Във връзка с прилагането на разпоредби по чл. 37, чл. 46 от ЗДДФЛ

27.12.2011, 10:27 7453 6

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


mihalkovbg

  • Публикации: 38 / 4
Здравейте! Сега, сигурно аз съм изтървал влака, но все пак... да попитам...

Българска фирма, регистрирана на територията на страната, начислява лихви по суми, предоставени от чуждестранно физическо лице – гръцки гражданин. Получател на сумата е българската фирма, на която същото лице, предоставило сумата, е управител.

Доходът, който е облагаем, съгласно ЗДДФЛ, представляват изплатените от дружеството на чуждестранното физическо лице лихви. Същите тези лихви предполагат отчисляването на данък и платецът на сумата – предприятието, е длъжно да преведе данъка по съответната сметка на ТД на НАП по месторегистрация на фирмата.

Попадайки в чл 37, ал 1, т. 3 – “лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг”, имаме задължението да удържаме окончателен данък 10%, съгласно чл 46 от ЗДДФЛ. Съответно, подава се и декларация по чл 55 от ЗДДФЛ в законоустановения срок, когато данъкът е платен – месецът, следващ тримесечието на внасяне на данъка.

Чл. 65 обаче препраща към две хипотези и имам следните въпроси, тъй като не зная дали попадаме в обхвата на ал. 1 или ал. 9 от същия член, където е записано, че данъкът се плаща в едномесечен срок, като се следи месеца на начисляване / плащане на дохода.

При чл 65, ал 1 се казва, че данъкът се превежда в месецът, следващ месецът на начисляване на дохода, доколкото разбирам, а ал. 9 разрешава данъкът  да се преведе в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването/изплащането на дохода, когато същото лице, което е получател на дохода, е местно за държава от ЕС, с която Република България има подписана спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Доколкото знам, Р. България и Р. Гърция имат подписана такава спогодба.

По отношение на така записаните текстове, имам следните въпроси:

Ако предприятието начислява лихви периодично, кога е редно да внесе и декларира съответния дължим данък пред ТД на НАП – в месецът, следващ месецът на начисляване на дохода или в тримесечен срок, следвайки датата на изплащане на дохода на лицето?

Пример – българска фирма начислява през м 09 / 2011г. лихва в размер на 10 хил лв на лицето Х – гръцки гражданин. Как трябва да се приложат съответните разпоредби съгласно ЗДДФЛ?

Ако данъкът се превежда по сметка на ТД на НАП, когато е изплатен дохода, то тогава подава ли се декларация по чл 55 от ЗДДФЛ за декларирането на сумата или такава декларация се подава, само когато е направен превод към съответната териториална дирекция и сумата е постъпила по сметките на НАП?

Ако е пропуснато да се плати данък, следвайки която и да е от двете хипотези – дали на начисляване или изплащане на дохода, какъв е реда за деклариране на този данък и съответно какъв период се посочва? Възможно е, предполагам, по-късно да се внесе дължимия данък?

Пример:
Ако сумата – доход на чуждестранното физическо лице, е начислен към 31 12 2010г, но данък не е платен до момента, а не е и деклариран, какъв е реда и може ли сумата да се преведе сега и да се декларира?

Ако сумата е преведена през м 11 2011г., то тогава, тълкувайки ЗДДФЛ, следва, че трябва да се подаде декларация по чл 55 през м 01 2012г? Какви последици ще настъпят за предприятието, предвид всички тези обстоятелства?

Какво да правя сега?
Благодаря предварително за съдействието и отделеното време!nibos

  • Публикации: 8 / 0
Пример – българска фирма начислява през м 09 / 2011г. лихва в размер на 10 хил лв на лицето Х – гръцки гражданин. Как трябва да се приложат съответните разпоредби съгласно ЗДДФЛ?
Съгласно чл.65 ал.9 данъка следва да се внесе до 31/12
Съгласно чл. 56 декларация по чл. 55 се подава до 31/01/

nibos

  • Публикации: 8 / 0

Ако сумата – доход на чуждестранното физическо лице, е начислен към 31 12 2010г, но данък не е платен до момента, а не е и деклариран, какъв е реда и може ли сумата да се преведе сега и да се декларира?

Ако сумата е преведена през м 11 2011г., то тогава, тълкувайки ЗДДФЛ, следва, че трябва да се подаде декларация по чл 55 през м 01 2012г? Какви последици ще настъпят за предприятието, предвид всички тези обстоятелства?


Закона е ясен
Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Подайте си декларацията макар и със закъснение за да не подлежите на по-яки глоби

mihalkovbg

  • Публикации: 38 / 4
Тоест, да разбирам, че все пак... по-добре е да си подадем декларация, независимо, че не сме платили данък до момента... Трябва да си я подадем за периодите, когато не сме подали и да си платим данъка в размера, който се дължи... Това исках да попитам и как да го направя точно, защото искат да се впише в декларацията тримесечието, за което се отнася данъка, но все пак... А реално данък не е платен, защото и сумата не беше изплатена на лицето и дали това има отношение съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. Благодаря за отговорите!

_Ketty_

  • Публикации: 537 / 18
Побутвам темата, понеже е интересна, а празниците всеки е купонясвал нейде.
 :smile1:

Катя Крънчева

Да, задължени сте да подадете декларациите, независимо, че не сте внесли данъка.

А относно втория въпрос за начисляване/плащане, ако платецът на дохода е предприятите, то се гледа дата на начисляване, а ако платецът на дохода е самоосигуряващо се лице, то се гледа дата на плащане.

По-горе nibos e написал ясно и кратко и двете важни дати :)

mihalkovbg

  • Публикации: 38 / 4
Тоооо, това... всичкото - хубаво... И благодаря за отговорите и оказаната помощ, но... За изпуснатите декларации какво да правя? Че трябва да се подадат - ясно. Но как, като се плати данъка, ще има ли глоби или...?

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook