Страници: [1]
Сега след измененията в Наредба Н 18, как ще се възприеме издаването на фактура в брой с много касови бележки! Пазарувано през месеца и фактурирано наведнъж?

Вариант е и като допълнително възнаграждение.
Да но това ще оскъпи още повече извършеният разход. Предвид, че дарението е освободено от ДДС означава ли, че имаме основание да си приспаднем ДДС по фактурите?

Дружество участва в телевизионно предаване с цел реклама! Във връзка с това ще извърши разходи за подаръци на свои служители. Поради това, че подаръците ще са за част от персонала разхода не може да се третира като социален. Съгласно чл. 26, т. 7 от ЗКПО ще се определят като дарение /непризнат разход/ тъй като не попадат като изключение съгласно чл. 31 от същия закон! Правилно ли е разсъждението, моля да споделите опит или е възможно да се третират и като представителни разходи! За всеки подарък ще има фактура издадена на името на дружеството!

Страници: [1]

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook