Осигурителни вноски?

13.02.2012, 17:42 6301 4

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


TODOROVA56

  • Публикации: 34 / 1
Колеги, имам следния въпрос:
Дължат ли се осигурителни вноски в/у доход от наем на недвижимо имущество?
/Моля, посочете законово основание!/Става въпрос за лице, осигурявано само здравно
/8% в/у 210лв./ през 2011г.
Аз лично не намерих законово основание!?

Таня-ЛС

  • Публикации: 3167 / 241
Re: Осигурителни вноски?
Отговор 1 | 13.02.2012, 18:34
Дължи само здравни осигуровки ако не е осигурен на друго основание. Т.е. ако е безработно лице, само то изравнява ЗО с дохода от наема. чл.40 т.5 от ЗЗО

МамаБожка

Re: Осигурителни вноски?
Отговор 2 | 13.02.2012, 18:42
1_8/16.01.2008г
ЗЗО чл.40ал.5 от ЗЗО

Във връзка с писмено запитване заведено с вх.№………… . в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ………., относно здравноосигурителни вноски върху доходи от наем на недвижимо имущество, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 40,ал.5 от Закона за здравно осигуряване лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1 и 2 от същия, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителният доход съгласно данните от данъчната декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски се определя по Таблица 2 от Справка за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация.
В таблицата на ред 13 колона 5.6 се попълва облагаемия доход, деклариран в Приложение № 4 - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, част ІІ ред 1. Следва да се има предвид, че тази колона се попълва само от лицата, които не са осигурени на друго основание, внасяли са здравноосигурителни вноски на основание чл.40,ал.5 от ЗЗО и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.
Във Вашия случай, за посочените в запитването лица по договор за управление и контрол, трудов договор и пенсионер, когато получават доход от наем на недвижимо имущество не извършват годишно изравняване тъй като за същите се внасят здравноосигурителни вноски на основание чл.40,ал.1 от ЗЗО.

Единствено за посочените от Вас по т. 2 и 5 – «лица осигуряващи се само съгласно ЗЗО и безработно осигурено само съгласно ЗЗО», ако това са лица осигурени по реда на чл.40ал.5 от ЗЗО, в случай че са получили доход от наем на недвижимо имущество дължат здравноосигурителни вноски върху този доход. Тези лица попълват в Таблица 2 от Справка за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация получените доходи от наем на недвижимо имущество и извършват годишно изравняване на осигурителния доход.
Уведомяваме Ви, че съгласно чл.85 от Данъчно осигурителния кодекс сте длъжни да посочите идентификацията си при последваща кореспонденция с Националната агенция за приходите.
Директор Дирекция „ОУИ”…………..
/Р.Дулева /

TODOROVA56

  • Публикации: 34 / 1
Re: Осигурителни вноски?
Отговор 3 | 14.02.2012, 10:43
Благодаря Ви Таня и Мама Божка   :girl_in_love:

Таня-ЛС

  • Публикации: 3167 / 241
Re: Осигурителни вноски?
Отговор 4 | 14.02.2012, 11:14
Пак заповядайте :)

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook