Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване

18.05.2017, 12:26 44728 48

0 Потребители и 2 Гости преглежда(т) тази тема.


555555

  • Публикации: 58 / 2
"Без нулеви редове

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените баланс и отчет за приходите и разходите не следва да съдържат нулеви редове. "

Какво правим с новооткритите дружества през 2016г., които не са имали дейност и в отчетите в хил.лв. всичко е нули? Как трябва да изглеждат отчетите за ТР?

Evelina64

  • Публикации: 441 / 5
Благодаря!
Намерих го - "По втори въпрос: Микропредприятието може да публикува в ТР и само Баланс (без ОПР). Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗСч малките предприятия (в т. ч. и микропредприятията), които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. Тоест микропредприятията, които не подлежат на одит, могат да публикуват само баланс."

Мани

  • Публикации: 136 / 3
"Без нулеви редове

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените баланс и отчет за приходите и разходите не следва да съдържат нулеви редове. "

Какво правим с новооткритите дружества през 2016г., които не са имали дейност и в отчетите в хил.лв. всичко е нули? Как трябва да изглеждат отчетите за ТР?

При тях излиза само един ред - сума на актива и сума на пасива = 0.

А аз искам да попитам:
Когато примерно съставям баланс на микропредприятие, което няма записан, но невнесен капитал и разходи за бъдещи периоди, за да няма нулеви редове въобще не ги включвам в баланса ли?

SBR

  • Публикации: 324 / 10
Здравейте!
За публикуване в ТР,на микропредприятие трябва:
1.Такса
2.Протокол от Общо събрание за приемане на ГФО.
3.Съкратен баланс /и ОПР-по желание/.
Вашето приложение-достатъчно ли е?Ако фирмата желае-би ли могла да публикува приложение?Това ще бъде ли нарушение и отказ от публикуване в ТР?
Вероятно въпросът ми е смешен,при положение,че никой не знае как ще реагират проверяващите,но все пак-питам за мнение!

Катя Крънчева

Здравейте, формите за микропредприятие от приложението са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и СС 1 – Представяне на финансови отчети. Предвидени са и необходимите кратки допълнителни оповестявания по СС 1 за микропредприятие. Предвидихме и титулна страница с пояснения към Търговския регистър при публикуването (за всеки случай).

Ако изпълните всички законови изисквания по отношения на публикуването, не би следвало да получите отказ.

От АССП осъществихме контакт с ръководството на АВ и ТР, за да разясним някои нови положения в годишния отчет, визирани в новия Закона за счетоводството и СС 1.

Това е, което мога да направя по въпроса за публикуването и улеснението за счетоводителите и счетоводните компании във връзка с годишните отчети на предприятията. Все пак очакваме институциите да се запознаят с новите изисквания и облекчения, въведени с новото счетоводно законодателство, и да си  свършат работата.

SBR

  • Публикации: 324 / 10

Катя Крънчева


СИТИ-КОНСУЛТ

  • Публикации: 2 / 0
Здравейте,

Имам питане относно използването на приложението.

Когато се попълва Актива на  баланса    и няма стойност в раздел А. Записан, но невнесен капитал и в раздел Г. разходи за бъдещи периоди, а стойностите са само в раздел Б. Нетекущи активи и раздел В. Текущи активи и след това  се запише отчета в PDF във файла излиза раздел А. Нетекущи активи и раздел Б. Текущи активи т.е не раздел Б Нетекуши активи и раздел В. Текущи активи. Това така ли трябва да е ?

Катя Крънчева

Здравейте, копирам отговора и тук. Изброяването в разделите, статиите и групите в съответните форми, според нас, трябва да започва от А, респективно от 1 и да върви последователно. Тоест да не започва от Б например или от 2. Затова преди да състави формата, модулът минава и прономерира колоните.

В момента тук са: 0 Потребители и 2 Гости


Facebook група

Харесайте ни във Facebook