Стаж счетоводител

01.02.2012, 12:10 27037 39

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Vikto

 • Публикации: 21 / 0
Здравейте,собственик на ЕТ  има завършена магистратура по счетоводство.
Има ли право да работи като счетоводител,да издава фактури за тази дейност от ЕТ-то без да се осигурява като счетоводител , а само като самоосигуряващо се лице /420лв/ ? / в  решението на фирмата пише и услуги счетоводство/

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Re: Стаж счетоводител
Отговор 1 | 02.02.2012, 08:06
Всеки има право да е счетоводител, особено завършил магистратура по счетоводство. Не всеки, обаче, има право да е съставител на ГФО.
Уточнете конкретните параметри на вашия случай и ще получите конкретен отговор.

Vikto

 • Публикации: 21 / 0
Re: Стаж счетоводител
Отговор 2 | 02.02.2012, 12:41
За това става въпрос - как да  докаже , че е извършвал (две години примерно - за да може да подписва ГФО) счетоводни услуги , без да се е осигурявал като счетоводител , а като самоосигуряващо се лице

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Re: Стаж счетоводител
Отговор 3 | 03.02.2012, 07:30
Къде е натрупал стажа? Какво би написал, примерно, в CV-то си за тези 2 години?
Ако и тогава е съставял ГФО без да отговаря на изискванията на ЗСч, то сега вече може спокойно да си работи........

_Ketty_

 • Публикации: 537 / 15
Re: Стаж счетоводител
Отговор 4 | 03.02.2012, 10:20
Нормативни изисквания към лицата - съставители на годишен финансов отчет.

Според юридическата си форма, лицата - съставители на финансов отчет могат да бъдат: физически лица и лица регистрирани по Търговския закон (ТЗ).

    1. Лица в трудовоправно или служебно отношение с предприятието

Това са лица, назначени по трудов или друг служебен договор съгласно действащото трудово или друго законодателство, регламентиращо реда за сключване на трудов или служебен договор.

Длъжността, която заемат тези лица, е възможно да бъде както "главен счетоводител", така и всяка друга икономическа длъжност съгласно възприетата структура на персонала в предприятието. Важно е да се подчертае, че предприятието следва да оповести в писмена форма избора си като вмени в трудовите задължения на съответната длъжност и това основно задължение на лицето да съставя годишен финансов отчет.

Видно от изискванията на чл. 35 от Закона за счетоводството като съставители на годишни финансови отчети могат да бъдат назначавани само лица с икономическо образование. Всички останали лица, които са завършили друго висше образование, не могат да бъдат назначавани в качеството им на съставители на годишни финансови отчети.

- за физическите лица с висше счетоводно-икономическо образование и съответен стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, доказан със съответен документ за трудов или осигурителен стаж (чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗСч). Това са лица, които са придобили специалност "Счетоводство и контрол" към икономическите университети в страната.

- за физическите лица с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол и доказан със съответен документ за трудов или осигурителен стаж (чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗСч). Това са лица, придобили висше икономическо образование с друга специалност, например: "Финанси", "Статистика", "Международни икономически отношения" и други.

- за физическите лица със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител, който също следва да бъде доказан със съответните документи за завършено образование и трудов или осигурителен стаж (чл. 35, ал. 1, т. 3 3Сч). Това са лица завършили средно специално икономическо образование в техникуми и лицензирани търговски гимназии и икономически колежи.

Понятието "стаж в областта на счетоводството" включва в себе си всички извършвани дейности или изпълнявани функции, които са пряко свързани с организацията, методологията и осъществяването на счетоводството на предприятия.

Съответният стаж следва да бъде доказан с трудов или осигурителен документ.

Законът за счетоводството не поставя изискване за периода, в който лицето е придобило професионалния си стаж - дали е преди завършване на висшето образование, по време на следването или след това.

Изискванията, които поставя чл. 35 от ЗСч (минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж и съставителят да не е осъждан за престъпление от общ характер), следва да бъдат изпълнени към датата на изготвяне на ГФО, която съгласно чл. 37, ал. 1 не може да бъде по-късно от 1 март, а за консолидираните финансови отчети, съгласно чл. 37, ал. 2 - не по-късно от 30 юни.

    2. Лица в облигационни отношения с предприятието

Това са лица, регистрирани по съответния ред, като упражняващи свободна професия "счетоводител", "икономист" и пр. Те следва аналогично на гореизложеното да отговарят на изискванията на чл. 35, ал. 1, както и на чл. 36 от Закона за счетоводството.

Съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.

    3. Лица, регистрирани по ТЗ като "специализирано счетоводно предприятие" или регистрирани по ТЗ и ЗНФО като "специализирано одиторско предприятие"

Тези предприятия следва да са със седалище на територията на страната и в предмета им на дейност да е включено организиране и счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Съставеният от тези предприятия ГФО се подписва от физическото лице, което управлява или представлява специализираното счетоводно или одиторско предприятие, както и от ръководителя на предприятието, за чиято дейност се отнася годишния финансов отчет.

Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на финансовите му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото му състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието.

Като се поразрових в становищата на НАП, на всякъде се копи-пейства този текст, това го измъкнах от едно такова от 2003, дано ти помогне.

_Ketty_

 • Публикации: 537 / 15
Re: Стаж счетоводител
Отговор 5 | 03.02.2012, 10:23
Пак да подчертая, това което постнах е становище от 2003, в момента годините са това:

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
а) при магистърска степен - 2 г.;
б) при бакалавърска степен - 3 г.;
в) при степен "специалист" - 4 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.Vikto

 • Публикации: 21 / 0
Re: Стаж счетоводител
Отговор 6 | 03.02.2012, 10:40
Къде е натрупал стажа? Какво би написал, примерно, в CV-то си за тези 2 години?
Ако и тогава е съставял ГФО без да отговаря на изискванията на ЗСч, то сега вече може спокойно да си работи........
ТОВА МИ ХАРЕСВА !!! (ако е вярно ???)

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Re: Стаж счетоводител
Отговор 7 | 03.02.2012, 12:37
Защо да не е вярно?
Да изхождаме от фактическата обстановка:
1. има ли магистърска степен по счетоводство? - има
2. има ли две години стаж като счетоводител? - явно има
Да си работи! (щом му се работи) :smile1:

dalila

 • Публикации: 5518 / 351
Re: Стаж счетоводител
Отговор 8 | 03.02.2012, 13:06
Защо да не е вярно?
Да изхождаме от фактическата обстановка:
1. има ли магистърска степен по счетоводство? - има
2. има ли две години стаж като счетоводител? - явно има
Да си работи! (щом му се работи) :smile1:

Как ще докаже този стаж? Със СV?

irenabrili

 • Публикации: 5682 / 831
Re: Стаж счетоводител
Отговор 9 | 03.02.2012, 16:19
А защо не?
Да приложим принципа за предимство на съдържанието пред формата!? :P

Jdrakov

 • Публикации: 45 / 1
Re: Стаж счетоводител
Отговор 10 | 09.02.2012, 21:52
Много полезна дискусия.
Искам да попитам, аз се дипломирам - счет. и контрол през юли тази година. Съдружник и управител съм в консултантска фирма. Осигурявам се като самоосигурител.
Какво да направя, за да ми тече стаж - не искам да внасям повече осигуровки ако е възможно как да го направя, под каква форма?
Благодаря

Jdrakov

 • Публикации: 45 / 1
Re: Стаж счетоводител
Отговор 11 | 10.02.2012, 09:51
Много полезна дискусия.
Искам да попитам, аз се дипломирам - счет. и контрол през юли тази година. Съдружник и управител съм в консултантска фирма. Осигурявам се като самоосигурител.
Какво да направя, за да ми тече стаж - не искам да внасям повече осигуровки ако е възможно как да го направя, под каква форма?  Ако съставям ГФО без да отговарям на изискванията на ЗСч, нали не се е подписвал, защото няма право , как .......
Благодаря

Мадам Божка

 • Публикации: 1015 / 57
Re: Стаж счетоводител
Отговор 12 | 10.02.2012, 10:06
не искам да внасям повече осигуровки

това не можах да го разбера някак си...не искате да внасяте осигуровки като СОЛ  ли? или изобщо не искате да внасяте осигуровки?

Jdrakov

 • Публикации: 45 / 1
Re: Стаж счетоводител
Отговор 13 | 10.02.2012, 13:34
искам да внасям осигуровки, не бях ясна, но как да съставям ГФО без да отговарям на изискванията на ЗСч, как ще удостоверя, че съм го изготвила

Мадам Божка

 • Публикации: 1015 / 57
Re: Стаж счетоводител
Отговор 14 | 10.02.2012, 18:32
предполагам ще се дипломирате с магистърска степен, но докато придобиете необходимата квалификация, друг който има тази квалификация съгласно ЗСч трябва да подписва ГФО

Jdrakov

 • Публикации: 45 / 1
Re: Стаж счетоводител
Отговор 15 | 11.02.2012, 00:54
Благодаря много, т.е. докато придобия магистърската степен, а явно и 2 год. след това друг ще се подписва. А трябва ли да внасям допълнително осигуровки през 2те год, освен като самоосигуряваща се, имам в предвид да се назнача като оперативен счет. за 2 год и да внасям допълнително или просто да изчакам да минат 2-те год.

Vikto

 • Публикации: 21 / 0
Re: Стаж счетоводител
Отговор 16 | 12.02.2012, 19:09
МИСЛЯ , ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРЯВАШ КАТО ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПО МАЛКО РАБОТНО ВРЕМЕ - ПРИМЕРНО ДВА ЧАСА НА ДЕН ,ЗАЩОТО ТИ ТРЯБВА 2 ГОД. ТРУДОВ СТАЖ , А НЕ ОСИГУРИТЕЛЕН  ;D

Jdrakov

 • Публикации: 45 / 1
Re: Стаж счетоводител
Отговор 17 | 13.02.2012, 09:41
вие така ли направихте, защото гледах, че сте започнали дискусията

Таня-ЛС

 • Публикации: 3166 / 228
Re: Стаж счетоводител
Отговор 18 | 13.02.2012, 09:46
МИСЛЯ , ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРЯВАШ КАТО ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПО МАЛКО РАБОТНО ВРЕМЕ - ПРИМЕРНО ДВА ЧАСА НА ДЕН ,ЗАЩОТО ТИ ТРЯБВА 2 ГОД. ТРУДОВ СТАЖ , А НЕ ОСИГУРИТЕЛЕН  ;D

И при 2ч на ден работно време, колко мислиш ТРУДОВ СТАЖ ще е това ;) Май колкото и осигурителния  :innocent:

Vikto

 • Публикации: 21 / 0
Re: Стаж счетоводител
Отговор 19 | 13.02.2012, 22:58
а при 4часа  ;D

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook