Страници: [1] 2 3 4
За обявяването в университета: според мен трябва да уведомят. Все пак през съответните месеци ще имат здравни осигуровки на друго основание.

Чудя се как точно ще трябва да се процедира, като ще имат ЗО само за определени дни и в Д1 ще има няколко дати на спиране и започване на осигуряване. Не ми се струва много логично през ден да студентите да ходят в канцеларията да подаван декларации, че работят или не работят по ТД

Здравейте,
Да се консултирам и аз за редовен студент на трудов договор, чл. 68, ал. 1, т. 3 - по заместване, но на 4 часа /за разлика от титуляра, който е на 8 ч./, със заплата под минималната.
Задълженията за осигуровки и данък пропорционално наполовина ли ще са?
Трябва ли да декларира пред университета за здравните осигуровки?

Благодаря!

Не се удържа. Той ще си подаде ГДД.

Много мерси!

Първото и най-важно обстоятелство: дали съответния съдружник извършва някаква дейност в дружеството.
Второ: Дали пенсионерът, ако отговаря на условие 1, желае да се осигурява за пенсия или не.
Има и други обстоятелства: под каква форма съдружникът упражнява дейност /ТД, ДУ, СОЛ със или без заплащане на личния труд.../, осигурява ли се на друго място като СОЛ или на максимума... Последните две не изключват регистрацията като СОЛ, ако такава е нужна.

Здравейте,
Моля за съвет. Студент е на гражданкси договор и е с ТЕЛК 78%. Следва ли за него да се удържа авансов данък, да се подава декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и внася данък?

По точките:
1.да
2.да,пътни листи
3.да
4.....чл.45 от зддфл:
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
.....
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Служебните бележки по ал. 4 и 7 се издават при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването им - в срок до 15 април на следващата година.
5.да
6.не
Здравейте,
И аз благодаря за уточняващата информация, понеже съм в подобен казус -  Фирма ЕАД ползва временно автомобил на свой служител. Мисля, че отговорите са същите и в тази правна форма на Фирмата (ЕАД).
Допълнително само, моля за мнение - договорът за наем ще генерира доход за служителя, който ще трябва да се декларира в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, нали?
Ако този доход е изплатен през трето тримесечие, срокът за декларацията по чл. 55 - в срок до 31 октомври на съответната година?


Вторият ТД на 2 ч. ли ще е?
Да. Вторият работодател няма претенции да ходи всеки днес в негов офис.

За лицето, което ще е основен - чл.67. За лицето което ще е втори - чл.110 (ако са двата ТД при един и същи работодател) или чл.111 (ако са при различни работодатели). Задължително в ТД посочвате от.... до ...... работното време на лицата.

Здравейте,
А какви са особеностите с работното място, от позицията на втория работодател :) Може ли лицето да не идва в определени дни изобщо до "втория" си офис?

Здравейте,
И аз имам питане за осигурителна книжка. Управител, не е самоосигуряващо се лице, а има сключен договор за управление от 2018 иска служебна бележка за записване на дете в предучилищна група. В бележката записах, че е осигурен за всички осигурителни рискове, но му искат и осигурителна книжка. А той няма. Никога преди това не е бил с ДУК. Следва ли да се вади и заверява осигурителна книжка?

Благодаря предварително!

(340+3.30)/20*7=?
Здравейте,
Среднодневното възнаграждение от предходния месец се изчислява като брутното се раздели на работните или на отработените дни през предходния базов месец (които биха били по-малко в случай на блничен)?

Не само че имат право, но са длъжни да прекратят договора със заместника при връщането на титуляра.
Това за другата фирма - да го мисли след 410-ия ден.

Здарвейте,
Служителка е наета по заместване на отсъстваща майка. Заместничката е бременна (термин април), а титулярката се завръща (през февруари) преди времето, в което се падат 45 дни преди термина за заместничката. Обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване може да се ползва от служител, чието трудово правоотношение е прекратено към датата на издаване на болничния лист. Това не важи за бременност и раждане, нали?

Моля за мнение какво може да направи заместничката, за да не загуби обезщетението до 410 ден.

Мерси .


Здравейте,
Имате ли под ръка бланки:
 -  за изплащане на коледна премия
 - еднократен бонус за определени служители

Мерси  :blush:
Бланки на заповеди имах предвид :)

Здравейте,
Имате ли под ръка бланки на заповеди:
 -  за изплащане на коледна премия
 - еднократен бонус за определени служители

Мерси  :blush:

За сега не виждам причина да се прекрати майчинството. Къде ги носи тези медицински бележки?
В яслата.

Първо трябва да се разбере дали има право на обезщетение за дете. Има ли назад във времето 12 месеца осигуряване за фонд Общо заболяване и майчинство?
Здравейте,
Моля за малко помощ за следната примерна ситуация:
Дете на служителка е прието в ясла от 15 септември 2018. Тя го отлага 60 дни до 15 ноември, но на16 ноември влизат в болница с детето и вместо да го пусне на ясла, започва да носи медицински бележки, като все още то не посещава ясла. Детето навършва 2 год. на 9 декември.
От кой момент следва да се прекъсне майчинството?

Е, това е вече друго нещо.  :good:
Защо обаче пишете, че става дума за самоосигуряващи се собственици, а се оказва , че имат ДУК ? И това, че единият не се осигурява не означава ли, че не упражнява дейност ?

Здравейте,
Да попитам и аз :)
Управител с ДУК в ЕАД как пътува в командировка в България и чужбина, по кой чл. от Наредбата се пуска командировъчната заповед и пуска ли се такава, при положение, че той е управител без работно време и място?
Може ли управител с ДУК да претендира за трудова злополука по време на служебно пътуване?

Благодаря

Здравейте,
Покрай нормативните изисквания и процедури по ЗМИП, Лични данни и т.н. се налага да назнача служител по съотвествие /на английски се води compliance officer/. Може ли някой да ми помигне с код от НКПД и слъжностна характеристика.

Благодаря!

Ако това плащане е от външен възложител - има право. Ако самата фирма си му плаща  като "личен труд"/ независимо от начина на оформяне на договора/ - не само че няма право на 25%, но и трябва да се е регистрирал като самоосигуряващо се лице и сумата се включва в годишното изрявняване на дохода.
Другия вариант - да му платите тези пари като премия към ТД. С осигуровки и данък. /По подразбиране приех, че ТД е във същата фирма/

Здравейте,
Ако частна фирма с работещи на трудов договор, иска да изплати еднократен бонус, еднакъв за всички, каква заповед да издаде?

Благодаря предварително!

Ако искате лицето да остане на работа, изчакайте да се върне от болничен и тогава подайте ДС. Другия вариант е да го подновите преди да е излязъл в болничен, но това вече е обвързано със срокове.

Здравейте,
Има ли някакъв начин, с лице, което е в отпуск по болест (общо заболяване) да се сключи ДС за промяна на длъжността? И работодател, и служител искат да го направят. Задават се структурни промени и за това се настоява толкова да се направи преди изтичането на болничния...

Благодаря предварително.

От 2017 със сигурност няма осиг.книжки не само за ДУ, но и за СОЛ.
Нищо (в смисъл осиг.книжка, трудова книжка, УП...) не издавате. Трябва само сл.бележка за дохода и удържания данък .

А нещо за отпуските /уговорени в ДУ/, от които не се е възползвал - изплащат ли му се при прекратяване, както при трудовите договори, спазват ли се разпоредбите на чл.224 от КТ за парично обезщетение за неизползван отпуск?

Здравейте,
Трябва да прекратя един ДУК, сключен през 2017. Лицето няма осигурителна книжка и никога преди не е сключвал ДУК. Не е бил и самоосигуряващ се. Трябва ли да му искам осигурителна книжка? Какво следва да му оформя?
Благодаря ви.

1. Може
2. Може
3. Отраниченията на чл. 333 не засягат чл. 331
Здравейте,
И аз имам питане по темата с прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение.
Ако служителят е в болничен през последните 4 месеца /примерно от 16.04 до 16.08/ и работодателят иска да прекрати трудови отношения със служителя считано от 27.08 и служителят приеме, то обезщетението в размер на не по-малко от четирикратния размер на полученото за кой месец месечно БТВ ще се изчисли?
Благодаря!

Страници: [1] 2 3 4

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook