Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 112
Това, че лицето няма ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, не означава, че няма ПРАВО НА ОТПУСК. 2 различни неща са.

Разбира се, че не е правилно.

Това не е въпрос до нас, а до юристите...

Не, Д1 се подава за пълен месец, освен ако не сте пуснали окД-5 за прекъсване и възобновяване на дейността за срока на болничния.

Не трябва да има задължения към датата на подаване на декларацията.
Как я подадохте, с ПИК?

Те някои възнаграждения са наречени допълнителни, защото са... допълнителни :))

Не съм данъчна. Просто се дразня на неща, които са прости, а стават сложни заради нежеланието на някои колеги да се образоват. После остава за нас да мислим кое и как да оправяме, все едно ни е малко другата работа.
В допълнение, НАП има всичките претенции към СОЛа, защото задължението за внасяне на осигуровките е негово. Дали това някога ще се случи е съвсем отделен въпрос.

А, то това даже не ви е за първа година? Не ги оправяйте нещата, продължавайте така, пък НАП като ви проверят някой ден им обяснете, че така си го правите :)

Аз не ги разбирам и тези колеги, които не си търсят информацията. Първият ми въпрос в тези ситуации е какъв е статуса на лицето... И после обяснявам, че на СОЛове бележки не издаваме :)))

Това е трябвало да се оправя през годината, не сега. Редно е вие да си попълните коректно декларацията, а фирмата да си направи корекциите /което се съмнявам, че ще се случи/. Иначе можете да впишете цифрите в прил. 3 и не попълвате доходите в Т1 и Т2, но е много некоректно...

Идеални сте значи.

Може да си избере доход между 560 и 3000. То затова е избираем....

Аз пък не разбрах къде е осигурен... :)

(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на предходните алинеи, след срока по ал. 4 задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

Да, разбира се, че само за лицето.
В инструкциите към Д1 нали има информация кой код се попълва - погледнете ги

Попълвате цялата Д1 с коректните данни и я подавате, с код Корекция.

Разумно е да си намерите счетоводител и да преговорите всичките тези неща с него/нея.

На броя месеци, през които има отработен поне 1 ден.

Няма 306 в падащото меню, защото възложителите не издават СБ с този код.
306 предполага лицето само да си декларира доходите, а не да попълва таблицата и да пренася.
При положение, че лицето не е СП, попълвате таблицата с код 307 и не ви касае ни най-малко какво са писали в справка по чл. 73

Да, ако отговаря на изискванията по КСО.
Разбира се, че трябва да има поне 1 ден отработен, иначе как ще докажете, че трудовото правоотношение е възникнало?

Страници: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 112

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook