ДАНС и ЮЛНЦ

22.11.2011, 13:19 13513 0

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


nean

  • Публикации: 273 / 61
Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрират в ДАНС?

ЮЛНЦ следва да се регистрират в ДАНС по силата на разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В тази връзка всяко ЮЛНЦ е длъжно не по¬късно от 4 месеца след датата на съдебната си регистрация да подаде молба¬заявление до председателя на ДАНС, към която следва да се приложат следните документи:

•Вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети от управителния орган на ЮЛНЦ (подписани и подпечатани);

Критерии за тях може да намерите тук: http://www.dans.bg/images/stories/fia-package/24.ulns.pdf
В прикрепеният файл има Примерни правила

•Копие от БУЛСТАТ картата на ЮЛНЦ;

•Копие от устав / устройствен правилник на ЮЛНЦ;

•Копие от съдебно решение за учредяване;

•Копие от актуално състояние.

Копията на всички документи следва да бъдат заверени „вярно с оригинала” от представляващия, подписани и подпечатани от него.

Документите за регистрация се придружават от молба - заявление, адресирана до Председателя на ДАНС. Самата регистрация означава, Председателя на ДАНС да одобри така представените Вътрешни правила, с което изпълнявате задълженията си по закон.

ЮЛНЦ, регистрирани в ДАНС не са длъжни да подават наново вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма Тази информация се потвърждава и от Интернет страницата на ДАНС.

ЮЛНЦ, които не са изпълнили до сега задълженията си по Закона за мерките срещу изпирането на пари, са длъжни да приемат и подадат вътрешни правила на общо основание и в общите срокове.


Санкциите за пропускане на срока за регистрация са описани в чл. 23 и сл. на закона и по-конкретно чл. 23 (3) и (4).

Макар и пропуснали срока, по-добре е да се извърши регистрацията, отколкото да се чака да бъде направена проверка.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook