Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 30
И аз така мислех ,но не бях сигурна защото отдавна не съм правила такива изпълнения.Но когато има ресторант  и строителство е неизбежно.Още вендаж благодаря за навременния отговор

   Може ли  да се сключи договор  със лице рано сутринта в 8,30 и в девет часа  да има уведомление от НАП. или сключен 23 и справката т НАП да е от  дата 23


 Колеги застрахователен агент  -самоосигуряващо лице  е избрало да се осигурява на 750,00лв. /или хиляда лева  доход след приспадане на  нормативните разходи остава 750,00./Но в месец март. сумата е голяма и то иска  да  се осигурява на повече за да не до внася   СО след попълване на ГДД. Може ли така или трябва да се осигурява на 560,00 и в края на годината да направи изравняване.

Много Ви благодаря.Дори в НАП не ми дадоха точен отговор.Според тях надробих една каша,като мислех,че тяхното указание е вярно.Върнаха ми записите и го направех по Вашите указания.Всичко е точно.Стана ми ясно какво се получава.Още веднаж много благодаря.Зная,че мога да разчитам на Вас.

 Колеги имам следния казус.Късно представен болничен при 2-ри ТД.Правя корекция  в Д1 на лицето. Д6 е в намаление на СО и УПФ и в увеличение на ЗО.
 Въпроса ми е следния. Д6 подавам корекция само в първа колона с новите стойности,независимо ,че ЗО са в увеличение.Във втората колона  не подавам за данъка тъй като той е непроменен защото касае ДОД от месец 02 и остава същия.

За наем на спортни салони в училища

 Колеги никой ли не може да вземе отношение.

  Колеги спортен клуб няма стопанска дейност.В края на годината остава кредитен остатък в с-ка 125 Резултат от дейността  хиляда лева. А в актива на баланса са внесени депозити около хиляда лева.Но в баланса няма резултат от дейността,а печалба.Но то не е печалба.До сега съм нямала остатъци но тая година с тия депозити.Ако някой може да ми помогне .В ОПР има резултат от дейността

  Правилно не е нито стока нито услуга.Това е вид комисионни за достигнати обороти.Според мен трябва отделна фактура която ще дойде в приход 411/709. и договор  в който да се вижда   при достигнати определени резултати какъв бонус се полага. Не  виждам нищо нередно за непризнаване на приход на едните и разход на другите.Но това е мое мнение.

Общите разходи ги разпределяте на база на приходите от стопанска цел и приходите от не стопанска дейност.Изпращам Ви примерна таблица.Ако костюмите са 800 лева как да ги разпределите.

Приемането на работата м.Март.Тогава е и плащането.Само договора е във Февруари.

  Колеги правилно ли е договора да е сключен  в месец 02 ,а сметката за изплатена сума в м.Март. И следва подаване на Д1 и Д6 в м. 04 и справка чл.55 също в м.04

 Щом сдружението не е извършвало стопанска дейност не подава данъчна декларация.

 Според мен  е разход за 2019.Защото Вие плащате  труда на одитора ,а трудът е в 2019г.

 За мен е в машини. Но на мен по ми е интересно осчетовояването на продажбите ,изписването на материалите,кафе чашки чай и др. Като апарата извеждана бройки и суми.


 Колеги може ли работодателя да прекрати ТД  след изтичане отпуска по майчинство по чл.328 ал.1 т.3 -при намаляване обема на работа ,като преди това и е пуснал предизвестие 30 дни.Или пример.до 22,11,2018 вкл.е в отпуск по майчинство.На 23,11,2018 е на работа и от 26,11,2018 да е освободя, като предизвестието  е от дата  27,10,2018г.

 Ако имате  работеща фирма ,не ви се полага обезщетение от борсата.

Т.16 1 е отработени и други дни с осигурителни вноски или платения отпуск.Колкото до предизвестието той е длъжен да го спази или 30 дни ако не е уговорено в договора друго който срок не може да е повече от 3 месеца чл.326 ал,1.Може да не спазва предизвестие ако -погледнете чл.327 от КТ

Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 30

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook