Изплащане на ваучери по втори трудов договор

17.07.2017, 13:59 668 1

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


АниК

  • Публикации: 1 / 0
Здравейте, има ли право служител в една и съща компания на ваучери за храна и по двата си трудови договора?

delphine

  • Публикации: 7251 / 1196
Облагане на ваучери за храна на лица по втори трудов договор при същия работодател

https://ekspertis.bg/document/view/qanda/147212/0/
Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.


    Въпрос: Във връзка с предоставяне на ваучери за храна в размер на 60 лв. месечно на персонала в дружеството ни лицата на втори трудов договор при същия работодател - при предоставяне на ваучери по двата договора, сумата, която ще надхвърли 60 лв. за лицето, облага ли се по ЗДДФЛ и подлежи ли на социални и здравни осигуровки?

   Отговор: Съгласно разпоредбите на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО не се облагат социалните разходи, раздадени под формата на ваучери за храна в размер до 60 лева месечно. Следователно, когато този размер е надвишен, на основание разпоредбите на чл. 204, т. 2, буква „б” вие дължите данък върху разходите. Данъчната основа за определяне на дължимия данък се определя съгласно разпоредбите на чл. 214 от ЗКПО, а именно в месечен аспект тя представлява превишението на разходите за ваучери за храна над 60 лева месечно за всяко наето лице. А в годишен аспект данъчната основа за определяне на данъка върху социалните разходи за ваучери за храна е сумата от данъчните основи за месеците на календарната година, определени по посочения по-горе начин. Данъчната ставка на данъка върху разходите за ваучерите за храна е в размер на 10 на сто. Като данъкът се декларира с подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и се внася в срока на подаване на декларацията, а именно до 31 март на следващата година.
От гледна точка на ЗДДФЛ съгласно чл. 24, ал. 2, т. 9 в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО.

   На основание чл. 2, ал. 3 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху което се правят осигурителни вноски, осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители при условията на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО. Следователно изплатените средства над 60 лева месечно под формата на ваучери за храна не попадат в обхвата на чл. 2, ал. 3 от Наредбата и върху тях се дължат осигурителни вноски.
Обръщаме внимание, че даденият отговор приема, че за раздадените ваучери са спазени изискванията на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО, както и тези на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби към закона.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook