Бланка съкратено ОПР за 2016

28.03.2017, 14:50 6891 3

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


Лиляна Йорданова

  • Публикации: 34 / 0
Здравейте, може ли някой да ми предостави бланка за ОПР за микропредпр. Трябва ми в спешен порядък.Благодаря предврително.

DECEIVE1974

  • Публикации: 52 / 3
Re: бланка съкратено ОПР за 2016
Отговор 1 | 28.03.2017, 15:54
               
   Здравейте,изпращам Ви ОПР за микропредприятие в сила от 01.01.2016г.
               
   ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ            
                съкратена форма за микро предприятия по чл.29, ал.4 от Зсч.               
                на                                                                      ЕИК               
      за                 г         
               
            в сила от 01.01.2016 г.   
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ   Сума (хил.лв.)       НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ   Сума (хил.лв.)   
     Текуща година   Предходна година        Текуща година    Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ    Текуща година    Предходна година          
а    1   2   а    1   2
А. Разходи         Б. Приходи      
3. Разходи за суро-         1. Нетни приходи       
вини, материали и         от продажби      
външни услуги               
4. Разходи за персо-               
нала               
5. Разходи за амор-         2. Други приходи      
тизации и обезценки               
6. Други разходи               
Общо разходи:         Общо приходи:      
(3 + 4 + 5 + 6)         (1 + 2)      
8.Счетоводна печалба         9. Счетоводна загу-      
(Общо приходи – об-         ба (Общо приходи -      
що разходи)         общо разходи)      
7. Разходи за данъци         11. Загуба (9 + ред       
10. Печалба (8 – 7)         7 от раздел А)      
Всичко (Общо раз-         Всичко (Общо      
Ходи + 7 + 10)         Приходи + 11)      


Дата:      Ръководител         
               
      Съставител         
Лиляна Йорданова

  • Публикации: 34 / 0
Re: бланка съкратено ОПР за 2016
Отговор 2 | 28.03.2017, 16:14
Благодаря

ceca_44

  • Публикации: 1 / 0
Re: бланка съкратено ОПР за 2016
Отговор 3 | 10.05.2019, 10:56
Здравейте, може ли някой да ми предостави бланка за ОПР за микропредпр. Трябва ми в спешен порядък.Благодаря предврително.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook