Деклариране на ЕКАТТЕ в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от Кодекса на труда

10.05.2017, 09:28 70772 135

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Hrili

 • Публикации: 1192 / 224
Oф, и аз - не, ама ме разяждат едни съмнения, както подобава на един вече нормативно деформиран чичка... Викам си "вероятно е ненужно(пък и е по-лесно), ама пък какво пречи да има един подпис - по-добре да питат защо има, вместо защо няма"...
Ще взема да пусна едно питане в ГИТ черно на бяло да има...

delphine

 • Публикации: 8371 / 1400
Това пак е едно от нещата, които са без ориентир в нормативната уредба. Понякога нещо в повече си е за собствено спокойствие. Хайде като ти отговорят да кажеш... :smile1:

bobo

 • Публикации: 2699 / 361
Мисля тук някой беше пуснал статия, в която се наблягаше на това, че изискването за подписване от работника е само за уведомлението при постъпване на работа, не и при ДС:

(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

delphine

 • Публикации: 8371 / 1400
И още нещо - това деклариране на ЕКАТТЕ си е един вид служебна пререгистрация на ТД.При сключването им си има положен подпис на справката / както и bobo е описал по-горе / .

служител

 • Публикации: 242 / 5
За лицата в майчинство какъв код подавате?

Hrili

 • Публикации: 1192 / 224
Съгласен съм напълно с вас, просто си мисля вероятно излишно задълбочено.


п.с. За майките си подаваме нормален код - по месторабота на населеното място, където се водят, казано елементарно.

n_alex76

 • Публикации: 1520 / 166
Мисля тук някой беше пуснал статия, в която се наблягаше на това, че изискването за подписване от работника е само за уведомлението при постъпване на работа, не и при ДС:

(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.
Положителният ми отговор бе във връзка със спазването на чл.4, ал.3 и чл.8 от НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.).

bobo

 • Публикации: 2699 / 361
За чл. 4 ал. 3 - както се вижда, там се говори за "постъпване на работа".

Чл. 8. (1) Когато контролен орган ... при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието.
(2) Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления (приложение № 1), като изпрати ново уведомление.
(3) Работодателят може да коригира данните заверено уведомление (приложение № 5), като изпрати ново уведомление.
(4) В случаите по ал. 1 и 2 работодателят връчва на работника или служителя копие от заверените уведомления по реда на чл. 4.

В този член условията, които съм почернил не са изпълнени - нито има несъответствие, нито има корекция, нито има иницитива на работодателя. Според мен настоящите уведомления за ЕКАТТЕ не попадат в хипотезата на чл. 8.

Hrili

 • Публикации: 1192 / 224
Съгласен съм напълно с вас, аз също смятам така с известни резерви просто, свързани с изричната неуреденост на този момент.
Що се отнася до "постъпването на работа" и връчването на уведомлението на хартиен носител, тук също има известна условност какво се разбира под това постъпване - първоначалното(при "раждането" на трудовото правоотношение) или последващо - при обективизирани нови условия, договорени между страните и материализирани с ДС и регистрирани в НАП със справка, удостоверяваща, че по определени нормативни критерии те са въведени там. Уффффф, че се изказах...

n_alex76

 • Публикации: 1520 / 166
Трябва ли да се подпише работника/служителя/ на справката от НАП за промяна на длъжността във връзка с новия НКПД
...работодателят е длъжен да предостави (връчи срещу подпис) на работника или служителя копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от ТД на НАП, преди постъпването му на работа, т. е. такова задължение на работодателя е предвидено при сключване на трудовия договор, но не и при неговото изменение и прекратяване. / Въпроси и отговори МТСП

Hrili

 • Публикации: 1192 / 224
Ами... последното ми е избягало, но съм съгласен!  :good: :smile1: Благодаря!

Таня Попова

 • Публикации: 100 / 14
И аз искам да попитам: Договорите за управление и контрол на назначени управители, трябва ли да се декларират до 31,10,2017?

delphine

 • Публикации: 8371 / 1400
А подавали ли сте за тях уведомление за назначаване ?

Таня Попова

 • Публикации: 100 / 14
Трябва да попитам, защото съм отскоро назначена. Мисля, че ако е подавано уведомление, и сега трябва да ги подам-правилно ли разсъждавам?

delphine

 • Публикации: 8371 / 1400
Мисля, че ако е подавано уведомление, и сега трябва да ги подам-правилно ли разсъждавам?

Да, правилно - затова и попитах. Ако управителят е с трудов договор и е подавано уведомление то и сега подавате такова за код ЕКАТТЕ.

Таня Попова

 • Публикации: 100 / 14

560306

 • Публикации: 21 / 0
Здравейте, коя дата посочвате за дата на сключване на "доп.споразумение за код ЕКАТТЕ- 01.04.2017 или датата, на която подаватае, примерно днес 18.05.2017. Благодаря?

bobo

 • Публикации: 2699 / 361
Както си е написано - 01.04., ако става въпрос само да ЕКАТТЕ-то.

560306

 • Публикации: 21 / 0
Да само за ЕКАТТЕ става въпрос. В Указанията пише 01.04.17, от фирмата , на която ползваме софтуер за РЗ изпратиха едно указния за работа, че за дата на сключване се пише дата на изпращане/ имали и те указания/и даже ми обясниха , че част от клиентите им вече са подали с дата м.05.2017 и са ги приели.Затова реших да Ви попитам?

bobo

 • Публикации: 2699 / 361
С каквато и да е дата системата ще приеме, но си мисля, че ако е различна от 01.04. НАП може да приеме, че трябва да има писмено ДС. Ако е с дата 01.04. е един вид служебно уведомление.

Това е от НАП и го спазваме, а кой какво казал...

Важно:
В срок до 31.10.2017 г. работодателите са задължени да декларират  код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г. като за всяко наето лице подадат уведомление с попълнени: за тип на документ - 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН/ЛН/ЛНЧ)/служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за "дата на сключване" се попълва 01.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето, при изпращане на уведомлението. Не се  изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook