Дневни пари при командировки

22.02.2012, 15:01 117632 57

0 Потребители и 2 Гости преглежда(т) тази тема.


dommo

 • Публикации: 11 / 0
Здравейте, имам един може би елементарен въпрос за вас. Какъв е максималния размер на дневните пари (който би се признал за разход) за командировки в страната, когато командировката е в рамките на 1 работен ден (без нощувка).
Благодаря предварително!

Таня-ЛС

 • Публикации: 3167 / 243
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 1 | 22.02.2012, 15:47
10лв дневни + пътните

premier7008

 • Публикации: 1252 / 119
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 2 | 22.02.2012, 15:53
И да не се забравя, че трябва да е отработил повече от половината работно време в местото на командировката /за 10 лв/.
Ако има събитие свързано с чл. 21 - по преценка на командироващия.
Ако друго предпиятие командирова ваш служител за собствена сметка - допуска се споразумение за признаване на ангажираност в рамките на пълен ден.

irenabrili

 • Публикации: 6217 / 994
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 3 | 22.02.2012, 15:55
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1995 г., в сила от 01.07.1995 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.

(2) На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.

(3) За дните, през които командированият се е завърнал в постоянната си месторабота за доклади, проучвания и други, дневни пари не му се изплащат.

Това е от Наредбата за командировките в страната.
За данъчни цели на частните фирми се признава двойния размер от посочените в наредбата суми.

   
dommo

 • Публикации: 11 / 0
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 4 | 22.02.2012, 16:31
Това е от Наредбата за командировките в страната.
За данъчни цели на частните фирми се признава двойния размер от посочените в наредбата суми.
Става въпрос за командировка в страната, а дружеството не е държавно или общинско. Бихте ли ми казали къде е регламентирано това за двойния размер?

irenabrili

 • Публикации: 6217 / 994
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 5 | 22.02.2012, 16:45
Чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ:
Не са облагаеми......
23. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;

dommo

 • Публикации: 11 / 0
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 6 | 22.02.2012, 16:55
Въпроса по-горе беше, какъв е максималния размер на дневните пари, които биха се признали за разход (разход за фирмата, с който се намалява облагаемата печалба) при командировки в страната...
Вие цитирате ЗДДФЛ - чл.13, който регламентира необлагаемите доходи на физическите лица, явно не сте ме разбрали.

irenabrili

 • Публикации: 6217 / 994
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 7 | 22.02.2012, 17:08
Няма отраничение за признаване на разход на фирмата, ако е документално обоснован. За сега върху превишението на двойния размер дневни се дължи 10% ДДФЛ.

dommo

 • Публикации: 11 / 0
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 8 | 22.02.2012, 17:19
В такъв случай не ми става ясно, какво регламентира чл. 19 от Наредбата за командировките в страната, щом няма ограничение за тези суми?

elitg

 • Публикации: 10 / 0
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 9 | 22.02.2012, 17:27
не е ли двойния размер т. е. 20 лв за ден без нощувка

dommo

 • Публикации: 11 / 0
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 10 | 22.02.2012, 18:00
Това което разбрах е, че в Наредбата за командировките в страната тези суми за командировките са минимални (10 и 20 лева ако има нощувка), а реално предприятието може да даде и неограничено голяма сума за дневни пари.
Но съгласно чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ, не са облагаеми “получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения”. Т.е. над двукратния размер се плаща 10%ДОД.
От друга страна в ЗКПО никъде не намирам, че със сумите над определените в наредбата се коригира финансовия резултат.
Т.е. ако се дават дневни пари в двукратния размер от една страна ще се намали облагаемата печалба, от друга няма да се плаща ДОД.
Правилна ли ми е логиката.

irenabrili

 • Публикации: 6217 / 994
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 11 | 22.02.2012, 18:29
Двойният размер е необлагаем по ЗДДФЛ. Над него се облага с 10% доходът на лицето от командировъчни.
За фирмата няма ограничение. С разходите за командировка не се коригира финансовия резултат. Те изцяло намаляват печалбата.
Това се използва масово от спедиторските фирми при заплащането на шофьорите - облагат заплащането само с 10% над регламентираното в чл.19 от наредбата и ЗДДФЛ и си спестяват осигурителните вноски.
Така че - смело си пишете яки дневни  :yahoo:, но си ги обосновете документално >:(

dommo

 • Публикации: 11 / 0
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 12 | 22.02.2012, 18:32
Благодаря!!!

k.radoslavov

 • Публикации: 11 / 0
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 13 | 22.02.2012, 18:43
аз знам че дневните не е нужно да са документално обосновани
освем да има друго условие ако са над двойния р-р

irenabrili

 • Публикации: 6217 / 994
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 14 | 22.02.2012, 18:49
"Документално обосновани" се има предвид да са посочени в заповедта за командировка и отчетени с РКО

k.radoslavov

 • Публикации: 11 / 0
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 15 | 22.02.2012, 19:26
а да за това да  ;D

мерси

megi_alex

 • Публикации: 60 / 0
 • БМ КОНСУЛТ ЕООД
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 16 | 23.02.2012, 22:11
Здравейте, като сте подхванали тази тема да попитам,какво е мнението ви по следния въпрос: Българско дружество се занимава с търговия на стоки, основна част от тях продава в друга държава - Х . Собственикът който е чужденец, с постоянно местожителство в тази държава Х, се занимава изцяло с продажбата и пласирането на стоката там, като пътува непрекъснато във връзка с продажбите / с лекотоварен автомобил/. Автомобилът е собственост на фирмата. Има ли право на командировъчни по наредбата за командировките в чужбина, при положение че той си живее там. Например живее в град А, но отива в град Б във връзка с дейността на фирмата, който е на другия край на страната, има преспивания в хотел и т.н...

irenabrili

 • Публикации: 6217 / 994
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 17 | 24.02.2012, 07:48
Спроред мен, вашият собственик има право на пътни, дневни и квартирни когато извършва пътувания във връзка с дейността на фирмата.
Ето ви извадка от съответната наредба, която се отнася до вашия случай:

Чл. 13. (1) Пътуването може да се извърши със самолет, влак, лек автомобил, автобус, кораб или с други сухопътни, въздухоплавателни и плавателни превозни средства.
(2) При пътуване със самолет командированите лица имат право на билет икономична класа, освен при изпълнение на неотложни задачи, когато пътуването с билет икономична класа е обективно невъзможно.
(3) При пътуване с влак командированите лица имат право на допълнителен билет за място в спален вагон първа класа, ако това е посочено в заповедта за командировка.
(4) При пътуване с личен или служебен автомобил на командирования водач се изплаща 50 на сто от стойността на самолетен билет за съответната дестинация за покриване на транспортните разходи по най-изгодната тарифа или равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, съпътстващите такси за платени магистрали и паркинг, свързани с автомобила
Чл. 17.  (1) Ръководителите на предприятия могат да определят размери на дневните пари, различни от определените в приложение № 2, които не могат да превишават двойния им размер.
Чл. 25. В квартирните пари се включват разходите за ползване на легло, резервацията за него, ако е необходима, утринна закуска, отопление, осветление, баня, телевизор, радио, телефон, такси и данъци. Разходите за междуградски и международни разговори, сервиз и възстановените данъци не се включват в квартирните пари. Всички други разходи са за сметка на дневните пари на командированите лица
Чл. 29. (1) При командироване в държавата на местослужене на лица, които са на работа в чужбина по договори с българско ведомство или предприятие, се изплащат 50 на сто от определените дневни пари и пълният размер на квартирните пари, определени в наредбата.
(2) При командироване в трети страни на лица, които са на работа в чужбина по договори с българско ведомство или предприятие, се изплаща пълният размер на определените дневни и квартирни пари съгласно приложение № 2.
(3) За една календарна година не могат да се изплащат дневни и квартирни пари за командировки по ал. 1 за повече от 60 дни.
(4) При еднодневни командировки в държавата на местослужене не се полагат дневни и квартирни пари.


Никъде в наредбата не пише, че командированият трябва да е с постоянно местожителство в България или да е български гражданин. ::)

premier7008

 • Публикации: 1252 / 119
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 18 | 24.02.2012, 11:43
Не е точно ясно от написаното с какво този човек конкретно се занимава, но за всеки случай вижте дали не попадате в конкретиката и на чл. 31 - 32 от наредбата. :thumbup:

svetivanova

 • Публикации: 19 / 0
Re: Дневни пари при командировки
Отговор 19 | 08.10.2012, 11:38
Здравейте! Във връзка с тази тема да попитам и аз следното:
- при командировка в чужбина на управителя на дружество (той е по ДУК)  са определени дневни пари -  двойния размер от посочения съгласно приложение 2 на НСКСЧ. Командировката продължава повече от 30 календарни дни. За времето след 30-тият ден, как се определя намалението с 25% : върху дневните посочени в приложение 2 или върху двойния размер определен от ръководството.

В момента тук са: 0 Потребители и 2 Гости


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook