Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 444
Здравейте,
не мога да се съглася, че съответните доказателства се отнасят и към декларация. "Или" разделя и обособява двете различни възможности.
Обективно погледнато НОИ не се интересува от липсата на доказателства към Декларацията, но определено има последствия от липсата на доказателства към Заявление - декларацията.
Хубав ден!

Нищо не пишело в наредбата, пише само нова декларация в срок 3 работни дни и нови доказателства към нея! - ами освен да ви представи детския си спестовен влог в картинки и комикси, че да пише.


Цитатът точно гласи :
" Чл. 5. В срок до 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, включително при промяна на банковата сметка за изплащането им, осигурените лица представят нова декларация или заявление-декларация и съответните доказателства към нея. "

Доказателствата са към Заявление - декларацията, а не към декларацията.
http://www.nssi.bg/forusers/forms/239-maternity
 От този линк всеки може да види за какво се отнасят Заявление - декларациите. Именно за тях се изискват "съответни доказателства" , а доколкото банковата сметка се обявява чрез Декларация в чл. 5 не е посочено изискване да има доказателства за нея.
Принципно погледнато няма законодателно изискване да се носи документ от банката, но няма и забрана да се изисква от осигурителя. Достатъчно е да има попълнена Декларация от наетото лице.

Иначе това с картинките и комиксите не го разбрах...и него го няма в Наредбата май...


Изпращането на стоките до адреса на собственика и конкретно до самия собственик не отговаря на определението за дистанционна продажба. Те ще се продават впоследствие, а не се изпращат от страната в качеството си на вече продадени стоки на лице от ЕС.
И аз мисля като GALIANAH , че става дума за място на стопанска дейност в Германия и следва да се обърне внимание на чл.6 ал.3 т.3 от ЗДДС .

Защото осчетоводяваме счетоводни разходи, които не са данъчно признати - единият път имаме разход, а втория / в ГДД / имаме увеличение на финансовия резултат.

трябва ли да си ги изчисля година по година лихвите и да ги осчетоводя като намаля печалбата за минали години или трябва всичко в текущата година?
Сигурно имате предвид осчетоводяване в 122, а аз имах предвид прилагане на чл.75 и корекция на ГДД. Каквото и да изберете - 122 или на разход и увеличение на счетоводния резултат ефектът ще е един и същ.

Тоест да разбирам,че дори и след една година да беше потърсено това обезщетение, периода си е от средата на септември до средата на октомври и при всички случаи щяха да се правят корекции?
Сама сте си отговорили благодарение на подсказката на Марпан. :smile1:

Въпросът ми е такъв- трябва ли да си ги изчисля година по година лихвите и да ги осчетоводя като намаля печалбата за минали години

И като направите това да ги посочите и в увеличение в ГДД като данъчно-непризнати разходи - има ли смисъл ?
Същият ще бъде ефекта като си ги осчетоводите за 2019.


със същите като на вече подадената за съответния месец
:good:

Прочетох цялата дискусия, но не разбрах изравнителните  вноски къде отиват

Къде искате да отидат ? Не и в персоналния регистър, който е за авансово внесените осигуровки. Отиват чрез ГДД и Т1 и Т2 в системата на НАП и НОИ. При пенсиониране се вземат предвид. Пазете си подадените декларации.Но необходима ли е регистрация по ЗДДС, ако онлайн магазинът ми има само профил в Facebook/Instagram, но не се рекламирам там, не получавам фактури за рекламация?

А пари получавате ли ?

В самото начало на питането не ставаше въпрос за невъведени в действие активи. Отговорите касаеха въведени в действие активи, които вече не се използват в дейността на фирмата. Почти в края пишете, че тези активи не са въведени в употреба. За невъведени в употреба активи ЗКПО е ясен - иска се документ за въвеждането им в употреба, за да се начисляват данъчни амортизации.
СС 4 " казва " за счетоводните амортизации следното :
" 6.1. Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба. "

Често този актив макар и невъведен в употреба е консервиран с оглед  негово бъдещо ползване. Консервиран ли е или не е  при вас ? Имате и счетоводна политика - тя какво казва по въпроса ?
Може да купя актив и да го консервирам докато реша да го ползвам - нямам счетоводни амортизации. Може и да не постъпя така - да го въведа в употреба и просто да няма работа за неговото натоварване - начислявам амортизации. Друг въпрос колко удачно е да се занимавате с разлики в ДАП и САП.
Само с питане без някакъв анализ на различните ситуации и най-вече с оглед обстоятелствата при вас не става .
Успех !


Миксерите за които става въпрос за закупени и стоят на склад не са въведени в експлоатация ,но са заведени като ДМА  и затова не мога да преценя дали да начислявам амортизации.

Не при това положение.

А условие за анулирането на документ е и трите екземпляра да са при издателя ...

Или да се направи Протокол по чл.116 ал.4 ЗДДС за анулиране при вече включени в регистрите документи.

Извеждането от употреба става чрез консервиране на актива. Както и Маграт е посочила това се прави за период не по-малък от 12 месеца.
http://balans.bg/8291-konservirane-na-aktiv/
https://ekspertis.bg/document/view/qanda/133865/0/


Данъчни облекчения и преференции по ЗКПО

Не намирам някакво основание за ползване на данъчни облекчения - по-скоро направеното се доближава да социален разход с последващите плащания на данъци за социални разходи. Не мисля, че става дума за някаква задължителна по нормативен документ застраховка или не е така ?

Тоест на база на майчинството което съм получавала?

1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете,  - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2.  за времето на за бременност и раждане, - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица

Да, ако има 50 и над 50 % степен на инвалидност и вече не е ползвал данъчното облекчение за други доходи. :smile1:

А защо няма издадена фактура от този доставчик / не авансова / ? И защо е издадена авансова без да има плащане ? Последната си е направо неправомерно издадена - тя си е  за анулиране. И все пак имате реална доставка на материали, която не е документирана, но счетоводно поне нямате отражение на този пропуск.

Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 444

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook