Страници: [1]
Здравейте, какво може да се направи, за да работи СОЛ събота и неделя, който работи и от понеделник до петък / търговия. Благодаря на всеки отговорил.

Разбрах Ви, благодаря за отделеното време

800лв:21 дни*3 дни=114,29лв
И данъкът 114,29 - [114,29*(8,38%+2,20%+3,20%)] = 9,85
Така ли трябва да се изчисли?


Здравейте! Случаят е следният: болничен лист от 06.06-05.07 дни в осигуряване 21, отработени дни с осиг. вноски 3, дни във временна нераб. 15, дни във временна нераб. с възнагр. от работ. 3, отработени часове 24.
БТВ 800 лв продавач консултант.
1. Първите три дни от работодателя 800*70%:21дни*3 дни= 80 лв, така ли се смята
2. Осигуровките работодател и работник  в/у тези 3 дни, както при останалите работни 3 дена ли  се смята,
3. Здравните за останалите 15 дни в/у МОД на прод. конс. 566 лв ли се смята
4. В декларация 6 здравните сумират ли се
Благодаря Ви.

Откривам своя грешка: Мисля че сумата в т.21 не е 228,57 лв. а 194,29лв. Към тези 114,29лв за 3 те работни дни прибавям 80лв. [70% *800лв/21 дни *3 дни] и на тази основа изчислявам осигуровките. Така ли е

БТВ е 800лв.
В точка 17 в Декл.1 записвам 404,29 лв  [566лв. {мод за прод.конс.}/21дни*15дни{18дни болнични - 3дни за с/ка на работод.}]
В точка 21 записвам 228,57лв. [800лв/21дни*6дни {3 работни от 01 до 05.06 + 3 за с/ка на работодателя}]
А ДОД мисля, че трябва да го изчисля в/у 114,29лв. [800лв./21*3 дни] - удръжките от работника
Така ли е? Подавам за първи път, затова изпитвам трудности.  :smile1:


Здравейте, имам първичен болничен лист от 06.06.2018 до 05.07.2018г. В приложение 9 към НОИ за месец Юни попълних 18 р. дни, а за месец Юли 4 р. дни. Правилно ли съм работила? Сега декларация образец 1, как трябва да я попълня. Според мен 16. 21 дни, 16.1 3 дни, 16.2 18 дни, 16 А  3 дни. Блгодаря на всеки, който се отзове.


Ще бъде ли приет без да съм посочила диагноза по МКБ и причина.

Здравейте, подавам за първи път болничен в НОИ. При попълване на приложение №9 никъде не открих ред за диагноза и причина.  Много ще се радвам, ако някой може да ми помогне, къде да ги попълня.

Страници: [1]

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook