Страници: [1] 2
Всяка година правя график. В отделите се разбират помежду си кой кога иска да ползва дните си. Дават ми всичко в писмен вид, сглобявам гафика по месеци/в екселска таблица  всеки месец ми е отделен sheet, включващ целия персонал/ като следя дали е покрит минималният брой хора в отдел, ако не е - връщам да се доразберат. Дрязгите обикновено са за дните между Коледа и Нова година. Някои колеги имат по-специфични задачи и си имат точно определени заместници. Следя  техните дати да не се засичат. Винаги сме отворени за промени в графика, не е имало случай колега да иска  да ползва отпуск и да не му е разрешен такъв. Графика улеснява много нещата,няма сръдни и скандали, а и работа върви без проблем.

Здравейте, използвам тази тема за да не пускам нова. В края на март имам лице, което придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако успея да връча предизвестието в деня на навършване на годините и месеците, то предизвестието ще започне да тече от следващият ден, който е почивен. Проблемът ми е, че предизвестието изтича в почивен ден/събота/, съответно мога да го прекратя в понеделник, но с каква дата. Неделната или считано от понеделник. Винаги в предизвестието по чл.328, ал.10 пиша от коя до коя дата тече предизвестието и от коя дата договора ще бъде прекратен. Сега седя и умувам какво да пиша.Очаквам проблеми от това лице. Първо очаквам че в деня на връчване на предизвестието ще излезе в болнични или пък ако е на работа може да откаже да го подпише. Как се процедира в такава ситуация.

Никаква глоба няма да плати работодателят за повече от 20 дни платен годишен отпуск. Имаме минимум от 20 дни, от там нагоре е въпрос на договаряне - колективно или индивидуално./чл.156а КТ/
Глобата е защото не са спазили разпоредбите на чл.155, ал. 2. Това е нещо съвсем различно.

Имам вече 3 подадени декларации по чл.22, ал.8 от ЗДДФЛ - със старата бланка. Вчера са качили новата, но нали отпадането на декларацията от другия родител е от 2019 година. Сега съм в шах с пешката и се чудя какво да правя. Данъка го изравняваме декември и облекчението ще се ползва в този месец /бюджетна организация/. Коя от двете бланки да давам на колегите да попълват. :hmmm:

Първосигнално и аз реших, че ще деля на 8 часа, но после се зачудих защо част от периода е дадена така, друга част в години и месеци. Реших да попитам тук, защото може някой да се е сблъсквал с подобен случай.

Здравейте, за пръв път се сблъсквам с такава ситуация. Ще назначавам на трудов договор лице, което си е загубило едната трудова книжка. Стажа в книжката е бил към една фирма/която е обявена в несъстоятелност/, лицето се е обърнало към НОИ и има издаден документ - образец  УП13. Трудно ми е да се ориентирам в този документ. Няма общ сбор на трудовия стаж. Има два по-големи периода един от 5 години и 3 месеца, вторият е за 2 години и 10 месеца. Цялата останала информация е посочена в часове. Например от м. 05 1985 до м.5 1985 г. 187 часа, за същият месец е посочен 1 ден болничен. Месец юни 1985 е със 127 часа и 5 дни болнични, месец седми 1985 г. 93 часа и 4 дни болнични.1985 и 1986 година са разбити по този начин. Лицето ще бъде назначено на длъжност чистачка, така, че ние ще признаем за клас целият трудов стаж, но аз се чудя как точно да превърна тези часове в дни. Нямам данни на какъв договор е работила, не знам на колко часа е била назначена. Някой сблъсквал ли се е с подобен случай и може ли да ми даде насока как да процедирам.

Аз днес случайно разбрах в каква каша сме. Синът ми започва работа и минах да питам само в университета ли трябва да подаде декларация, че ще бъде осигуряван от работодател или трябва да се подава някаква информация и към НАП. Една много любезна служителка каза само към университета, ако прекъсне работа пак трябва да ги уведоми. Каза чакайте да погледна данните  и ме застреля, че се води август и септември без здравно осигуряване. Обясних ситуацията , тя ми каза за корекцията и аз тръгнах. Реших, че ще е с ПИК-а, но опция за корекция няма. Май ще скачам в дълбокото с нова и ако тръгнат да налагат глоба ще обжалвам. Спрямо устната информация дадена на децата аз съм действала коректно и своевременно. Не ми се мисли колко още негови съученици са в същото положение. Отделно, че вече съм платила за три месеца, а той дължи дефакто за два, тоест има надвнесени здравни осигуровки.

Синът ми е студент, през 2017 година с ПИК подаде декларация обр.7 за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски за  месеците юли, август и септември. Като дата за възникването на задължението е посочена 1.07.2017 г. Декларацията е подадена в срок, отговор от обработката, че е приета. Здравните осигуровки са платени. На пръв поглед всичко е наред. Да ама не. Училището е подало информация и за месец юли 2017/ а на децата бяха казали, че ги осигуряват до 30 юни/, тоест подадената декларация е невярна - трябва да е с начало на възникване на осигуряването 01.08.2017. Платените пари си висят и не се засичат с декларацията. Трябва да се коригира декларация 7, но как да стане това. Влязох с ПИК - не виждам опция за корекция на подадената декларация. Ако подадем нова, то не подлежим ли на санкция - как да подам период на осигуряване от 01.08.2017 г. с дата от май 2018 г.?
                                                                                   
                                                                                         

Здравейте, имам колежка, която е в отпуск по майчинство. Има граждански договор през 2017 към една институция, получената сума е под 400 лв. Удържан ѝ е данък и осигуровки.
Помоли ме да и попълня данъчната декларация. Питах я дали бащата на детето е ползвал данъчното облекчение за деца, каза че не е. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи - при нея сумата е малка, но надвишава 200 лева, тоест ще може да ползва облекчението ако ми представи попълнена декл. по чл.22 в от ЗДДФЛ. Тези които ползваха облекчението при работодател представиха и декларации, че нямат задължения. Тя трябва ли да прилага такава към декл. по чл.50 от ЗДДФЛ?

А дори и ИТ да ви разреши, може да заведе дело и съда да ви го върне. Най-често при такива дела се отсъжда в полза на работника. Каквото и да правите документите ви трябва да са изпипани до съвършенство, консултирайте се с много добър адвокат по трудово-правни отношения.

За да не отварям нова тема, ще попитам в тази. Имам работник в продължителни болнични, на негово място сме назначили друг работник до завръщане на титуляра, но за него този договор е за допълнителен труд при друг работодател, тоест в НАП съм го подала с основание 11. На титуляра в края на месеца му изтичат последният болничен. Подава заявление, че иска да бъде освободен от работа по чл.325, ал.1, т.1 на първия работен ден след изтичане на болничните. Ще му прекратим договора, но се чудя дали на неговият заместник мога да пусна допълнително споразумение с промяна на основанието само - вместо на основание чл.111 и във връзка с чл.68, ал.1, т.3 да е с основание чл.111 и във връзка с чл.67, ал.1, т.1 и да не подавам уведомление в НАП, защото всичко останало си е същото. Записът на уведомлението към НАП ще е един и същ - основание 11 и без посочена дата за прекратяване на договора. Или по чисто ще е да го прекратя и пак да го назнача.

Ами и 10 фирми да обиколи и да си пусне по 1 месец неплатен отпуск във всяка, то накрая ще му признаят само 30 дни от тях. За справка КСО, чл.9, ал.2.
Може да ползва неплатен отпуск независимо колко е работил и дали има платен отпуск за ползване - чл.160 от КТ.

Винаги съм изпращала писмо за това, че сме изпълнили предписанията, а те винаги на по-късен етап идват и проверяват на място дали е така и то става въпрос за дреболии.

На какво основание работодателя ще му откаже да си пусне платения отпуск и ще го принуди да ползва неплатен? Чакате решението на Телк, ако пише, че не може да работи и нямате подходяща длъжност ще трябва да искате разрешение от Инспекция по труда за прекратяване на договора.Ако фирмата е под 50 души персонал не е нужно да имате места за трудоустроени, ако е над 50 вижте раздел III от КТ чл.315.
 Имахме случай като вашия. В решението не беше уточнено, дали лицето може да работи. Писахме до ТЕЛК, отговора беше, че не може. Искахме разрешение от Инспекция по труда, становище от фирмата ни по трудова медицина, представихме отговорите им на синдикалната организация, на която лицето беше член. Получихме и тяхното съгласие. Прекратихме договора, лицето заведе дело, оспорва решението на ТЕЛК пред НЕЛК, те без преглед решиха, че лице с  89% инвалидност може да работи и съда ни върна лицето на работа. Докато траеха делата лицето ни прати проверки откъде ли не. Все още си "комуникираме" с Комисия за защита от дискриминация, така че най-добре да се консултирате с адвокат и да внимавате да не нарушавате разпоредбите на КТ, защото ние при всички спазени законови процедури имахме доста проблеми.

Предстои ми да назнача работник на 4 часа. Има си основен работодател, при нас ще е на втори трудов договор.
Според НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, ал.1, т.4 -  документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; не би трябвало, защото и в момента работи, но се чудя, дали не тълкувам грешно текста.

Работодателят не може да му пусне предизвестие по чл.328, ал. 10, докато лицето не навърши изискуемият стаж и години.
 Ако му връчат предизвестие по друг член, вече ще бъде късно. Връчат ли му предизвестие докато е на работа после и да си взема отпуск или болничен полза никаква.
Няма как лицето да изкара в отпуски и болнични оставащите 6 месеца за да не може работодателя да му връчи предизвестие.
Надявам се, че работодателят ще бъде коректен и няма да ощети лицето, ако това все пак се случи може да заведе дело.

Ходих до НАП миналата седмица, най-вече заради колежката, на  която кода по НКПД беше тотално объркан. Къде са блели преди 15 години не знам, но исках да разбера трябва ли да я коригирам. Отговориха ми, да подам уведомленията с актуалните кодове по НКПД и КИД и да не се притеснявам. Така и направих, попълних си уведомленията, програмата ми генерира един файл и го метнах с електронния подпис. След около 5 минутки вече имах отговор, всички са приети. Този ангажимент ми отпадна.

Разпечатах си справка за действащите трудови договори в НАП и осъзнах, че ще имам голям проблем. Заради многобройните промени в НКПД  колегите, които са назначени преди 2004 са с четирицифрени кодове, кода по КИД също е различен от сегашния.
Имам една колежка, на която тотално е сгрешен кода по НКПД - според този с който е подадена работи професия, която е на светлинни години от нейната. Утре мисля да отида до НАП, но ако някой се е сблъсквал вече с подобни проблеми, моля да сподели как се е справил.

Моите са в папка. Всяка година започвам от № 1, но си имам отделна тетрадка, където си водя записки: Напр. ГД № 1 -сума 200 лв, изплатена на 20.06.2017, Сметка за изплатени суми № ....., служебна бележка №.... , ДОД - 15 лв.
Така си следя номерацията за сл. бележки и хонорарните сметки и по-лесно си оформям справката по чл.73.


Страници: [1] 2

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook