Продажба на услуга

22.01.2012, 17:03 15489 24

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


hope

  • Публикации: 37 / 0
Доставчик от България отдава под наем машина (мотокар) и др. самоходна машина на клиент от Европейския съюз. Фактическото отдаване на машините е в България. Според вас облагаема ли е сделката или не. Вече съм запозната с Регламента и Директивата от 2006 и 2008 г. като основно дилемата ми е тази техника може ли да се отнесе към превозните средства. А как стои въроса за отдаване под наем на работна сила? Ще бъда благодарна на всички, които изразят своето мнение.

МамаБожка

Re: Продажба на услуга
Отговор 1 | 22.01.2012, 17:11
Мотокара е към превозните средства. Къде се намира клиента от ЕС-в неговата страна или тук в България?
Къде се отдава работната сила?  Вие отдавате работници в ЕС или работници от ЕС идват тук да работят в България?

hope

  • Публикации: 37 / 0
Re: Продажба на услуга
Отговор 2 | 22.01.2012, 17:28
Клиентът е от ЕС и извършва услуга в бг фирма в България.Може би монтаж на някакво съоръжение или нещо друго. И ние, друга бг фирма, отдаваме под наем техника за определено време. Всичко се извършва в БГ. Също така се очаква да предоставим човек от нашата фирма, например заварчик, за извършване на услуга, отново тук в БГ. А според вас подвижната платформа може ли да се отнесе също към превозните средства. Вече съм запозната с определението за превозни средства от ЗДДС.

МамаБожка

Re: Продажба на услуга
Отговор 3 | 22.01.2012, 18:09
Значи ли, че клиента ви от ЕС има тук акредитиран представител?

hope

  • Публикации: 37 / 0
Re: Продажба на услуга
Отговор 4 | 22.01.2012, 18:19
от информацията, с която разполагам, мисля че не. Да предположим, че няма.

МамаБожка

Re: Продажба на услуга
Отговор 5 | 22.01.2012, 18:36
не би трябвало да има и във фактурата ви ДДС
колкото за работниците командировани в страна от ЕС има
НАРЕДБА ЗА ТРУДОВИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ,ИЗПРАТЕНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА ОТ БЪЛГАРСКИ РАБОТОДАТЕЛИ
прегледайте и неяСъщо така в сайта на НАП, но не днес, че са в профилактика и не работи има раздел Осигуряване-Евроинтеграция. Там има доста интересни неща за командировките на работници и в ЕС

hope

  • Публикации: 37 / 0
Re: Продажба на услуга
Отговор 6 | 22.01.2012, 18:46
но след като отдаваме мотокар , което казвате, че е превозно средство, и тази техника се предоставя на територията на България, тогава не следва ли да начисля ДДС. Относно работниците, те ще полагат труд за евр. фирма, но тук в България. Няма да се командироват в чужбина

МамаБожка

Re: Продажба на услуга
Отговор 7 | 22.01.2012, 19:10
Уточнете
1.има ли място на дейност тази чуждестранна фирма и къде е това място
2.услугата по отдаването на мотокара краткосрочна ли е или повече от 30 дена

hope

  • Публикации: 37 / 0
Re: Продажба на услуга
Отговор 8 | 22.01.2012, 20:08
чужд. фирма извършва услуга в бг фирма в България. Двете фирми нямат връзка помежду си. Доколкото знам чужд. фирма няма представителство в БГ. Наета е да извърши може би някаква монтажна дейност в цех на БГ фирма. За наемането не знам дали е краткоср. или не, но за разликата между двете ми е ясно. И чужд. фирма просто си търси под наем техника, за да си свърши работата и евентуално иска да наеме човек да извърши специф. дейност, явно от чужд. фирма нямат такъв в БГ. Свършват си работата и си заминават. Като това ме довежда на мисълта, че нямат постоянен обект в БГ. А доколко обекта, на който работят, може да се счита за техен постоянен - не мисля.

hope

  • Публикации: 37 / 0
Re: Продажба на услуга
Отговор 9 | 22.01.2012, 20:09
А как мислите, подвижната платформа дали може да се счита за превозно средство или за нея по общия ред за услуги.

Катя Крънчева

Re: Продажба на услуга
Отговор 10 | 22.01.2012, 20:32
Здравейте, мисля че във Вашия случай чуждестранния Ви партньор трябва да се регистрира чрез място на стопанска дейност тук в България.

Вижте определението в ДОПК "Място на стопанска дейност" е:

а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;

б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста от Търговския закон;

в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.

hope

  • Публикации: 37 / 0
Re: Продажба на услуга
Отговор 11 | 22.01.2012, 20:42
Точно този монтажен обект ме притеснява и мен. Защо би трябвало да се регистрира всяка чужд. фира в България само, за да дойдат и да монтират някакво съоръжение, което ще им отнеме около месец.

МамаБожка

Re: Продажба на услуга
Отговор 12 | 22.01.2012, 21:09
чужд. фирма извършва услуга в бг фирма в България. Двете фирми нямат връзка помежду си. Доколкото знам чужд. фирма няма представителство в БГ. Наета е да извърши може би някаква монтажна дейност в цех на БГ фирма. За наемането не знам дали е краткоср. или не, но за разликата между двете ми е ясно. И чужд. фирма просто си търси под наем техника, за да си свърши работата и евентуално иска да наеме човек да извърши специф. дейност, явно от чужд. фирма нямат такъв в БГ. Свършват си работата и си заминават. Като това ме довежда на мисълта, че нямат постоянен обект в БГ. А доколко обекта, на който работят, може да се счита за техен постоянен - не мисля.

значи разбрахме, че обект няма на чуждестранната фирма тук в Б-я
сега остава да уточним какъв е договора, за колко дена и дали е краткосрочен по смисъла на закона

Катя Крънчева

Re: Продажба на услуга
Отговор 13 | 23.01.2012, 03:22
Не, по-скоро обратното разбрахме. Макар, че информацията е недостатъчна, за да се каже със сигурност. Има много "може би" в цялото обяснение.

Аз поне от дадената до дотук информация разбирам, че чуждата фирма най-вероятно има или ще има място на стопанска дейност в България. Даже и заварчик смятат да наемат да извърши определена  услуга на същото това място. Това, че фирмата не се регистрира, както се изисква в чл. 3, ал. 1, т.5 от Закона на регистър БУЛСТАТ е друг въпрос.

Относно мястото на стопанска дейност виж тази лекция по международно данъчно право “Разпределяне на правомощията на държавите за данъчно облагане на доходите и имуществото. Облагане на доходите от стопанска дейност.” http://www.bg-pravo.com/2010/12/7_5019.html

Много добре е обяснено какво се има предвид под място на стопанска дейност в друга държава. Има даже пример даден. Казва се, че мястото на стопанска дейност може да се намира в друго предприятие, напр. когато чуждестранното предприятие разполага постоянно с помещения, оборудване или техните части, принадлежащи на друго предприятие.

Както българският ДДС закон, така и Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година казват, че когато услугата се предоставя на постоянен обект, то тази доставка се облага в мястото на постоянния обект.

Най-вероятно чуждата фирмата ще спори, че този обект не е постоянен и не се “характеризира с достатъчно равнище на постоянство и има подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси”, както е записано в Регламента, но определението за постоянен обект в ЗДДС е красноречиво от наша гледна точка.

Извън от темата вчера по съвет на MariyaPavlova точно заради подобен казус прецизирахме текстовете в Проверка за място на изпълнение на услуга и допълних текста така: “с място на икономическа дейност и постоянен обeкт, на който се предоставя услугата (ако няма, то мястото на пребиваване на получателя)”.

hope

  • Публикации: 37 / 0
Re: Продажба на услуга
Отговор 14 | 23.01.2012, 10:28
Благодаря, Катя. прочетох текста от линка, който си изпратила, но не попадат там. Според мен няма нужда да се регистрират в България. Все едно, ако ние сме специалисти в определена област и произвеждаме специф. стоки и услуги, и чужд. фирма реши да ни наеме да и направим, например някаква канализация. Тогава ние изпращаме нашите специалисти, една бригада, командироваме ги в тази държава, с необходимите консумативи за изграждането на тази канализация, извършване услугата и се прибираме. Защо трябва да се регистрираме в тази страна. Извършваме услуга по монтиране на съоръжението и това е. Като за целта решаваме да наемем техника, за да не си я караме от нашата страна, а съяо и друг специалист, който да ни помогне при монтажа. Аз така виждам нещата. А договор за наем на техниката няма.

Катя Крънчева

Re: Продажба на услуга
Отговор 15 | 23.01.2012, 13:16
Харесвам такива теми :)

Съгласна съм, че не всяка услуга извършена тук от чужда компания, задължително прави място на стопанска дейност в България.

От опита ми с чуждестранни компании, които идват тук в България и извършват подобни дейности имат място на стопанска дейност тук в България и регистрират това място в регистър БУЛСТАТ – имаме такива клиенти извършващи монтажи по строителни обекти, построяване на соларни паркове, изграждане на съоръжения и други.

Затова, за да изпипате нещата погледнете и спогодба за избягване на двойно данъчно облагане с конкретната държава. За да се счита един строителен или монтажен обект за място на стопанска дейност, се предвижда изискване за определена продължителност от време на неговата експлоатация, най-често от шест или дванадесет месеца.

hope

  • Публикации: 37 / 0
Re: Продажба на услуга
Отговор 16 | 23.01.2012, 13:25
Не мисля, че ще осъществяват някаква дейност в България за толкова дълъг период. Иначе ги проверих в интернет. Тази фирма има наистина подразделения в доста страни в Европа и света, но България не е сред тях. А и щом предоставят ДДС-номера от страната, където е главния клон или майката, то следва от това да издадем фактурата с този ДДС номер. Но мен повече ме притесняваше друго. Дали мотокара и подвижната платформа може да се отнесат към превозните средства. Ако е да, то тогава всичко е решено. Мнения много, но никой не се аргументира. Благодаря за интереса по темата, но на мен тези международни сделки не са ми много ясни. Знам, че всичко е четене и практика, но то кое по-напред.

Катя Крънчева

Re: Продажба на услуга
Отговор 17 | 23.01.2012, 13:49
Но мен повече ме притесняваше друго. Дали мотокара и подвижната платформа може да се отнесат към превозните средства. Ако е да, то тогава всичко е решено. Мнения много, но никой не се аргументира.

По този въпрос видях, че колежката с ексцентричния ник МамаБожка Ви е насочила и се е аргументирала. За мен дали тази чужда фирма има място на стопанската дейност или постоянен обект беше по-интересния момент, но Вие преценявате, че няма.

Иначе сигурно сте видяла определението в допълнителните разпоредби на ЗДДС за "Превозните средства по чл. 23". За мотокара съмнение няма, че е. Подвижната платформа минава също там в графа "както и другото оборудване и устройства, проектирани да транспортират стоки или хора от едно място на друго, които могат да бъдат дърпани, теглени или бутани от превозни средства и които обикновено са проектирани и са годни да бъдат използвани за транспортиране на стоки или хора"

Потърсих в Интернет как изглежда подвижна платформа. Това излезе: https://sites.google.com/site/banjotowingequipment/Home/produkti-1

hope

  • Публикации: 37 / 0
Re: Продажба на услуга
Отговор 18 | 23.01.2012, 16:07
Аз също съм на същото мнение, че и двете са превозни средства, точно следвайки това определение. Въпреки всичко, издадохме фактура и начислихме ДДС. Мисля да им изпратя текста от директива/2008 точно с текста за отдаването под наем на превозни средства.

МамаБожка

Re: Продажба на услуга
Отговор 19 | 23.01.2012, 18:37
хм... и защо бе джанъм с ддс? краткосрочен ли е? по малко от 30 дена

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook