Изменения в ЗДДС във връзка с безвъзмездното предоставяне на храни

16.11.2016, 23:13 3220 0

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


КиК Инфо

  • Публикации: 452 / 144
  • www.kik-info.com
  • Администратор на сайта
В ДВ, бр. 88 от 08. 11. 2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Направените допълнения са свързани с регламентиране за целите на ЗДДС на безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка. 

Безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка, не е облагаема доставка, когато към момента на предоставянето едновременно са изпълнени следните условия:
а) единичната бройка от хранителна стока е с незначителна стойност;
б) операторът на хранителна банка е вписан в регистър по чл. 37у от Закона за храните;
в) хранителната стока е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните;
г) не е изтекъл срокът по чл. 37м, ал. 5 от Закона за храните, до който може да се доставя хранителната стока;
д) хранителната стока е с маркировка „дарение, не подлежи на продажба“;
е) общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не надхвърля 0,5 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през календарната година преди текущата;
ж) лицето, предоставило безвъзмездно хранителните стоки, няма изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185.“

Със заключителните разпоредби на закона се допълва и Закона за храните във връзка с начина на уреждане на хранителното банкиране и разрешение за оператор на хранителна банка.

С целия текст на закона можете да се запознаете от тук.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook