 / 0
Използвам темата да задам въпроса си. Дружество, което  през годината няма никаква дейност - няма приходи от продажби, и изобщо каквито и да е било приходи, но има брак на хранителни стоки, с изтекъл срок на годност. Би ли следвало да се третира като дружество без дейност и да подаде само декларация за неактивност, изхождайки от определението в закона за счетоводство.

irenabrili

 • Публикации: 6170 / 977
 Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч. и които на основание чл. 38, ал. 9 нямат задължението да публикуват своите ГФО, декларират това обстоятелство с декларация, която на основание на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. се публикува в срок до 31 март на следващата година както следва:
 
   1.  Търговците по смисъла на ТЗ и ЮЛНЦ – в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (такса за публикуване на декларацията не се дължи);
    2. Всички останали предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет.

Разковничето тук е "търговците по смисъла на ТЗ".
ЕТ са търговци по смисъла на ТЗ

irenabrili

 • Публикации: 6170 / 977
Дружество, което  през годината няма никаква дейност - няма приходи от продажби, и изобщо каквито и да е било приходи, но има брак на хранителни стоки, с изтекъл срок на годност. Би ли следвало да се третира като дружество без дейност и да подаде само декларация за неактивност, изхождайки от определението в закона за счетоводство.
Да. В този случай би следвало да подадете декларация за липса на дейност в ТР и декларация за неактивност в НСИ.
Ако бракуваните стоки попадат в случаите, посочени в чл. 28, ал. 3 от ЗКПО, то може да не подавате и ГДД по чл. 92, защото в този случай не се преобразува в увеличение СФР и не дължите корпоративен данък.

Galadriel

 • Публикации: 23 / 0

delphine

 • Публикации: 8562 / 1435
http://www.minfin.bg/bg/171
Раздел "Корпоративен данък и счетоводство "
 Разяснение по прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството


На страницата на МФ е публикувано Разяснение на МФ по въпроса за Публичността на ГФО. Разяснението е от 2017 г. мисля и го прикачвам цялото по-долу. Тука ще постна само една извадка от него :

"2. ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ ПУБЛИКУВАТ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.
Съгласно измененията на чл. 38, ал. 9 от ЗСч (обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.) предприятията, които не публикуват годишни финансови отчети за 2017 г. са:
 еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит (тези от тях, които не са осъществявали дейност през отчетния период, не декларират това обстоятелство с декларация в Търговския регистър)
 
"

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook