До 31 март се подава декларация във връзка с прилагане на СИДДО през 2014 г.

16.03.2015, 22:13 10772 2

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.


КиК Инфо

  • Публикации: 458 / 150
  • www.kik-info.com
  • Администратор на сайта
Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК се подава за всяка календарна година до 31 март на следващата година. Тя се подава от платците на доходи на чуждестранни физически или юридически лица, които са задължени да удържат и внасят окончателни данъци съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ, когато се ползва данъчно облекчение съгласно СИДДО и общият размер на доходите, начислени на дадено чуждестранно лице, не надвишава 500 000 лева.

Декларира се размерът на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения за 2014 година на чуждестранни физически или юридически лица.

В случай че едно и също чуждестранно лице е реализирало идентични доходи, същите се посочват от платеца, пред когото са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО, на един ред на декларацията, независимо дали доходът е реализиран на едно и също основание или кога той е начислен или изплатен през календарната година.

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода.

Съгласно чл. 275 от ДОПК, лице, което не подаде декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК в установения срок, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба (за физическите лица) или с имуществена санкция (за юридическите лица и едноличните търговци) в размер от 500  до 1000 лева. При повторно нарушение наказанието е глоба или санкция в размер от 1000 до 10000 лева.

Пример:
През 2014 година предприятие начислява на чуждестранна компания доходи, подлежащи на облагане с данък при източника в България, за които е предвидено данъчно облекчение, съгласно приложимата СИДДО със съответната държава. Размерът на начислените доходи е под 500 000 лева за годината, независимо от това дали същите са реализирани на едно и също или на различни основания.

В този случай искане за прилагане на СИДДО по чл. 137, ал. 1 от ДОПК не се подава, а обстоятелствата по чл. 136 от ДОПК се доказват пред предприятието, когато то е задължено да удържа и внася данъка при източника.

В срок до 31-ви март 2015 година предприятието следва да подаде декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК, с която да декларира размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения за отчетната година.

Деница Йорданова

  • Публикации: 5 / 0
Здравейте. Бих искала да попитам дали е необходимо да подм декларация след като БГ фирма извършва услуга на Полска фирма,като не е на числено ДДС на основание чл.21 ал.2 от ЗДДС


В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост


Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook