Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 60
Старите майстори са работили от Гергьовден до Димитровден. Та значи е сезонна. Само дето сезона на морето е от Димитровден до Гергьовден :)

ПП Не смятам, че чл. 114 е най-подходящ за общ работник в строителството, нито че дейността е сезонна.
И аз се зачудих. Работя в строителна фирма и при нас не се води "сезонна работа".

Защо не ползвате договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 - до завършване на определената работа?
Строителството сезонна работа ли е?

Не забравяйте две неща
1. В ТД трябва да посочите разпределение на работното време в рамките на деня за всеки договор.
2. По договора за доп.труд. изменение в РВ, въвеждане на СИРВ или друго - само по взаимно съгласие, т.е. винаги с ДС.
:good:

Благодаря Ви!
Пуснах го вече на два договора по четири часа.

Ако до обяд работи с багера, а след обяд шофира- да, но ако не е така - няма да свърши работа.
Толкова ли не можете да напишете нова длъжностна характеристика?
Мислите ли, че като променя длъжностната характеристика, при една проверка на пътя от ДАИ или при едно ПТП няма да има проблем, че не е назначен като шофьор? Аз мисля, че ще има.


Мисля, че на 2 договора по 4 часа ще ми е най-чистият вариант.
Благодаря още веднъж!


Е разбира се, че със заповед.
Вие ТРЗ-то ли сте?
Да, колкото и да Ви учудва това!
Тепърва започвам да се занимавам с този вид работа, а конкретно този казус ми е напълно непознат.

п.п. Ако знаех, нямаше да питам, нали?  :smile1:

Благодаря за отделеното време на всички!

л. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може при производствена необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Промяната по предходната алинея се извършва в съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или служителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да възложи на работника или служителя работа от друг характер, макар и да не съответствува на неговата квалификация, когато това се налага по непреодолими причини.
А, това става със заповед ли?

При ПТП /не дай си боже/ ще има проблем, ако длъжността не е шофьор.
Освен това, ако по длъжност не е шофьор, при проверка ДАИ ще искат пълномощно за шофиране на автомобила
Една вътрешна заповед за управление на товарните автомобили, дали би свършила работа?

Благодаря!
Ще го назнача като багерист /това искаме да му е основното задължение/ и в длъжностната ще запиша, че по нареждане на Управителя или Ръководителя на обекта, при необходимост и при липса на работа като багерист, лицето ще има право да управлява товарните автомобили на фирмата, ако притежава необходимите категории за това.
Как мислите, така става ли?
При една проверка на пътя от КАТ или ДАИ, дали ще имаме проблем?

Здравейте!
Вариант 1: Възможно ли е да назнача на по 4 часа едно и също лице, в една и съща фирма, на длъжност багерист и шофьор?
Вариант 2: Багерист на 8 часа и пак да кара камион.
Лицето има нужните категории за багерист и шофьор.
Целта е като няма работа за багера - да кара камион с тахошайба.


Аз смятам стажа с тукашния калкулатор където задавам първият неработен ден за лицето - 20.06.2016г. Предполагам калкулатора го смята до 19.06.2016?
Аз искам само УП2 да издам, без УП3.
В УП2 като крайна дата се пише последният работен ден /последен ден в осигуряването/, т.е. във Вашият случай е 19.06, а не 20.06.
В УП3 се пише датата, от която лицето вече НЕ Е на работа, т. е. във Вашият случай 20.06.

Как успяхте да игнорирате грешката при сертификата?
Никак! Просто се зареди. В момента пробвах и пак става.

Моля пишете, от вчера 21.06,2016 има ли някой който е успял да подаде ГФО в Търговския регистър с електронен подпис?
Ние успяхме вчера - 21.06.2016! Направо си беше голям късмет.

"Когато временната неработоспособност е поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест и е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни"
 http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13

30 април - събота /работен ден при Вас/ е официален почивен ден /Великден, както и 29 април/ и май от там идва този проблем.


Според мен трябва да се сключи чл.111 във връзка с чл.114, защото водещото е втория договор. Като в ТД трябва да си опишете кои дни ще работи.
Аз също така мисля!  :good:

Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 60

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook