Дневни пари за командировка

17.07.2017, 10:11 4517 9

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


gichka

  • Публикации: 10 / 0
Здравейте!
Шофьор в производствена фирма, който в същото време като занесе стоката и я монтира има ли право на дневни пари за командировка, когато командирования е за  един ден? Основната длъжностна характеристика му е шофьор товарен автомобил, а има пусната и допълнителна длъжностна характеристика  като монтажник.
Поздрави!

irenabrili

  • Публикации: 5884 / 901
Re: Дневни пари за командировка
Отговор 1 | 17.07.2017, 16:00
Всеки командирован извън населеното място, в което е определено полагането на труд, има право на дневни пари.Ккогато е за един ден това е половината от размера.
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1995 г., в сила от 01.07.1995 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.
(2) На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1

По ЗКПО данъчно са признати разходите за командировка на лицата в трудово правоотношение.

По ЗДДфЛ необлагаеми са тези, които не надвишават двукратния размер на определените с наредбата.
23. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;

Елин Сираков

  • Публикации: 10 / 0
Re: Дневни пари за командировка
Отговор 2 | 04.03.2018, 09:22
Здравейте,
Моят въпрос е за командировки на съдружник в ООД / управител  на дружеството по трудов договор и вписан в търговския регистър като управител  / .
Дружеството има търговски обект/ бензиностанция/ в населено място /на 40 км/ различно от седалището на дружеството и местоживеенето на управителя .
По трудов договор в дружеството работят : управител и 4 продавачи.
Управителят изпълнява всички други дейности ,освен продажба на горива и масла и за това  пътува два пъти в седмицата с личен автомобил до търговския обект за : доставка на стоки/ масла./, инкасо на парите ,ремонт и поддръжка на машини и съоръжения ,зареждане на кафе автомат и др,  и изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време на деня в това  населено място без нощуване,

Въпроси:
 1.Необходима ли е предварително издадена писмена заповед – може ли да се прилага  чл 8 ал 4 Наредба за командировките
... За ..., ръководителите на ведомства и предприятия, ...писмена заповед за командироване не се издава. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз основа на представени документи, изискващи се по тази наредба. След изтичане на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния колективен орган.
 2.Има ли разлика в размера на пътните пари ,ако се пътува с личен или служебен автомобил?

3.Ако на управителя са изплатени дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката / на основание на чл.23 от ЗДДфЛ - двукратния размер на определените с Наредбата за командировките ../какъв размер от тях се признават за данъчни цели?

Извинявайте за дългия въпрос- на трябва да поясня обстоятелствата .
Благодаря Ви предварително.

irenabrili

  • Публикации: 5884 / 901
Re: Дневни пари за командировка
Отговор 3 | 04.03.2018, 19:11
Здравейте,
1. По-ясно се оформя отчетът въз основа накомандировъчна заповед. Още повече, че управителят е съдружник, а не едноличен собственис и има кой да подпише заповедта.
2. Ето за това е хубаво да има командировъчна заповед, защото в нея се вписва автомобилът, с който да се извърши пътуването и се изчислява признатият разход за гориво.
3. До двойния размер на нормативно определените дневни е данъчно признат разход.

Елин Сираков

  • Публикации: 10 / 0
Re: Дневни пари за командировка
Отговор 4 | 05.03.2018, 19:03
Благодаря Ви за отговора.
Допълнителен въпрос:
Командировките на управителя са периодично повтарящи се / всеки вторник и четвъртък/ с еднакви задащи при всяка .
Възможно ли е да се ползува заповед за командировка за няколко дни - месец?

JiD

  • Публикации: 216 / 5
Re: Дневни пари за командировка
Отговор 5 | 18.05.2018, 16:54
Здравейте!
Имам спор с колежка и като цяло се двоумим.
Първо да уточня, че става дума за бюджетно предприятие.
Фактологията е следната:
1. командироване в страната,
2. транспортът - служебен,
3. нощувка - по фактура, без осигурена храна,
4. нощувката е една!
Тогава по 20 лв. се дължат и за двата дни или за единият 20 лв, а за вторият - 10?

Предварително благодаря на включилите се :-)

bobo

  • Публикации: 2303 / 297
Re: Дневни пари за командировка
Отговор 6 | 18.05.2018, 17:00
Чл. 19 ал. 1 - последните пет думи :)

JiD

  • Публикации: 216 / 5
Re: Дневни пари за командировка
Отговор 7 | 21.05.2018, 09:15
2*20лв. значи!
А някои искаха да спестят 10 лв. на бюджета с обяснението, че той (командированият) на втория ден се събужда и си тръгва обратно.

bobo

  • Публикации: 2303 / 297
Re: Дневни пари за командировка
Отговор 8 | 21.05.2018, 12:21
По тази логика на първия ден "се събужда и тръгва напред" - 10 лв :)

JiD

  • Публикации: 216 / 5
Re: Дневни пари за командировка
Отговор 9 | 21.05.2018, 15:09
 :good:
Благодаря за отделеното време, bobo!

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook