Сторниране на приходи от продажби записани в с-ка 501 Каса

20.09.2017, 21:45 2878 14

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Елин Сираков

 • Публикации: 16 / 0
Здравейте,
Имам питане във връзка с особен случай на несъбрани /несъбираеми /вземания
През  декември 2006 г . за около 20 дни , ООД „Х” ,е закупило от нашата фирма  ,на разсрочено плащне  стоки за около 18000 лева.
Фактурите от продажбите са осчетоводени като продажби в брой??? Записа е операция С-ка 501каса/ с-ка 411 клиенти  -  поради изричното искане от ООД „Х” - фирмата купувач , във фактурите да е записано .че е платено в брой-  банковата им сметка е блокирана...
През април 2007 г купувачът  е подписал  „декларация” в която са описани дължимите суми и задължението да ги заплати ,разсрочено, до края на 2007 г.
В началото на 2008 г фирмата купувач ООД „Х” е прехвърлена / без активи , но с огромни задължения/ на социално слаб.  И затова, след обстойна проверка , с констатацията  ,че няма активи ,към които да искаме изпълнително производство, не сме водили дела- за да не правим излишни разходи .

Изминали са 10 год от тогава,но тези 18000 лева продължават се водят като касова наличност  - по с-ка 501 Каса?
Въпроси:

1.Как тази сума 18000 лева да се сторнира от с-ка 501 Каса  и да се запише като несъбираемо/ отписано/ вземане?
2.Може ли и с какви счетоводни операции несъбираемото/отписаното/ вземане директно да се начисли по дебита на с-ка 609 Други разходи или са необходими междинни записвания?
3.Може ли тази сума 18 000 да се раздели на части, за да не  излизаме на загуба..Данъка по чл 92  който плащаме е около 5 6 хил.лв годишно?

Благодаря Ви предварително


ХХХХХ

 • Публикации: 6007 / 875
С какво сте документирали получаеането на сумата? Явно само фактура не е досъатъчно. С касов бон? Ако има касов бон, как ще докажете, че няма плащане? Ако няма плащане, защо има касов бон? Ако няма плащане и няма касов бон, на какво основание е записа 501/401?
Ако плащате по 5-6 холяди данък годишно, едва ли с 18000 ще излезете на загуба. Пък и да излезете, какво от това?

Елин Сираков

 • Публикации: 16 / 0
Касовият бон излиза автоматично от ЕСФП - продажба на горива .
В края на месеца ,за всички касови бонове се издава фактура - с клиента се уточнява как ще я плаща -- в случая е заявил плащане в брой - до три дни от издаване на фактурата . Но следва забавяне, разтакаване ...били сме наивници .
Как да поправим стореното - да сторнираме с-ка 501  т.н

Елин Сираков

 • Публикации: 16 / 0
Доказателство ,че няма плащане е декларацията .че не е платил и задължението да плати до...

delphine

 • Публикации: 8459 / 1416
Доказателство ,че няма плащане е декларацията .че не е платил и задължението да плати до...

Добавете към това и чл.75 ЗКПО . :smile1:

Елин Сираков

 • Публикации: 16 / 0
Добавете към това и чл.75 ЗКПО . :smile1:
Търся решение   :
1.Как тази сума 18000 лева да се сторнира от с-ка 501 Каса  и да се запише като несъбираемо/ отписано/ вземане?
2.Може ли и с какви счетоводни операции несъбираемото/отписаното/ вземане директно да се начисли по дебита на с-ка 609 Други разходи или са необходими междинни записвания?

delphine

 • Публикации: 8459 / 1416
Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.

Всяка операция по реда на възникването и. Сторнирането - в годината на неплащане на съответното задължение. Отписването - в годината на наличие на условия за това съгласно ЗКПО. И уведомяване на НАП съгласно чл.75. Преработвате си счетоводните записвания за всяка съответна година и  формирате данъчния резултат все едно не е допускана грешка. НАП прави необходимото за промяна на данъчния Ви резултат през съответните години.

Елин Сираков

 • Публикации: 16 / 0
Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.

Всяка операция по реда на възникването и. Сторнирането - в годината на неплащане на съответното задължение. Отписването - в годината на наличие на условия за това съгласно ЗКПО. И уведомяване на НАП съгласно чл.75. Преработвате си счетоводните записвания за всяка съответна година и  формирате данъчния резултат все едно не е допускана грешка. НАП прави необходимото за промяна на данъчния Ви резултат през съответните години.

1.В случая ,ако се направи сторниране ,за декември  2006 г , :
501/411   /-18000/ за съответната година  няма да се  се промени данъчното задължение/данъчният резултат  за 2006 г.
А за следващите години - до сега - как да се отрази промяната в Об.вед-ст за всяка година - променените салда след сторнирането на с-ка 501 и с-ка 411
Трябва ли да се уведомява НАП - да се подава декларация?
2,Мога ли сега , през 2017 г  да запиша  тези 18000 лв като несъбираемото/отписаното/ вземане и да се начисли по дебита на с-ка 609 Други разходи :
411/609  18000


delphine

 • Публикации: 8459 / 1416
Скрит текст :
Вижте и СС8 за счетоводно коригиране / евентуално / на грешки.По втория въпрос :
ЗКПО
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:

Да, можете да отпишете вземането и през 2017.

Tefo

 • Публикации: 37 / 0
Здравейте!
За да не отварям нова тема ще попитам тук:
При засичане на годишния отчет от касовия апарат се установи, че два пъти е осчетоводен един и същи приход (пусната е фактура в брой, но е чукната на касовия апарат следващия месец - прихода е начислен два пъти в два различни месеца).
Въпросът ми е мога ли в м.12 да го сторнирам, ако през м.12 няма реализиран приход  или има приход, но е по-малко отколкото трябва, за да се покрие разликата?

bobo

 • Публикации: 2738 / 366
Малко не разбрах: издадена е фактура, осчетоводена по сметките, следващия месец е чукната КБ за плащането и е осчетоводено още веднъж по същия начин ли?

Tefo

 • Публикации: 37 / 0
Малко не разбрах: издадена е фактура, осчетоводена по сметките, следващия месец е чукната КБ за плащането и е осчетоводено още веднъж по същия начин ли?

Да. Единия месец е осчетоводена по фактура, а следващия месец е осчетоводена по KA.

bobo

 • Публикации: 2738 / 366
Ами сторнирайте едното записване.

Tefo

 • Публикации: 37 / 0
Ами сторнирайте едното записване.


Това двойно осчетоводяване е станало минали месеци и въпросът ми беше дали мога сега да го сторнирам при положение, че за месеца  няма реализиран оборот?ХХХХХ

 • Публикации: 6007 / 875

Това двойно осчетоводяване е станало минали месеци и въпросът ми беше дали мога сега да го сторнирам при положение, че за месеца  няма реализиран оборот?
Ако става въпрос само за счетоводно то записване (поне така се разбира от въпроса Ви),  защо не.
Подозирам, че проблемът е в двойното включване в дневника на продажбите. Ако е така - вижте чл. 126 от закона.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook