Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване

13.06.2017, 14:56 94528 89

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.sunlight_eli

  • Публикации: 43 / 1
Здравейте, формите за микропредприятие от приложението са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и СС 1 – Представяне на финансови отчети. Предвидени са и необходимите кратки допълнителни оповестявания по СС 1 за микропредприятие. Предвидихме и титулна страница с пояснения към Търговския регистър при публикуването (за всеки случай).

Закупих абонамент за ГФО на микропредпроятие. Попълних сумите в оповестяванията с 0 лв. При разпчатването обаче излиза само титулната страница, баланс, ОПР. Оповестяванията ги няма. Това правилно ли е или аз бъркам някъде при попълването?

delphine

  • Публикации: 7871 / 1302
Закупих абонамент за ГФО на микропредпроятие. Попълних сумите в оповестяванията с 0 лв. При разпчатването обаче излиза само титулната страница, баланс, ОПР. Оповестяванията ги няма. Това правилно ли е или аз бъркам някъде при попълването?

Ами как да ги има като нямате какво да оповестявате на практика ?

sunlight_eli

  • Публикации: 43 / 1
delphine очакването ми беше, че ще се появят оповестяванията под линия с о лв или ще има изречение, че няма суми за оповестяване. Иначе как на четящия отчета ще му стане ясно, че всъщност няма нищо за оповестяване. Ако няма никакъв обозначителен текст може да се сметне, че не съм оповестила нужното и не съм спазила закона.

delphine

  • Публикации: 7871 / 1302
Чл. 29. (1) Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение.
...........
(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

sunlight_eli ,
разбирам съображението ти в случая, но все пак по силата на горецитирания член ГФО на микропредприятие не съдържа оповестяването като задължителен елемент.

Катя Крънчева

Здравейте, щом нямате информация и стойностите са нула, то не оповестявате под линията на баланса. Оповестявят се в случай, че има. Вижте например т. 24.3 : "В случаите на придобиване на собствени акции микропредприятията оповестяват:
а) причината за придобиването;
б) броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените собствени акции през отчетния период, както и частта от записания капитал, която те представляват;
в) насрещната престация при придобиване или прехвърляне на собствени акции, когато то е възмездно;
г) броя и номиналната стойност на притежаваните собствени акции, както и дела, който те представляват в записания капитал."

Пааавел

  • Публикации: 2 / 0
Здравейте, моля да помогнете - трябва ли да се публикува отчет на земеделска кооперация в ТР ?

A_V_A

  • Публикации: 94 / 19
ЗК не публикуват отчетите си в ЕТР, а в някое от икономическите издания/интернет, имащи подобна възможност (чл. 38, ал. 3 ЗСч).

terez

  • Публикации: 22 / 0
Здравейте!

Имам предоставен аванс на Управителя към 31.12.2017г. Трябва ли да се оповестява в бележка под линията на баланса тази информация?

irenabrili

  • Публикации: 6006 / 933
ЗК не публикуват отчетите си в ЕТР, а в някое от икономическите издания/интернет, имащи подобна възможност (чл. 38, ал. 3 ЗСч).
Това не го бях виждала, но не е така.
Земеделските кооперации задължително публикуват отчетите си в ТР.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook