Страници: 1 [2]
Достатъчно е да се направи справка в НАП, Дирекция "Допълнително задължително пенсионно осигуряване"

Това е по КТ:

Чл. 222 (3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., бр. 25 от 2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

много благодаря

благодаря, но не откривам необходимите ми.

добър ден на всички, необходими са ми длъжностни характеристики за инженер, строителство 21426012, работник подръжка 93120008 и административен секретар 33433001. благодаря предварително на всички!

Извинявам се, но бях извън офиса. Много благодаря за изчерпателния отговор!!!

Отпускът е по чл. 164 и майката няма да прехвърля правото си на отпуск.

Уважаеми колеги, имам следния случай:
Майката е в отпуск по майчинство до месец 10.2013, но е представила болничен от 09.06.2013 за нова бременност и предстоящо раждане. Как да го отразя в Декларация 1?

Много благодаря!

Върната ми е подадена по електронен път декларация 1 с мотив: Недопустим праг на осигурителния доход при непълно работно време. Аз направих съответните промени, но смятам, че не бива да изпратя записите със код Корекция, тъй като за тези лица данните не са приети изобщо. Ако пък изпратя само техните данни какво ще се случи изпратените преди това и приети за редовни? :hmmm:

Страници: 1 [2]

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook