Страници: [1]
Ще ви бъда благодарна ако подскажете с нормативно основание, че надвнесения данък не е признат разход. Аз не успях да го намеря в ЗКПО. А относно данъчния кредит, то е ясно, че е до размера на българскя данък. По-скоро изпитвам колебания как да определи финансовия резултат от другата държава.
Наталия Петрова

Благодаря за коментара, но той предизвиква в мен два допълни въпроса:1. Ако е двойно данъчно облагане, къде отива СИДДО тогава и 2. На какво основание не е данъчно признат един платен и невъзстановим данък, след като той намалява активите на дружеството. Аз лично го третирам като аналог на данъка върху разходите и никъде не намирам тект, че с такъв разход се увеличава данъчня резултат.
Наталия Петрова

Привет на всички, моят казус е доста специфичен, ще се радвам ако се включите със съвети и практика:
Българската фирма изпълнител Х има договор с индийска фирма-възложител Y да извърши тестване на нов продукт, като изследването се прави в България.
По договор X  издава два вида фактури към възложителя Y- едната е месечна такса по изпълнение на договора, а другия вид - е префактуриране на разходи,които са направени от Х тук в България, като например- плащания на куриерски фирми, преводачи, транспортни и други. Тези разходи се отчитат в счетоводството на дружеството X по икономически елементи и префактурирането им на практика ги елиминира от финансовия резултат на дружеството.

Индийският клиент Y, съобразявайки се с местното законодателство приема,че услугите на X се класифицират като "технически услуги", удържа данък в размер на 10.3%. и превежда по банка остатъка по фактурата. За удържания данък получаваме документ от индийските данъчни власти.
Част от  обработката на данните е възложена на подизпълнител от Индия-фирма Z.
При попълване на годишната данъчна декларация по ЗПКО, в Приложение 2- доходи от чужбина, дружеството ползва данъчен кредит за платения данък в чужбина, като прилага метод на данъчния кредит (съобразно СИДДО)
Въпросите са:
- Kак следва да бъде изчислен данъчния финансов резултат от Индия- Брутният доход от Индия следва да се намали с: А)  разходите, които X прави в България по този проект; Б) разходите,които прави в Индия (плащания към подизпълнителя Z) или В) общо с разходите в България и тези в Индия.
- Удържаният данък в Индия във всички случаи е повече от ползвания данъчен кредит. Следва ли остатъкът от надвнесения данък да бъде осчетоводен като разход на дружеството X, при положение, че той е невъзстановим и на какво основание?
Благодаря

Страници: [1]

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook