Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 451
попаднах на становище на ОУИ София от 2011г. и решение на ВАС от 2014г., че доходите от наем на личен имот или в режим на СИО, който не е включен в активите на предприятието на търговеца, не са предмет на облагаеми доставки, тъй като не са част от дейността на ЕТ.

Добре би било да намерите и информация, ако има такава, че и НАП споделят това мнение в съдебното решение. Има много дискусии с писма на НАП по въпроса тука в КиК инфо , в които позицията е , че следва да се начисли ДДС за дохода на ФЛ-ЕТ, регистрирано по ЗДДС. Съдебното решение се опира на обстоятелството, че имотът не е в активите на ЕТ-то, но вероятно другата позиция има в подкрепа факта, че ФЛ - ЕТ са един и същ субект и то регистриран по ЗДДС.

Как работи след като аз фактура не издавам по принцип, нали имам граждански договор, там пише толкова пари на месец ще получавам и това е.

Да не би да сте самоосигуряващо се лице ?

Болничния за работодателя е актуален (извинява отсъствието на служителя). А, дали НОИ ще го плати е друг въпрос. Обикновено го изплащат със закъснение.

Не винаги обаче се случва така. Често болничният се отменя поради различни причини и няма как да служи за извинение на отсъствия.

Наистина ли осигурителя може да се информира само от служителя за резултата от обжалването?

При същия такъв случай точно лицето ни уведоми за резултата като ни донесе официалния отговор на НОИ и той беше отказ да се признае болничния.

Вълнува ме как трябва да постъпи, за да и бъде изплатен отпускът при напускане.

Необходимо е да подаде молба за напускане свободен текст. Следва да се съобрази с обстоятелството, че има законоустановен срок на предизвестие / обикновено 30 дни / , който работодателят може да пожелае да бъде спазен. След прекратяване на договорните отношения и при положение, че не е ползван полагаем платен отпуск в последната ведомост за работни заплати задължително трябва да се начисли и обезщетение по чл.224 за неползване на същия  . Ако не се начисли или се начисли, но не се изплати следващата стъпка е да се обърне към Инспекцията по труда.

Начална е датата, на която работникът се явява на работа.

Имам планове да внеса спортен автомобил на стойност 60000 долара от САЩ в България
... Та въпроса ми е дали е възможно да създам фирма ...

А дали фирмата ще има 60 000 долара , за да "закупи" този автомобил ? И дали да спестите за едно няма да означава да похарчите за друго ?

Здравейте ,
принципно при срочен трудов договор срокът на предизвестие е 3 месеца. Не коментирам правилността на промяната от 3 месеца на 30 дни / не съм запозната юридически издържано ли е това / , но това определено е във Ваша полза за по-бързо прекратяване на договора в случай на такова желание от Ваша страна. При всяко положение обаче договореността с работодателя да Ви освободи по взаимно съгласие е най-бързия и безболезнен вариант . :smile1:

Правилно разбрах питането Ви. Прочетете статията до край независимо от заглавието и.
"В случай обаче че този срок бъде изпуснат или лицето е попълнило повече от 1 заявление, тогава се прибягва до така нареченото служебно разпределение."
От този текст надолу...

https://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2018/02/02/3122298_kak_se_smenia_pensionen_fond/

Вижте описаната процедура - там ми се струва, че е причината.

Може ли осигуровките за м 11  и м 12 да са върху 1400 лв , а не върху 560 лв.

Може, но трябва и възнаграждението за личен труд да увеличите на тази сума. :smile1:

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8016.0

86.21 Дейност на общопрактикуващи лекари
86.22 Дейност на лекари специалисти
86.23 Дейност на лекари по дентална медицина
86.90 Други дейности по хуманно здравеопазване

Може би е последното, но ти си знаеш какви лекари има в този център.  :smile1:

Не, аз не искам да ги заместя. Искам да има подадено и за лицето по трудов договор и за СОЛ-а, но беше пропуснато да се подаде за СОЛ.Затова сега подадох редовна декл.обр.1 и за него, но се притесних нещо да не се обърка така предходната подадена за служителката по ТД.

Правилно Ви разбрах. Всичко е точно - имате две Д1 в системата.  :smile1:

Та просто искам да разбера как стоят реално нещата на практика, защото не ми се струва някак логично някой, който например е продал орехи за 500-1000 лв, да го карат да води отчетност.

Здравейте !
Всъщност на практика става ето така, както сте описал това, което правите / или възнамерявате да правите / .
На теория - може да видите в ЗДДФЛ чл.13 кои доходи са необлагаеми. За всички други, ако не отчетност се дължи данък. За повечето - и осигуровки.
При желание може да се обърнете към счетоводител, който по-обстойно и точно да Ви насочи, какво да правите, ако решите да промените практиката си  / или виждането си за нея / .

Това са две различни декларации - за две лица и няма как едната да замести другата.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4268.0.html

Може да прегледате и тази тема и да си сключите под някаква форма договор с полагащия личен труд собственик .

Здравейте,
Имам съдружник в ООД, който е СОЛ, без личен труд.
В дружеството има автомобил и съдружника ходи в командировки и ли полага личен труд за дейността на дружеството. Няма други лица в дружеството, наети по ТД и др. обл. договори.

Както и да го кажем едно е ясно - въпросният съдружник полага категорично личен труд, но просто няма възнаграждение за него. Дали ще е договор за полагане на личен труд или граждански договор - разлика няма никаква в случая , както и ХХХХХ е писала. Договорът е необходим , за да имате право , съгласно изискването на ЗКПО , за данъчно признати разходи за командировка на същия този съдружник.

обаче съдружника ми е само СОЛ, а не СОЛ с личен труд,

Такова нещо направо е невъзможно  - след като съдружникът е СОЛ значи е декларирал, че упражнява дейност чрез подаване на ОКД5. След като упражнява дейност значи полага личен труд. Друг въпрос е, че за това няма възнаграждение и сключен договор .


https://www.tita.bg/laws/234

РЗОК не финансира дейността на лекари/зъболекари , а заплаща договорени и извършени от тях дейности.

Закон за счетоводството
Чл. 3. (1) Текущото счетоводно отчитане се организира по реда на този закон и се извършва по способа на двустранното счетоводно записване.

(2) Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал, в хронологичен ред.

(3) Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване изискванията за съставянето на документи по този закон.

(4) Едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване.
Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 451

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook