Страници: [1] 2 3 4
една Д1
в т.14 първо поле нищо, във второто 18. В т. 15 в първо поле 11
Благодаря Ви!

Това е Декларация 1 която изпратих.

Здравейте, на 18.04.19г. (за м.март )  изпратих декларация 1 по БГ пощи с обратна разписка. Получих си обратна разписка ,че писмото е получено на 22.04., НО към днешна дата не виждам декларацията в дан.осигурителната си сметка с ПИК.
Дори да съм сгрешила нещо в декларацията, не трябваше ли да получа Протокол за отхвърлена декларация1 отново с БГ пощи???
Каква може да е причината?
Предварително Ви благодаря за помощта!

Здравейте, зем.производител през м.април 2019г. е прекъсвал и възобновил дейност.
На 11.04.- прекъсва дейност.
На 18.04.- възобновява дейност.
Не е осигурен на др.основание.
За периода от 11.04. - 17.04.включ.ще подаде декларация 7.
 За м.април една декларация 1 ли трябва да подаде или две???

Привет, подадох декларацията на хар.носител с баркод.Реално няма задължения, с едно ПН съм платила за три месеца .Изпратих сканирано ПН по ел.поща, дано му обърнат внимание.

Здравейте, подадох дан.декларация по чл.50 като приложих ТЕЛК за ползване на дан.облекчение.Сега при проверка на ЗО ми излиза, че имам неплатени осигуровки за февруари и март 2019г. От началото  на тази годината нямам валидно решение ТЕЛК, подадох в срок декларация 7, платих си ЗО за януари, февруари и март 2019г.
Какво да плавя в тази ситуация?
Сега няма да ми признаят дан.облекчение, пазя си платежното за платени ЗО.

Лицето е безработно от три години, като е получавало пенсия за инвалидност от НОИ през този период, НО от 01.12.2018г. вече няма валидно решение на ТЕЛК. Подал е декларация 7 като си е платил ЗО за м. декември 2018г.
Ще си ползва правото на дан. облекчение за цялата година. От м.01.18г. до 30.11.18г. е ЗО от НОИ и не изравнява осиг.вноски, но нямам идея какво да правя с м.12.2018г.???
Доход от наем за м.12.2018г. - 72,50лв.

А от кога е безработно това лице ?
Лицето е безработно от три години, като е получавало пенсия за инвалидност от НОИ през този период, НО от 01.12.2018г. вече няма валидно решение на ТЕЛК. Подал е декларация 7 като си е платил ЗО за м. декември 2018г.

Здравейте, изпитвам затруднение при попълване на Таблица 2 към ГДД.
ФЛ е получило доход от наем за 2018г.
От м. януари до м. октомври - 2620лв.
От м. ноември до м. декември 2018г. - 145лв.
Лицето има валидно решение на ТЕЛК / осигурявано е от НОИ /до края на м. ноември 2018г., а за м. декември само е внесло за своя сметка ЗО.
Как да попълня Таблица 2 към ГДД за м. декември 2018г.???

Добро утро!
Ако моят познат се регистрира в БТ като безработен, но през лятото ВЪЗОБНОВИ дейност като зем.производител за един месец ( жътва и продажба на пшеница) и след това отново  ПРЕКЪСНЕ дейност, ще има ли право на остатъка от обезщетението за безработица?  През този един месец няма да има сключен трудов договор.
Например възобновява дейност на 1.07.19г. - уведомява БТ в 7 дневен срок и на 31.07.19г.прекъсва дейност, като отново уведомява БТ и НОИ.
Ще има ли право да поднови регистрацията си в БТ и да получи остатъка от обезщетението? От БТ не ми дават отговор на този въпрос.
Предварително Ви благодаря!

Здравейте, на мой близък днес му е връчена заповед за съкращение по чл.328, ал.1, т.3 без предизвестие от работодателя.
Ще му бъде изплатено едно бр.възнаграждение по чл.220, но как стоят нещата по чл.222 от КТ?
1.В седем дневен срок се регистрира в БТ.
2.Регистрация в НОИ.
3.На 15.05.19г. подава декларация към работодателя, че не е сключил нов ТД и представя тр.книжка.
За периода от 15.04. - 14.05.19г. необходимо ли е да подава Декларация 7 и да плаща здравни осигуровки?
Ако не се регистрира в БТ защото ще извършва дейност през този период като зем.производител има ли право на едно брутно възнаграждение по чл.222 от КТ???
Предварително Ви благодаря за помощта!

Здравейте, на мой близък днес му е връчена заповед за съкращение по чл.328, ал.1, т.3 без предизвестие от работодателя.
Ще му бъде изплатено едно бр.възнаграждение по чл.220, но как стоят нещата по чл.222 от КТ?
1.В седем дневен срок се регистрира в БТ.
2.Регистрация в НОИ.
3.На 15.05.19г. подава декларация към работодателя, че не е сключил нов ТД и представя тр.книжка.
За периода от 15.04. - 14.05.19г. необходимо ли е да подава Декларация 7 и да плаща здравни осигуровки?
Ако не се регистрира в БТ защото ще извършва дейност през този период като зем.производител има ли право на едно брутно възнаграждение по чл.222 от КТ???
Предварително Ви благодаря за помощта!229

Благодаря Ви! :)

Моля, споделете какво мислите за м.декември 2018г.
Дължа ли данък или не?


За месец декември дължа ли данък при положение, че имам валидно решение на ТЕЛК до 30.11.18г.?
""Задължително условие е експертното решение да е валидно към датата/датите на изплащане на дохода от наем.
Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на  експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. ""

Към м.12 няма да имам валидно решение на ТЕЛК.

"А до сега не как сте се осигурявали здравно?" - До този момент не съм внасяла ЗО защото получавах пенсия за инвалидност.

Здравейте, получавам доход от наем и до 30.11.18г. имам валидно решение от ТЕЛК.
Наемателя е предприятие, нямам други доходи,като до този момент не е удържан и внасян данък.
Прочетох, че от 01.12.18г. съм длъжна да  подам декларация 7 и да внасям  сама ЗО.
Въпросът ми е : За месец 12.18г. дължи ли се данък? Наемателя  ли ще си удържа данъка  или аз съм длъжен да го внеса с ГДД или изобщо не се дължи данък за декември 2018г.
Предварително Ви благодаря за помощта!

Здравейте, предстои ни да декларираме наследствен имот , но изпитваме затруднение с определянето на наследствените дялове.
Наследство - къща + двор.  СИО между баба ми дядо ми. Дядо ми почина и наследници на неговата част се явяват - баба ми,  леля ми  и майка ми /техните дъщери/.  Леля ми също е починала и нейни наследници са двете и деца. Опитах се да се консултирам с адвокат, но в малкия град не им се занимава ако не  е покупка - продажба. Какъв дял има всеки от наследниците? Предварително благодаря за помощта!

Ами на границата сте. Паузата от 4.5. до 1.11. е почти 6 месеца. Трите дни пауза през м.11 може да са фатални.
Опитайте да се регистрирате. Ако стане -стане. Имайте предвид, че след нова година ще се искат 12 от 18.
Благодаря! Ако помоля да прекратят договора примерно на 05.12.17г, ще имам ли по-голам шанс за борса?

Здравейте, знам, че трябва да имам 9 месеца от 15 за право на борса, на не мога да ги сметна правилно.
Прекратяване на ТД  считано от 01.12.17г.
ТД от 01.05.16г. - 04.05.17г.
ТД от 01.11.17г.  - 14.11.17г.
ТД от 17.11. - 30.11.2017г.
Имам ли право на борса?

Страници: [1] 2 3 4

Facebook група с над 24 000 членове!

Харесайте ни във Facebook