Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 ... 452
В самото начало на питането не ставаше въпрос за невъведени в действие активи. Отговорите касаеха въведени в действие активи, които вече не се използват в дейността на фирмата. Почти в края пишете, че тези активи не са въведени в употреба. За невъведени в употреба активи ЗКПО е ясен - иска се документ за въвеждането им в употреба, за да се начисляват данъчни амортизации.
СС 4 " казва " за счетоводните амортизации следното :
" 6.1. Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба. "

Често този актив макар и невъведен в употреба е консервиран с оглед  негово бъдещо ползване. Консервиран ли е или не е  при вас ? Имате и счетоводна политика - тя какво казва по въпроса ?
Може да купя актив и да го консервирам докато реша да го ползвам - нямам счетоводни амортизации. Може и да не постъпя така - да го въведа в употреба и просто да няма работа за неговото натоварване - начислявам амортизации. Друг въпрос колко удачно е да се занимавате с разлики в ДАП и САП.
Само с питане без някакъв анализ на различните ситуации и най-вече с оглед обстоятелствата при вас не става .
Успех !


Миксерите за които става въпрос за закупени и стоят на склад не са въведени в експлоатация ,но са заведени като ДМА  и затова не мога да преценя дали да начислявам амортизации.

Не при това положение.

А условие за анулирането на документ е и трите екземпляра да са при издателя ...

Или да се направи Протокол по чл.116 ал.4 ЗДДС за анулиране при вече включени в регистрите документи.

Извеждането от употреба става чрез консервиране на актива. Както и Маграт е посочила това се прави за период не по-малък от 12 месеца.
http://balans.bg/8291-konservirane-na-aktiv/
https://ekspertis.bg/document/view/qanda/133865/0/


Данъчни облекчения и преференции по ЗКПО

Не намирам някакво основание за ползване на данъчни облекчения - по-скоро направеното се доближава да социален разход с последващите плащания на данъци за социални разходи. Не мисля, че става дума за някаква задължителна по нормативен документ застраховка или не е така ?

Тоест на база на майчинството което съм получавала?

1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете,  - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2.  за времето на за бременност и раждане, - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица

Да, ако има 50 и над 50 % степен на инвалидност и вече не е ползвал данъчното облекчение за други доходи. :smile1:

А защо няма издадена фактура от този доставчик / не авансова / ? И защо е издадена авансова без да има плащане ? Последната си е направо неправомерно издадена - тя си е  за анулиране. И все пак имате реална доставка на материали, която не е документирана, но счетоводно поне нямате отражение на този пропуск.

Ако правилно съм разбрала имате фактура за аванс, а аванс няма ?
Ако това е така то самата фактура е неправомерно издадена и не следва да има и отписване на несъществуващо задължение / имам предвид аванса /.
Няма как да се закрие салдото принципно без да имате дебитиране на разходна сметка за материали / за каквито  пишете, че е доставката / .

Клетка 80 се попълва при искане за ефективно възстановяване, а не при наличие на суми за възстановяване без да имате право да ги искате все още.
Не, не следва да я попълвате изобщо през посочения период.

Здравейте!
Точно такъв случай имах този месец - освободен служител на 30.08.2019. В септември начислено само обезщетение за неизползван отпуск и обезщетение в размер на 4 брутни заплати, без отработени дни. Подадох Д6 само с данък плюс Д1. Прие ги.

Разгледах си в ТРЗ програмата как бих могла да начисля подобна ситуация - единствено намерих вариант в модул "Корекция за предходен месец", което и намирам за правилно. Може да намеря начин, но на прима виста не успях, а ми стана интересно.  :smile1:

Чисто технически програмата няма да ми даде никакъв шанс за начисление на работник, който вече не ни е работник. Освен извън софтуера ? Обаче пък не виждам как ще формираш и Д1...


ВОП няма. С фактура или без нея при извършване на продажба в страната начислявате ДДС.

от къде ще се види това,че има окончателна осигурителна вноска?

Най-малко от ГДД и попълнените в нея Таблици 1 и 2. Не знам дали има някаква функция в системата, която да ги отнася и в персоналния регистър. Скоро на едно самоосигуряващо лице доплатиха суми за болнични със задна дата поради довнесени осигурителни вноски - явно Т1 и Т2 си вършат работата.


Да, точно така
Ясно , че е така. Все пак питам - в тези осчетоводявания, които сте дали къде се намира кредитната карта ? От тях не се вижда да има такава - толкова дълбоко е скрита в джоба на собственика.

Мога ли да взема счетоводна операция 493/151, ..да взема пък обратна на тази операция 151/493?

151 - кредит
493 - разчет със собственик
???  - сметка за кредитна карта /  не ви ли трябва /

В тези осчетоводявания къде е кредитната карта ?

С електронен подпис ние подаваме вече подписани документи на клиента. Счетоводната къща подписва подадения от нея документ, а той е повторение на вече съществуващия оригинал. Изобщо не може да се твърди, че подписваме ГДД на дадена фирма. Тя трябва да си съществува вече одобрена и подписана от фирмата, а това, което СК прави е да я подаде чисто технически и с идентично на оригинала съдържание в НАП. С подписа си ние удостоверяваме именно тази идентичност на подадената от нас ГДД с тази, подписана вече от клиента .

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 ... 452

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook