Страници: [1] 2 3
Последно детето тази година ли е родено или 2018г.
Защото ако е 2019г. отпускът за гледане на дете до 2 години не виждам защо сега ще го въвеждате.

Стил е много прецизна програма, така че си уточнете датите. Също може да ги проверите в сайта на НОИ. Аз досега не съм имала разминаване.
Защото до август 2019 беше в отпуск от 135 до 410 дни. Август месец е пуснат отпуск за отглеждане на дете до 2 годишн възраст. Както казах в Стил е заложена отпуската за отглеждане на дете до 2 годишна възраст да не е повече от една календарна година.
Също така за корекция на Приложение 10 ок, но няма как да го направя. При въвеждане на нов период, програмата генерира ново приложение 10 за новия период.

Всичко е прието от НОИ. Просто сега като искам да  оправя датите, проблем ли ще е ако има 2 приложения 10, а не едно с целия период?

Единственото , което ми идва на ум е да пусна нова отпуска за отглеждане на детето до 2 годишна възраст за периода от 11.08.2020 до 20.08.2020 и да подам ново приложение 10. Това дали би бил вариант?

Не ми позволява да запаметя. Предполагам колегата преди мен, не е обърнал внимание и затова е подал  приложение 10 с дата до 10.08.2020.

Ето това е съобщението за период 376 дни

Разбирам, просто когато вкарам период, по-голям от една календарна година, програмата ми изписва, че периодът е по-голям от позволения (366дни)

Ами грешката е в т.5. Защото сте решили, че отпускът за отглеждане на дете до 2 години е 366 календарни дни. marpan по-горе ви е написала, че този отпуск е до навършване на 2 години на детето. Може да е повече или по малко от една календарна година. Бебетата не се вълнуват кога им е разпоредено да се родят :-).
Разбирам, но работя със Стил и програмата не ми позволява редакция. Щом вкарам датата до която е трябвало да бъде, ми излиза съобщение, че периодът е по-голям от разрешения -366 дни. Какви са ми опциите за корекция?

1.Първи болничен за бременност-45 дни
2.Втори болничен за бременност-9 дни
3.Трети болничен- 84 ( от датата на раждане на детето, детето е родено на 20.08.2019 ,т.е болничния е до 08.11.2018)
Общо 135 дни

4. Пускам отпуск за остатъка до 410 дни т.е 275 дни ( от 09.11.2018 до 10.08.2019)
5. Отглеждане на дете до две годишна възраст т.е  366 календарни дни ( от 11.08.2019 до 10.08.2020)
Всичко това е подадено вече, интересувам се къде е грешката, тъй като ситуацията е при заварено положение от колега. Програмата не позволява корекции и при кой докумевт е редно да направя корекция?

Здравейте,

Имам  служителка майка, която има болнични за бременност за 54 дни, следователно 84 дни майчинство. Следователно раждането на детето е променено и след  пускане на отпуска за разликата до 410 дни и след това за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, програмата изчислява 10 дни по малко. ( детето е родено на 20.08.2018, следователно отпуската трябва да е до 20.08.2020, но по програма го изчислява до 10.08.2020)
Като сумирам дните на болничните , те са 135 .
Въпросът ми е , при такъв казус, следва ли лекарят да издаде болнични за повече от 135  дни и как се процедира?

Здравейте,
Имам служител, който има издаден болничен лист от личния си лекар за периода 02.09-03.09. След това има нов болничен от 03.09-08.09 за хоспитализация и след това от 09.09- 13.09 за домешно лечение.
Интересувам се трябва ли да върна първия болничен да се коригира след като имам съвпадащи дати. Ако не, то тогава как би следвало да го въведа за подаване?

Здравейте,
Една фирма (А) има заем с фирма (Б). Фирма А, дава заем на фирма Б. Поради неплатежоспособност на фирма Б, фирма връща парите на фирма А. Имам тристранно споразумение и в основанието на фирма В е цитирано , че връща парите от името на фирма Б.
Искам да попитам самото осчетоводяване, на излизането на парите от банковата сметка на фирма В, как би било най-правилно да се отрази?

Здравейте,
Наскоро пристигна застрахователна полица от 2018 година, която е за период от 2018 до 2019 година. Плащането през 2018 година е отразено като разхжд без документ.
Как би следвало да третирам въпросната полица.
Обмислям , да призная разхода, който е за 2019 само ( 602/495), а относно плащането от 2018година- тази част , която е за 2018 да остане разход без документ , а останалата, която съм признала да е по 495.
Също така обаче, въпросната застраховка е за автомобил, за който не е ползван ДК и не се използва за дейността на фирмата...

Здравейте,
имам следния казус:
Фирма А плаща задължения по доставни фактури на Фирма Б,поради блокирана сметка на фирма Б.
Как би следвало да осчетоводя плащанията по банков пък във фирма А, и как би трябвало да закрия платените фактури във фирма Б.
Необходимо ли е да се прави някакъв протокол?

Може ли за съдействие , относно обосновката  ми?  До сега не съм имала подобен казус.

Обяснихте ли им откъде са формирани оборотите?
Абсолютно всичко обясних, имам набюдения, че всичко е на какъв служител попадаш.
Сега бяха абсолютно категорични , че трябва.

От НАП ми съобщиха щом са достигнати оборотите трябвало да я регистрирам по ДДС

Здравейте,

Според мен не е необходимо да се стартира такава процедура. Ако мястото на изпълнение на сделката е извън територията на България (на територията на Сейнт Винсент) не виждам основание, нито за регистрация по чл. 97, нито за задължителна регистрация, поради достигнат оборот.
Благодаря, аз съм на същото мнение, просто исках да  чуя и други гледни точки.

Здравейте,
Фирма , която не е регистрирана по ДДС, има издадена фактура за 200 000 лева за маркетинг услуги към фирма в  Сейнт Винсент. Интересувам се трябва ли да се стартира процедура за регистрация на фирмата по ЗДДС?

Проблемът е в това , че вторият работодател не е представил нещата така, както са.  Тъй като фирмата е подизпълнител, това ми мирише просто да се завъртят някакви пари и фирмата да си ги прибере. Уж ТД на 8 часов работен ден, 5 дни в седмицата, а накрая надник за 2 дни по 2 часа. Знае , че лицето е в болничен, знае че има постоянен договор.

А заплащането на ръка, без документ ? Реално тогава поне да си вземе възнаграждението по ТД. Вторият работодател е знаел за болничния и ситуацията. Задължително е в ТД да има посочено работно време и реално служителят с какво се съгласява. Нали е договор , едностранно подписано не го прави договор.

Страници: [1] 2 3

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook