Страници: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 ... 60
Не съм съгласна с Вас!
Този форум е един от малкото, в които отговарящите НЕ се заяждат, КОМПЕТЕНТНИ са и винаги готови да дадат отговор, да изкажат мнение, препоръка, съвет и т.н.
Съжалявам, че сте останали с такова впечатление!

Решението е пожизнено.
Има ТЕЛК над 50%.
Има право на данъчно облекчение.
Точка!

п.п. Днес нещо много "набрали" има!  :wink1:

      Здравейте! Въпросът ми е следния:лицето е на трудов договор и е с решение на телк ,което е пожизнено. От 01.07.2015г,лицето започва да получава пенсия за осигурителен стаж и възраст и продължава да работи на трудов договор.
  Има ли право на данъчни облекчения и след 01.07.2015г. -намалява ли се данъчната основа с 660 лв.при изчисляване на  зпалатата,
  Благодаря предварително!

За да имате право на отново на "пълна" борса, то трябва да са минали 3 години от датата на отпускане на последното обезщетение. Трябва да имате осигуровки във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

п.п. Вие за момента сте имали около 5 месеца само.

След като договорът не е прекратен, то той автоматично е станал безсрочен. Според мен, тя е под закрилата на чл.333 от КТ. Детето е под 3 г., нали?

Според мен за август ще има 11 дни трудов и осигурителен стаж.

В трудовата книжка си попълвате отново длъжността, датата, от която е преминал на 2 часа, основанието за промяната, възнаграждението /когато не е на 8 часа, аз записвам на колко часа е/, а при прекратяване - оформяте общо стажа.

от 20 до 25 г. - 11 месеца
над 25г. - 12 месеца

п.п. Не е задължително тези 9 месеца да са непрекъснати.
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.


И тези са екип. ;)

Трудов стаж - 1г., 1м., 4д.
Осигурителен стаж - 0г., 6м., 11д., 4ч.

п.п. Моля, не задавайте един и същи въпрос в две теми.

Здравейте!
Да споделя аз как успях да "вляза" в проблемния сайт:
През Internet Exsplorer - www.nap.bg  и до момента ми дава грешка 522.
Написах на кирилица - Електронни услуги на НАП и УСПЯХ.
Малко по-бавно се отваря всичко, но пуснах 1 уведомление и за 14 минути ми го върна прието.

Да, има право! В такива случаи, членът, по който се освобождава работникът е без значение.

Мое мнение:
След като според КТ, когато в договора не е посочено в чия полза е срокът на изпитване, се приема, че е уговорен в полза и на двете страни, то би следвало, че когато няма точно определен срок, но е записано, че е във връзка с чл. 70, да се смята - 6 месеца /максималния срок/.

Не! Във Вашият случай имате право да сключите по още 1 договор с двете фирми, но по 2 часа, а не по 4.

Защо не? Може и инструктиращият да работи по график. Или да е СОЛ
;)
:good:

За мен "Да". Няма значение кога е сключен новият договор. От Д1 и на двете фирми ще е видно кога му е посл. раб. ден при единия и първия раб. ден при новия работодател. При Вас датата на започване може даже да е 01.11. - нищо, че е почивен ден. В този случай няма да има прекъсване от 1 ден /не, че този 1 ден е от особено голямо значение/.


Вписан е общия ми стаж ,но във фиша е с четири месеца по малко от този в тр.книжка.Това може ли да ми създаде неприятности занапред?
А, обезщетение за безработица получавали ли сте? Ако отговорът е "Да", то този стаж не се взема под внимание при определяне на допълнителното възнаграждение с постоянен характер или т.нар. клас прослужено време.

В самата декларация има поле, в което може да се упълномощи лице, което да я подаде вместо задълженото лице.

п.п. И без да е попълнено, съм подавала от името на фирмата, но за придобито МПС.

Страници: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 ... 60

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook