Нормативно признати разходи за дейността

29.12.2011, 13:55 21148 3

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


999777

  • Публикации: 427 / 4
Разглеждах калкулатора за СИС по Граждански договор, но къде мога да прочета колко са норамативно признатите разходи за дейността 10%, 25%,40% или 60?

Таня-ЛС

  • Публикации: 3166 / 228
чл. 29 ЗДДФЛ
Облагаем доход


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
1. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 40 на сто за:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

marieta georgieva

  • Публикации: 1 / 0
Здравейте,
Предстои ми издаването на граждански договор на монтажист на документален филм. Колко са нормативно признатите разходи?

SIS3IV

  • Публикации: 9 / 0
Дали някой ще се наеме да ми обясни каква е разликата между НПР 40% и 25% за физически лица, събиращи диворастящи гъби. Според чл.29,ал.1,т.3 от ЗДДФЛ "Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва: с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения. А в кой случай НПР ще са 40%, няма ли пак да е сключен граждански договор???

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група

Харесайте ни във Facebook