Страници: [1]
Здравейте, колеги! Създадоха ни следния казус, за който търсим най-доброто и ненатоварено с данъци решение:
Българска фирма е проектирала свой продукт и инструментална екипировка за машини, с които да го произвежда. Инструментите са произведени в Китай. Част от ще останат на място в китайското производствено предприятие, за да изработва някои от елементите, влизащи в крайния продукт. Останалите инструменти ще се изпратят до контрагент на фирмата, производствено предприятие в Италия. Италианската фирма ще получава изработените в Китай части и ще завършва крайния продукт, който ще бъде закупен в готово за продажба състояние от българската фирма.
Собствениците на БГ фирмата искат да притежават инструменталната екипировка, да я заведат като ДМА на дружеството, за да могат да я преместват периодично при различни производители в различни европейски държави без да се налага да се произвежда нов инструмент.
При подобни ситуации с предоставяне на иструменти за производство от фирма в ЕС към български производител, първата се регистрира в БГ за ДДС цели, но това ще бъде много непрактично, ако периодът на предоставяне е само за няколко месеца.
Възможно ли е да се сключи договор за отговорно пазене с контрагента, при когото са инструментите с уточнения, че той ще използва тези инструменти само за продукти по наша поръчка?
Имате ли идея как ще се оформи сделката за инструментите, които остават в Китай, за да бъдат наша собственост, но на китайска територия?
Благодаря предварително за мненията!


Благодаря за разяснението, но то повдигна още повече въпроси и четене на няколко закона + СИДДО.. Направих си няколко заключения:
1. Лица, които са местни за друга държава и изпълняват трудовата си дейност там следва да се осигуряват в съответствие със законодателството на другата държава, т. е. не дължат социални и здравни осигуровки в България.
2. Когато доходите са от източник в нашата страна, то следва те да бъдат облагани в България в съответствие със ЗДДФЛ.
Следователно, наетите чуждестранни физически лица по трудови и извънтрудови правоотношения за извършване на дейност в друга държава членка, дължат само данък върху доходите.
Остава неизвестен за мен отговорът на въпроса, ако се сключва трудов договор с такова лице, с какви документи (освен договор) и съгласно чие законодателство следва да се сключи:
- ако е съгласно чуждото законодателство, то възможно ли е това без регистрацията на представителство на фирмата там?
- ако е съгласно нашето трудово законодателство, то не е ли задължително социалното и здравно осигуряване и куп документи, които те няма да могат да ми предоставят.

Здравейте,
Зададоха ми следния казус, на който бях готова да кажа "не" от първо четене, но все пак да се допитам до по-запознати колеги:
Българска фирма с немски собственик приема да извърши дейност на територията на Германия. За целта собственикът желае да си наеме строителни работници, граждани на Полша и Германия, които да свършат работата там и иска цялото нещо да се случи през БГ фирмата. Възможно ли е това да стане без фирмата да се регистрира за упражняване на дейност в Германия и, ако да, по какъв начин наемаме въпросните работници, които нямат ЕГН/ЛНЧ и др.
Благодаря предварително за отговорите :)

Здравейте, колеги,
Нашия изключително подпомагащ работата ми (както винаги) Управител ме постави пред следния казус: получихме транш по сключен договор за заем в EUR по сметката ни в USD. Няма да коментирам що за разход има в такава ситуация при превалутирането. Въпросът ми е как точно да изглежда осчетоводяването. За мен вариантът е да използвам разчетна сметка и остатъка по нея, като резултат от операцията, да го отнеса по 624. Гледам към 43 група в сметкоплана, която никога не съм използвала и се чудя.
Много ще съм благодарна на компетентно мнение по въпроса!Страници: [1]

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook