Страници: [1]
Здравейте! Физическо лице, през 2015г ,  работи на  трудов договор в 3 фирми, има и един граждански договор за една седмица, а същото така и доход от Англия за 2 месеца, като в Англия са му удържани такси според тяхното законодателство ( мисля че 20%) за всеки изплатен доход, как  точно се попълва ГДД по чл.50 и какви документи от Англия трябва да приложи? Лицето подава и  в Англия ГДД, нали? За първи път такава задача имам. :blink: Благодаря предварително.

Здравейте! Физическо лице, през 2015г ,  работи на  трудов договор в 3 фирми, има и един граждански договор за една седмица, а същото така и доход от Англия за 2 месеца, като в Англия са му удържани такси според тяхното законодателство ( мисля че 20%) за всеки изплатен доход, как  точно се попълва ГДД по чл.50 и какви документи от Англия трябва да приложи? Лицето подава и  в Англия ГДД, нали? За първи път такава задача имам. :blink: Благодаря предварително.

Как се отчита счетоводно,  възмезден договор за прехвърляне на състезателни права(15-годишен състезател-аматьор) от клуба-продавач. Може ли някой да ми покаже образец на договор за прехвърляне на състезателни права, не успях да открия никъде в интернет ?
 Благодаря предварително.

 :good:
И аз така предполагам, но не съм сигурна.

Здравейте всички!
Въпросче - Управител на ДУ осигурява се върху мин.осиг.праг на дейноста 1050 лв, но по решение ОС месечното възнаграждение му е 850 лева. Осигуровките се внася върху 1050 лв, а ДДФЛ върху 850, та евентуално един ден пенсията му върху коя сума ще се изчислява?

Нашето ЮЛНЦ - спортен клуб подаде до 31.01.2014 -Отчет към Федерацията  и Отчет в НСИ, копие от НСИ се прилага към този за Федерацията. Декларация 1010а в НАП не подаваме, защото нямаме стопанска дейност, този месец изпратих Отчет до Централния Регистър на ЮЛНЦ по пощата с обр.разписка. Мисля, че това са отчетите.

Много Ви благодаря, няма да удържам данък, следователно няма декл. по чл.55. Благодаря.

Да, това го отбелязах, но в случая ЮЛ има задължението да начислява или неначислява данъка, а не лицето с ТЕЛК. Искам да кажа, че съм привърженик на "черно на бяло" да го има. А и мисля, че този текст е отправен към самите лица с ТЕЛК, нищо не пише за платеца на доход.

Ползване на данъчните облекчения
Чл. 23. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;

Объркана съм, сигурно съм объркала и темата, в която публикувам

чл.44, (5) В случаите по ал.2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
Прочетох също така,че глобата е 1000 лева, ако е трябвало да внеса данъка и да попълня декларация и не го направя.
Не прочетох ,че платеца не внася и не подава декларация. Може би пропускам нещо!?

Не, това лице не работи, пенсионер е 49-та година.

Здравейте на всички! Имам следният казус (за мен е казус): ние сме ЮЛ, наемаме магазин от физическо лице с 50% намалена трудоспособност с ТЕЛК, за януари,февруари и март съм му начислила 300 лева наем, удържала 27 лева ДДФЛ и платила 273 лева. Сега трябва да внеса 27 данък и да попълня декл. по чл.55. Обаче лицето с ТЕЛК ходило в НАП и дали листче, на което пише по чл.44, ал.5 от ЗДДФЛ ние платците на доход не му удържаме 10%  и следователно не подавам декларация по чл.55. Аз не съм наясно и четох писма от НАП и никъде не намерих какво трябва да направи платеца на дохода. Никъде не пише, че не трябва да удържам данък и съответно да не подавам декл. Ще съм много благодарна ако някой ми помогне с решение.

Страници: [1]

Facebook група с над 20 000 членове!

Харесайте ни във Facebook