Страници: [1]
Здравейте, моля за вашата помощ.
Фирма регистриране по ДДС извършва облагаеми и освободени доставки (застрахователни услуги). Оборотът на облагаемите услуги е около 3%. Досега не е изчисляван коеф. по чл. 73 и не е правена годишна корекция на ДК. В тази година има осчеотоводени покупки с право на ПДК в м. януари. Освободени доставки има всеки месец. Въпросът ми е дали оттук нататък да осчетоводява покупките с право на ЧДК или да продължа с ПДК и нкарая да взема операция на база коеф., който получа и да коригирам ДК. Имам ли право покупки, които се използват само за освободените доставки да ги осчетоводя направо без право на ДК и да отидат в колона 9 в Дневника на покупките? Съответно с ЧДК всички ли следващи покупки следва да бъдат осчетоводени, или само тези, които се отнасят и за двата видя приход (облагаем и освободен), а тези които са само за благаеми доставки с ПДК.
Благодаря!

Страници: [1]

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook