Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 14
Здравейте, във връзка с публикуването на отчетите с електронен подпис, би ли било проблем, ако подписа е ЛИЧЕН, на управителя? До сега винаги съм използвала фирмен подпис, но не успявам да намеря информация при подписване с личен подпис на Заявителя?


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните:

...............

(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.

ал.4 не означава ли, че след приемане на декларация с код корекция, може да се подаде нова само с код корекция или код заличаване?

Виждам регламентиран срок само за корекция в посока намаление, някъде посочен ли е срок за нова редовна декларация в увеличение? Ако я пусна без уведомление, това би ли имало някакви последствия?
Важно ми е да съм сигурна, че не съм в нарушение. А ако съм, какво точно.

Благодаря!
А това, че вече има подадена коригираща декларация за същия период няма ли да е проблем?

Здравейте,

Допуснала съм голяма глупост при декларирането на ДОД.
Подадена Д6 за ДОД по заплати м.11 , изплатени м.12 - период 12/2014 (500,14)
Подадена Д6 за ДОД по заплати м.12, изплатени м.12 - период 12/2014 (514,13)

Наложи се корекция на Д6 по заплатите за м. 12 и пуснах коригища Д6 - период 12/2014(509,13)

Тогава не съм съобразила, че тази коригираща ще замени и двете подадени с период 12/2014 декларации, а не само едната (както исках).
В резултат - в системата на НАП е останало само задължението от 509,13 лв.

Моля за помощ! Мога ли да пусна сега редовна Д6 само за данъка за 500,14лв.
Тази сума си е платена и стои като надвнесена :(
Какъв е срокът за Д6 в увеличение?


Здравейте, тъй като темата отново е била дискутирана, бих искала да отбележа, че в наредбата се цитира "пощенски парични преводи", които обаче доколкото знам са т.нар. наложен платеж по пощенски пратки (което е различно от куриерските услуги), и за тези преводи Еконт например издават "Разписка за пощенски паричен превод" (не съм сигурна, че точно така се казваше документа). Ние лично издаваме касови бележки за наложените платежи и търсим касови бележки, когато сме получатели (смятам, че е най-чисто). А счетоводно се минава през разчетна сметка до постъпване на парите в касата или банковата сметка.

При услуга към трета страна влиза в колона 23, нали така?
Съответно без VIES.

Стигнах до колона 23 в дневника за продажбите, но се разколебах къде е мястото на изпълнение на доставката .... :(

Клиентът иска фактурата да е без ДДС на основание чл. 21 ал. 2. Обикновено го пишем по чл.31 т.3, но този път настоява да бъде чл.21.
Опитвам се да се уверя, че това е вярно и за нас.
Защо услугата да е с място да изпълнение територията на страната. Корабът "постоянен обект" ли е?
Или има друго основание да се счита така?

Здравейте,

Трябва ли да се начисли ДДС при услуга, извършена на кораб, собственост на фирма от трета страна, която услуга се извършва в българско пристанище?
При проверка в kik-info се получава следният резултат:

"Мястото на изпълнение на доставка е извън територията на България.

Съгласно чл.86, ал.3 не се начислява ДДС в България при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Задължително трябва да се включи във фактурата основанието за неначисляване на ДДС.

Примерен текст за фактура:

Доставката не подлежи на облагане с ДДС в България, съгласно чл.86, ал.3 и във връзка с чл.21, ал.2. Обратно начисляване.
The delivery is not a subject of VAT taxation in Bulgaria in accordance with art 86, par. 3 in connection to art.21, par.2. Reverse Сharge."

Колебанието ми е счита ли се получателят (собственикът на кораба от трета страна) за данъчно задължено лице по ЗДДС? И как точно това лице ще си начисли ДДС ("Обратно начисляване")?
Как се отразява такава доставка в Дневник продажби?


 

Благодаря за отговора! :)
Не искам за 20лв. да си създам излишно напрежение за в бъдеще.

Да побутна малко темата ... моля за съвет ...
Да чеквам ли възстановяване? Какъв е опитът Ви с това? Ще доведе ли то до проверка/ревизия?

Здравейте,

Иска ми се да "сверя часовника" с Вас:
1. СОЛ - пенсионер, без доходи от дейността или други доходи - подава ли ГДД? Според мен не е необходимо.
2. СОЛ+доходи от ДУК и трудови правоотношения - подава ли? Мисля да подам, тъй като съм срещала мнения, че след това има проблеми при заверяването на осиг.книжка.
3. СОЛ + ДУК + личен труд - подавам задължително. Но тъй като личен труд е плащан само 10 месеца излезе данък за възстановяне ... който е незначителен, но го има. Ако не чекна възстановяване и не посоча сметка, по която да се преведе, какво ще стане с този надвнесен данък? Остава ли той по партидата на лицето и мога ли по някакъв начин да приспадна от нещо?

Третият въпрос ме мъчи най-много ...
Благодаря предварително на отзовалите се ;))))

А кога е пристигнала стоката?

И аз да затвърдя ...
За данъка за м. Декември при подаване с ел. подпис за период посочваме Януари-Януари 2014г.
Отмятаме ли, че не е необходимо подаването на Д1 - не се прилага чл.2 ал.4 от Наредба Н-8?


Здравейте,

Смятам да подам вече обр.1 и 6 , като обр.6 ще го подам съгласно дадения пример 1 от Становището на НАП - изплатени заплати 27.12.2013 и тогава заедно в една декл.6 и осигуровките и ДДФЛ - поне за декември да не си усложнявам работата .За месеците от 01.01.2014 ясно, че ще са две колоните в обр.6........има време за тях.

Подаваме Д1 и Д6 на 22.01.14 код 5 и  дата на изплащане 30.12.2013г.
Плащаме осигуровките и данъка на 22.01.2014г.
Попадаме ли в някакво закъснение по отношение плащането?

Греша ли някъде? Как практикувате със заплатите Декември месец?

 :wave:

По темата:
Искам да изплатя заплатите за Декември през м. Декември (на 30.12.2013).
Какви ще са сроковете за Д1, Д6 и плащането на осигуровките?
Мисля да пусна всичко на 30.12.2013. Правилно ли е?

Втората ми питанка е за гражданските договори:
Изплатен граждански договор м. Декември - пак на 30.12, какъв е срокът за Д1? И мога ли да се възползвам от промяна в Наредба Н-8, където е уточнено, че Д1 не се пуска за лице, което на друго основание е осигурено от максималния праг (нова ал.10 в чл.3).

Благодаря предварително :)))

 

От другата страна по протокола, която ще го прави.
За мен не е необходимо, тъй като няма промяна в данъчното задължение, но искам да съм сигурна.

Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 14

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook