Представяне:
Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери”, „Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора” (на CD), „Самоучител по счетоводство в 7 лесни урока“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания, по тематики, свързани с анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Има научни разработки областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина.

След защитаването на магистърската си степен по икономика в Икономически университет - Варна, през 1992 година той започва самостоятелна консултантска дейност. Специализирал е финансов и кредитен анализ по програми на Manchester Business School и Intitute for Finansial Services London. Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.

От 2004 е автори и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации.

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook