Страници: [1]
Здравейте,
ЕООД може да даде заем на всяко физическо лице. Трябва да се сключи договор за заем и да се договори излащане на лихва, която трябва да бъде близка до пазарната. В зависимост от сумата и срока, може да възникне задължение за физическото лице да декларира заема в декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Здравейте,
имам следните питания:
1. Юридическо лице купува УПИ от физически лица с вписан нот. акт през 2018, но сумата не е платена. В коя година се декларира дохода на физическите лица, в годината на нот. акт или в годината на плащането?
2. По същите сделки, нотариуса е издал фактури през 2018, но не са платени. В коя година се декларира дохода на нотариуса, в годината на фактуриране или в годината на плащане.
Благодаря предварително за съдействието!

Да, точно така, нищо не публикувате в ТР . Не сте задължени да изготвяте отчет, а само ОПР.

Здравейте,
Моля за съдействие:
1. изплатени лихви по заеми от местни физически лица с код 603 ли се подават?
2. изплатени суми на нотариуси с кой код се подават и за фактури по 5лв. дан. основа подава ли се справка?
3. граждански договор за съставяне на ГФО с код 30714 или 3074 се посочва?
4. граждански договор за консултантски услуги в областта на информационните технологии с код 30714, 3076 или 3073 се посочва?
Предварително благодаря!

Благодаря за бързите отговори!
Аз също не намирам къде в ГДД по чл.50 ще се посочи този доход. 
Ще попитам в НАП, какво е тяхното тълкувание на чл.52 ЗДДФЛ :)
Хубава вечер!

Декларацията по чл.73 се подава до 15 март 2018г.
Декларация по чл.55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО, се подава до последния ден на месеца следващ тримесечието, в което е взето решението за разпределяне на дивидента.
Това е от юридическото лице, платец на дохода.
Но,  Чл. 52. (1) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само: ...... 4.доходи, облагаеми с окончателен данък по чл.38.
В моя случай лицата са получили други доходи, които не са изброени в чл.52, например от Граждански договори.
В този случай, според мен би следвало да си декларират и дивидента.

Благодаря.
Те ли се прилагат към декларацията по чл.50 ЗДДФЛ на физическото лице - получател?

Здравейте,
моля да ми кажете с какъв документ се удостоверява изплащането на дивидент на  съдружник - физическо лице.
Благодаря предварително!

Здравейте,
ще се изравни плащането. Последната подадена декларация е окончателна. Би трябвало сега да Ви излиза като задължение разликата между декларираната сума с втората декларация и направеното плащане.

Страници: [1]

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook