Заявление за действителни собственици и какво прикрепва освен заявлението

09.01.2019, 09:56 1236 4

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


di_t

  • Публикации: 363 / 6
Здравейте, някой подавал ли е в ТР- заявление за действителни собственици и какво прикрепва освен заявлението

caspar1976

  • Публикации: 147 / 22
Б7 Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици
това е бланката,която изтеглих от търговския регистър

di_t

  • Публикации: 363 / 6
да -този формуляр е ясен, въпроса е -какви др. документи да се приложат

caspar1976

  • Публикации: 147 / 22
ами в самото заявление най-накрая пише какво да се приложи,прилагате,тези които имате и които се изискват към заявлението

Innan

  • Публикации: 7 / 1
А таксата в Чл. 16а.(1) и Чл. 16а.(2) на Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията  ли попада?
...
"Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр.
104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По
заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на едноличен
търговец
30 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на събирателно
дружество; на командитно дружество
100 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на дружество с
ограничена отговорност; на еднолично дружество с ограничена
отговорност
110 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно
дружество; на еднолично акционерно дружество
360 лв.;
.............
20. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на други
обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път
40 лв. .........."

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook